Mobiele menu

Polyfarmacy: too much or too little?

Projectomschrijving

Medicijngebruik onder de loep

Een deel van de ziekenhuisopnames onder ouderen is het gevolg van bijwerkingen van de medicatie. Van deze opnames is 80 procent te voorkomen. Voor adequaat management van medicatie ontbreekt echter een wetenschappelijke basis.

Doel
Dit project onderzoekt een systeem dat de medicatie in de gaten houdt van patiënten die vijf of meer medicijnen gebruiken. Daarbij stelt de huisarts een medicatieadvies op, op basis van het elektronische dossier en laboratoriumtesten. Hij stelt dit advies op nadat hij het gebruik heeft gecheckt, voorschriften heeft vergeleken met indicaties en heeft gecontroleerd of er bijwerkingen zijn. Dat legt hij voor aan medisch specialisten en vervolgens aan de patiënt.

Werkwijze
Het project onderzoekt de effectiviteit van dit systeem. In sommige praktijken passen huisartsen de nieuwe werkwijze toe, in andere juist niet. De resultaten worden met elkaar vergeleken.

Doelgroep
60-plussers waarbij sprake is van polyfarmacie (gebruik van vijf of meer medicijnen).

Producten

Titel: Praktijk (uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers)
Titel: Factors associated with appropriate knowledge of the indications for prescribed drugs among community-dwelling older patients with polypharmacy
Auteur: Bosch-Lenders, Donna, Maessen, Denny W. H. A., Stoffers, Henri E. J. H. (Jelle), Knottnerus, J. André, Winkens, Bjorn, van den Akker, Marjan
Magazine: Age and Ageing
Titel: Nationaal Programma Ouderenzorg
Link: http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl/
Auteur: Van den Akker M, Stoffers HEJH, Lenders D, van Scheijen R, van der Kuy H, Knottnerus JA
Auteur: Bosch-Lenders D, van den Akker M, van der Kuy PHM, Stoffers HEHJ
Auteur: Bosch-Lenders D, van den Akker M, Stoffers HEJH.

Verslagen


Eindverslag

Polyfarmacie (het langdurig gebruik van 5 of meer medicijnen) komt veel voor bij ouderen. Het aantal mensen met polyfarmacie zal nog verder stijgen, door de toename van chronische ziekten en door de vergrijzing. Medische richtlijnen gaan vaak over één ziekte en hebben weinig aandacht voor combinaties van en interacties tussen ziektes en medicijnen. Dit kan schadelijke effecten tot gevolg hebben.
Een groot deel van de chronische medicatie wordt voorgeschreven door medisch specialisten, die niet altijd een goed overzicht hebben over de verschillende ziektes en medicijnen die een patiënt heeft. Polyfarmacie vergroot het risico op bijwerkingen en verslechtert de therapietrouw van de patiënt. Tegelijkertijd leidt polyfarmacie tot suboptimale behandeling; het vergroot de kans op onderprescriptie.
De huisarts kan een centrale rol spelen in de verbetering van dit proces, omdat hij inzicht heeft in gegevens uit zijn eigen praktijk, en gegevens van de apotheker en de medisch specialist. Bovendien heeft de huisarts een goede positie om voorgestelde veranderingen in het medicatiebeleid met de patiënt te bespreken.
Het uiteindelijke doel van dit project is verbetering van de kwaliteit van leven door een optimalisering van het medicatiegebruik van mensen met polyfarmacie. Het doel is niet per sé een vermindering van het aantal voorschriften.
De interventie bestaat uit een integraal medicatiecontrole en -monitoring systeem. Gegevens van de apotheek worden aangevuld met data uit de huisartsenpraktijk en met informatie van de patiënt die de praktijkondersteuner verzamelt tijdens huisbezoeken. De huisarts formuleert in overleg met de apotheker een medicatie-advies en legt dit voor aan de betrokken specialist(en). Daarna wordt een definitief advies opgesteld dat besproken wordt met de patiënt ter goedkeuring.
Belangrijke uitkomstmaten zijn:
 Fysiek en mentaal functioneren;
 Laboratoriumuitslagen van testen die op de baseline afwijkend waren;
 Psychosociale patiënt kenmerken, waaronder kwaliteit van leven, welzijn, ADL en functionele status;
 Schalen over therapietrouw, gebruik van voorzieningen in de gezondheidszorg;
 Haalbaarheid van de interventie volgens patiënten, huisartsen, praktijkondersteuners en apothekers;
 Kosten van de prescripties.

Samenvatting van de aanvraag

Polypharmacy (the long-term use of 5 or more drugs) is a relevant and costly health problem among the elderly. The proportion of people with polypharmacy is rising as a result of the increasing number of people suffering from multimorbidity and the ageing of the population. Guidelines for medical practice are mainly disease-specific and pay little attention to disease-disease, drug-disease and drug-drug combinations and interactions with their potential harmful adverse effects. A significant part of chronic medication is prescribed within a specific medical specialism, often lacking an integrated view of indications, treatment goals and medication. Polypharmacy increases the risk of side-effects and problems with patient compliance. At the same time polypharmacy may induce suboptimal treatment because the probability of underprescription increases with the number of drugs used, thus increasing the chance of inappropriate prescription. The GP should play a pivotal role in the improvement of this process, with the availability of comprehensive data from his own practice, from the patient, the pharmacists and from other medical specialists. Furthermore, the GP is in a good position to discuss possibilities to change medication with the patient. The ultimate goal of this project is to increase quality of life through optimization of the medication use of people with multimorbidity and polypharmacy. The goal is not to decrease the number of medications per se, but to optimize use of medication, and to assure appropriate prescription. This project consists of a randomized controlled trial. Randomization takes place at practice level, to avoid within-practice, inter-patient contamination. Twelve academic practices, related to Maastricht University will take part in the trial. These practices will include a total of 1240 patients with five or more medication prescriptions and aged 60 years or older. The intervention tested is an integral medication control and monitoring system. Information of the pharmacists is completed with the GPs’ electronic patient record and with information from the patients, gathered by the nurse practitioner during home visits. GPs then formulate a medication advice, which is sent to other involved medical specialists to ask for their consent. The GPs formulates a final advice and discusses this with the patient. Modifications are carried through after the patient’s consent. Main outcome measures are measured at baseline and after 1, 6 and 12 months. Important outcome measures are: -physical and mental health outcomes (using data from the minimal data set (MDS)) -patient psychosocial outcomes, including quality of life outcomes, well-being and measures of disability of functional status (using data from the MDS) -laboratory results with deviating results at baseline -measures of patient medication adherence, utilization of health services(including the number of prescriptions, number of hospitalizations) -acceptability and feasibility of the intervention according to patients, GPs, nurse practitioners and pharmacists (barriers and facilitators) -costs of medication prescriptions

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
311070302
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. van den Akker