Mobiele menu

PlaygroundVR: de virtuele speeltuin voor kinderen die niet kunnen buitenspelen

Projectomschrijving

PlaygroundVR is dé plek voor kinderen die niet zomaar buiten kunnen spelen. In deze virtuele speeltuin kunnen kinderen elkaar ontmoeten, spelletjes bedenken en samen ontdekken. Spelenderwijs draagt de ervaring bij aan het fysieke en mentale welzijn van kinderen. PlaygroundVR is al omarmd door verschillende ziekenhuizen in Nederland. Het team streeft hun doel na om de meest inclusieve speeltuin ter wereld te zijn die voor alle kinderen toegankelijk is. De gehonoreerde ZonMw subsidie dient als sterke basis voor deze implementatie en opschalingsplannen.

Verslagen


Eindverslag

PlaygroundVR levert een virtuele speeltuin voor kinderen in het ziekenhuis door middel van virtual reality brillen. De eerste ziekenhuizen zijn klant, maar nu is de fase van opschaling aangekomen, daar is begeleiding van een opschaling coach op ingezet. Via diverse sessie, meerdere gesprekken met klanten en prospect, stakeholders, het PlaygroundVR team en goede doelen organisaties is er vanuit een gedegen SWOT- analyse een centraal probleem gerealiseerd. Vanuit dit centraal probleem zijn er een 3-tal oplossingsrichtingen uitgewerkt en concreet gemaakt. Vanuit deze oplossingsrichting zijn er in de periode diverse nieuwe ziekenhuizen aangesloten. Er is een distributieovereenkomst gesloten met een partner. Door de propositie te veranderen van een product propositie naar een impact/samenwerkings/goede doelen propositie, zijn er diverse fondsen aan te schrijven zodat de financiële vergoeding voor ziekenhuizen drastisch zal reduceren. In het coachingstraject is zo een duurzame opschaling strategie / combinatie gemaakt, waarvan de verwachting is dat PlaygroundVR in 2 jaar tijd naar de 50 gewenste ziekenhuizen zal groeien.

Samenvatting van de aanvraag

Wat missen kinderen het meest als ze niet naar buiten kunnen? Buitenspelen! Sommige zieke kinderen mogen niet eens hun bed of kamer uit en sommigen zitten zelfs geïsoleerd in het ziekenhuis. Spelen en bijbehorende sociale contact is dus heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van deze kinderen en het tegengaan van trauma’s. Daarnaast zijn kinderen met een handicap ook vaak beperkt in hun mogelijkheid om te spelen. Spelen is echter niet hun grootste uitdaging, dat is namelijk het beperkte sociaal contact en de eenzaamheid die daaruit voortkomt. Gehandicapte kinderen missen contact met vriendjes in de buurt. Tijdens gesprekken met kinderen gaven zij aan de behoefte te hebben aan sociale connecties, te kunnen spelen en het gevoel van buiten zijn. Daarom startten wij de ontwikkeling van swereld eerste virtuele speeltuin waarin kinderen elkaar kunnen ontmoeten en samen met elkaar kunnen spelen op afstand. Met PlaygroundVR brengen wij de speeltuin naar kinderen toe, als ze zelf niet naar buiten kunnen. We brengen kinderen samen om met elkaar te spelen. In de kleurrijke en open VR-speelomgeving kunnen kinderen even alles vergeten en samen spelen met andere kinderen, verpleegkundigen, vriendjes en familie. Wanneer de kinderen de VR-headsets opzetten verplaatsen ze zich even naar ‘buiten’. Ze zien elkaar als virtuele avatars, waarmee ze ook naar elkaar kunnen zwaaien! Net als echt buitenspelen zijn kinderen vrij om te doen wat ze willen, en creëren ze hun eigen spelletjes met hun eigen fantasie. PlaygroundVR is al omarmt door vijf verschillende ziekenhuizen in Nederland (Wilhelmina Kinderziekenhuis, St. Jansdal Harderwijk, Sophia Kinderziekenhuis, Catharina Ziekenhuis en ZGT Almelo). Daarnaast zijn we de eerste ontwikkelingen gestart om ook de virtuele speeltuin naar kinderen thuis te kunnen brengen, zodat kinderen met een handicap ook kunnen spelen. Er is op dit moment een product opgebouwd met een sterke basis die klaar is om geïmplementeerd te worden op meerdere locaties. Het opschalings- en implementatievraagstuk bestaat uit twee delen: - Opschaling naar nieuwe locaties Door veel verschillende stakeholders en decision makers duurt het traject van eerste kennismaking tot beslissingsmoment lang. Kijkend naar de complexiteit van de nationale en internationale markt liggen er wellicht kansen die wij nog niet gezien hebben om deze opschaling kracht bij te zetten door te werken aan de (globale) marktstrategie. - Implementatie en opschaling binnen bestaande locaties Na de levering moet de zorginnovatie zo goed mogelijk ingebed worden in het zorgproces. Onze impactmissie bereiken wij niet met het verkopen van de software, maar door het daadwerkelijke gebruik ervan (kinderen die samen spelen). Hierin is het belangrijk dat de innovatie goed landt binnen de zorginnovatie en er draagvlak is voor het gebruik ervan. Om deze opschaling vraagstukken te tackelen benodigen wij advies door een coach. Meer specifiek: een coach met relevante werkervaring in de zorgsector die weet hoe de markt werkt op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast zoeken wij in een coach iemand die de potentie van onze missie begrijpt en naar een hoger niveau kan tillen door impact-gericht, strategisch denken en een verbindende rol kan spelen tussen stakeholders. Wij zien in Erwin Duursma iemand die deze rol kan vervullen. Zorgaanbieder Wilhelmina Kinderziekenhuis is aangesloten bij de aanvraag. Daar wordt PlaygroundVR nu door de pedagogische zorg gebruikt en zij hebben interesse in een resultaten van dit traject rondom implementatie en opschaling binnen hun locatie. Een van de strategische doelen is om voor 31 december 2020 PlaygroundVR te implementeren in vijftien zorginstellingen in Nederland. Met deze doelstelling kunnen wij ongeveer 17.000 kinderen bereiken. Het coachingstraject zal duren van 1 juni 2020 tot 1 september 2020 en bevat concreet de volgende deliverables: ? Het opstellen van een marktanalyse rapport ? Het in kaart brengen van een netwerk-overzicht met relevante stakeholders ? Het uitwerken van een kritische SWOT analyse ? Het vaststellen van een begroting ? Het samenbrengen van de opgedane kennis in een samenvattend plan voor opschaling en implementatie bij nieuwe en bestaande klanten. Daarnaast verwachten wij dat wij vanuit het coachingstraject in contact komen met strategische partners en decision makers bij potentiële klanten. Dit coachingstraject legt de vitale fundamenten om het behalen van de bovenstaande doelstelling (en uiteindelijk lange termijn groei) kracht bij te zetten. Gezien onze huidige groei, team en de kansen die nog te behalen zijn via dit coachingstraject is dit een uitdagend, realistisch doel.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002519
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.F. van Eunen MSc
Verantwoordelijke organisatie:
PlaygroundVR Software