Mobiele menu

PLAYTIME; Playful multimodal daily training, diagnostics and recommendation system within a social network

Projectomschrijving

PLAYTIME: maakt oefenen leuk voor ouderen met dementie

Cognitieve, fysieke en sensomotorische trainingen dragen bij aan het vertragen van het dementieproces. Maar veel ouderen met dementie houden dergelijke trainingen niet vol. Een belangrijke belemmering is hun geringe motivatie om deze activiteiten structureel uit te voeren. Door oefenen leuk te maken, kan deze motivatie verbeteren.

Hoe het werkt

PLAYTIME ontwikkelt een serious game die mensen met dementie in de thuissituatie of op een dagactiviteitencentrum traint en activeert. PLAYTIME motiveert ouderen op een speelse manier om te bewegen, geheugen te trainen en sociaal actief te zijn. De game is bedoeld om deze drie activiteiten tegelijkertijd  aan te pakken en sociale integratie te bevorderen. Sensoren vangen informatie op, die kan worden omgezet in persoonlijke feedback en aanbevelingen voor geschiktere oefeningen die een nog betere training opleveren. PLAYTIME maakt gebruik van een interactief bordspel, in combinatie met een app voor een tablet met diverse toolboxen. 

Wat het oplevert

PLAYTIME stimuleert gelijktijdig cognitieve, fysieke én sociale componenten. Het betrekken van de sociale omgeving hierbij zorgt voor een belangrijke motivatie voor ouderen om het oefenen vol te houden. PLAYTIME kan zo bijdragen aan het mogelijk vertragen van het dementieproces. De game wordt ontwikkeld in een living lab-omgeving.

Voor wie

Mensen met dementie in hun thuissituatie of op een dagactiviteitencentrum.

 

PLAYTIME staat voor Playful multimodal daily training, diagnostics and recommendation system within a social network.

 

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PLAYTIME ontwikkelt een serious game die mensen met dementie dagelijks probeert te trainen en te activeren met als doel het verhogen van hun sociale, cognitieve en fysieke activiteiten. Het is bekend dat cognitieve, fysieke en sensomotorische trainingen allen een positieve bijdrage hebben op het vertragen van het dementie proces. Een fundamenteel obstakel is de motivatie om deze activiteiten dagelijks uit te voeren. Met behulp van PLAYTIME zal een tool worden ontwikkeld die spelenderwijs bijdraagt aan het dagelijks trainen en activeren van mensen met dementie in de thuissituatie of op een dagactiviteitencentrum. De tool is een theratainment oplossing, die meerdere componenten (cognitieve, fysieke, sensomotrische) tegelijk kan stimuleren. Het betrekken van de sociale omgeving wordt gezien als een belangrijke motivatie om langdurig gebruik van de oplossing mogelijk te maken zodat het kan bijdragen aan het vertragen van het dementie proces. Het Nederlandse consortium bestaat uit een bedrijf (McRoberts), een kennisinstelling (Tilburg University), en een zorginstelling (GGzE) met direct toegang tot zorgprofessionals en mensen met dementie. Samen met partners uit Oostenrijk en België vormt het Nederlandse consortium een Internationaal Living Lab waarbij middels sociale innovatie (met meerdere partijen) zal worden samengewerkt om PLAYTIME aan te laten sluiten op de noden en wensen van mensen die leven met dementie (de persoon met dementie en/of hun mantelzorger). TIU zal verantwoordelijk zijn om de sociale innovatie strategie voor PLAYTIME te bepalen waarbij de mensen die leven met dementie een centrale rol hebben als co-creatoren bij het innoveren. GGzE heeft de coördinatie en uitvoering van de verschillende fasen van het innovatie proces (ideeën exploratie, ontwikkeling, testen/evalueren, valoriseren). GGzE heeft samen met de Oostenrijkse zorgpartij (SVD) direct toegang tot de zorgprofessionals en de mensen die leven met dementie en zij zullen verantwoordelijk zijn voor de (veld)testen. GGzE heeft in het consortium ook de rol als Launching Customer waarbij de behaalde project resultaten worden gedissemineerd naar andere stakeholders zoals zorginstellingen, mensen met dementie, gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven/zorgverzekeraars. Hiervoor zullen regionale (coöperatie SlimmerLeven 2020), nationale (Brabantse Proeftuin Dementie/Alzheimer NL), en internationale netwerken (Innovate Dementia) worden ingezet. MCR zal nieuwe hard/software producten ontwikkelen die op een objectieve manier de fysieke capaciteit en activiteiten bij gebruikers van PLAYTIME kan monitoren. Deze hard/software zal passend gemaakt worden voor de gebruiker (mensen die leven met dementie) zodat het inzicht kan geven in het gebruik van PLAYTIME en de daadwerkelijke fysieke activatie. MCR zal de nieuwe producten ontwikkelen met de gebruikers en heeft als doel deze hard/software producten op de markt te zetten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735160004
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. I.M.B. Bongers
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Tilburg