Polderen voor ouderen in de Haarlemmermeer

Projectomschrijving

Het netwerk is ca 5 jaar geleden gestart. In 2008 is het netwerk begonnen met de geriatriecirkel (ontschotten). Dit betrof een initiatief van 4 huisartsen. In de afgelopen jaren zijn binnen de Haarlemmermeer ten behoeve van de ontwikkeling van “Wijkgerichte zorg voor thuiswonende ouderen” diverse initiatieven opgepakt. Het netwerk heeft een regionale en lokale pijler. Het regionale netwerk is gericht op verschillende doelgroepen zoals de ggz en chronische zorg. Vorig jaar is de wens geuit om conform het GGZ-netwerk binnen de Haarlemmermeer te starten met het overleg netwerk ouderenzorg. Binnen dit netwerk zijn de verschillende soort zorgaanbieders binnen de ouderenzorg vertegenwoordigd. De deelnemers hebben de wens om te komen tot een toekomstbestendige integrale ouderenzorg, die ouderen helpt om zo lang mogelijk op eigen kracht vooruit te kunnen. Een breed gedragen regiovisie moet aan de basis liggen om elke kwetsbare oudere efficiënt en effectief met zorg op maat te ondersteunen. Het netwerk van nu is voornamelijk gebaseerd op goede relaties tussen zorgverleners. Waar behoefte aan is binnen het netwerk is bestendiging van de structuur en het borgen van het netwerk.

Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk, die met deze vorm heeft gewerkt, heeft aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.

Verslagen

Eindverslag

“Werkend vanuit de mogelijkheden zijn wij samen sterk en bieden wij passende ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen”. Dat is de visie van het netwerk Rijsenhout. Met subsidie van ZonMw en ondersteuning vanuit Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut zijn door het netwerk positie, knelpunten en kansen in kaart gebracht. Uit de analyses is duidelijk geworden dat de basis voor goede samenwerking op orde is. Professionals delen dezelfde waarden en zijn gericht op het bereiken van hetzelfde doel. Aandachtspunt in de ontwikkeling is het borgen van de structuur. Hiervoor wil het netwerk meer betrokkenheid van de organisaties achter de professionals. Uitdaging voor het netwerk zit in het komen van een intentie tot samenwerking en tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met daaraan gekoppeld afspraken over inzet van professionals. Functioneel wordt ingezet op samenwerking via het KIS. Belangrijke stakeholders die nog niet betrokken zijn in het netwerk zijn cliënten/mantelzorgers en gemeenten.

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk is ca 5 jaar geleden gestart. In 2008 is het netwerk begonnen met de geriatriecirkel (ontschotten). Dit betrof een initiatief van 4 huisartsen. In de afgelopen jaren zijn binnen de Haarlemmermeer ten behoeve van de ontwikkeling van “Wijkgerichte zorg voor thuiswonende ouderen” diverse initiatieven opgepakt Het netwerk heeft een regionale en lokale pijler. Het regionale netwerk is gericht op verschillende doelgroepen zoals de ggz en chronische zorg. Vorig jaar is de wens geuit om conform het GGZ netwerk binnen de Haarlemmermeer te starten met het overleg netwerk ouderenzorg. Binnen dit netwerk zijn de verschillende soort zorgaanbieders binnen de ouderenzorg vertegenwoordigd. De deelnemers hebben de wens om te komen tot een toekomstbestendige integrale ouderenzorg, die ouderen helpt om zo lang mogelijk op eigen kracht vooruit te kunnen. Een breed gedragen regiovisie moet aan de basis liggen om elke kwetsbare oudere efficiënt en effectief met zorg op maat te ondersteunen. Het netwerk van nu is voornamelijk gebaseerd op goede relaties tussen zorgverleners. Waar behoefte aan is binnen het netwerk is bestendiging van de structuur en het borgen van het netwerk. Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk, die met deze vorm heeft gewerkt, heeft aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005011
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. N. van Velthoven
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg