Mobiele menu

Positie van wilsonbekwame patiënten en hun vertegenwoordigers

De rechtspositie van (meerderjarige) wilsonbekwamen en hun vertegenwoordigers wordt geregeld door meerdere wetten. Er is wetgeving gericht op de positie van wilsonbekwame patiënten, zoals de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en de Wet op het mentorschap. En er is wetgeving die primair op een ander onderwerp is gericht, zoals de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet op de orgaandonatie, de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoe wordt beslist over zorg en behandeling van meerderjarige patiënten als zij daar zelf niet (meer) toe in staat lijken. Worden hun belangen daarbij door het huidige recht voldoende beschermd? Dat is waar het in dit onderzoeksproject om gaat. Sleutelbegrippen hierbij zijn 'wilsonbekwaamheid' en 'vertegenwoordiging'. Verder zijn de juridische en feitelijke betekenis van schriftelijke wilsverklaringen van belang, de manier waarop met verzet wordt omgegaan, en hoe eventuele conflicten tussen de betrokken partijen (hulpverlener, patiënt, vertegenwoordiger) tot een oplossing kunnen worden gebracht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
34300001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. mr. J.K.M. Gevers
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC