Mobiele menu

Platform Ervaringsdeskundigheid

IrisZorg is een ggz instelling voor (jong)volwassenen met een verslaving of met complexe problemen op het gebied van wonen en leven. Wij werken vanuit herstelondersteunende zorg.

Doel

Dit project heeft tot doel het ontwikkelen van een succesvol platform waarmee ervaringsdeskundigheid blijvend op de kaart wordt gezet binnen de regio Noordwest-Veluwe en Deventer. Op deze wijze kunnen we van elkaar leren en een gezamenlijk gedeelde visie op de inzet van ervaringsdeskundigen in de hulpverlening ontwikkelen. Naast het ontwikkelen van het platform gaan we voorlichting geven aan verschillende (hulpverlenende) teams in de regio Noordwest-Veluwe en Deventer. Hiermee willen we de kennis over herstelondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigen binnen teams vergroten.

Projectgroep

Ervaringsdeskundige hulpverlener de heer Bot, werkzaam in het ambulante team van IrisZorg in Deventer, is de projectleider. Met dit platform worden de krachten van ervaringsdeskundigen van meerdere instellingen gebundeld, waaronder Tactus.

Resultaten

Het platform ervaringsdeskundigheid is opgericht waarbij ervaringsdeskundigen in verschillende rollen van IrisZorg, Vriendendiensten, Tactus en Dimence deelnemen. Maandelijks worden bijeenkomsten georganiseerd om de inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociale domein te
professionaliseren. Voor een ervaringsdeskundige is het van meerwaarde om met gelijkgestemden te sparren.

Dankzij het platform:
- Zijn deelnemers actiever hun ervaringen gaan inzetten bij cliënten en collega’s.
- Is er meer aandacht en ruimte voor de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de deelnemende organisaties.
- Wordt een herstelgericht trainingsaanbod ontwikkeld als aanloop naar een herstelacademie in Deventer.
- Is er een nieuwe functie binnen IrisZorg gecreëerd, namelijk regiocoördinator ervaringsdeskundigheid: één duidelijk aanspreekpunt die regie heeft over de verdere implementatie.

Kortom, het Platform heeft voor een grote stimulans gezorgd voor de inzet en meerwaarde van ervaringsdeskundigheid.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In Deventer is een platform ervaringsdeskundigheid opgericht. Ervaringsdeskundigen in verschillende rollen van IrisZorg, Vriendendiensten, Tactus en Dimence nemen deel. Maandelijks worden bijeenkomsten georganiseerd om de inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociale domein te professionaliseren. Voor een ervaringsdeskundige is het van meerwaarde om met gelijkgestemden te sparren.

Dankzij het platform:
- Zijn deelnemers actiever hun ervaringen gaan inzetten bij cliënten en collega’s.
- Is er meer aandacht en ruimte voor de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de deelnemende organisaties.
- Wordt een herstelgericht trainingsaanbod ontwikkeld als aanloop naar een herstelacademie in Deventer.
- Is er een nieuwe functie binnen IrisZorg gecreëerd, namelijk regiocoördinator ervaringsdeskundigheid: één duidelijk aanspreekpunt die regie heeft over de verdere implementatie.

Kortom, het Platform heeft voor een grote stimulans gezorgd voor de inzet en meerwaarde van ervaringsdeskundigheid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638019014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Bot
Verantwoordelijke organisatie:
IrisZorg

Gegevens projectleider

E-mailt.bot@iriszorg.nl
Telefoon: 06 46 72 86 50

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Deventer (regio IJsselland).