Mobiele menu

Positieve Gezondheid in de praktijk

Algemene samenvatting

Positieve Gezondheid is 'het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren binnen de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven'. Dit concept is relevant voor mbo-studenten. Zij leren op een andere manier naar hun eigen gezondheid kijken en hoe zij vanuit dit concept in hun toekomstig beroep met andere mensen kunnen werken. Binnen het project ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’ is onderwijsmateriaal ontwikkeld voor het mbo en onderzoek uitgevoerd.

Doel

Het onderzoek richtte zich op de vragen:

  • Hoe komt Positieve Gezondheid naar voren in het curriculum van ROC’s? Welke factoren werken faciliterend of belemmerend bij implementatie? 
  • Hoe beïnvloedt meer aandacht voor Positieve Gezondheid in het curriculum de werkwijze en rol van de docent? 
  • Hoe beïnvloedt meer aandacht voor Positieve Gezondheid de bewustwording van studenten op hun eigen gezondheid en de gezondheid van de mensen waarmee zij werken?

Werkwijze

Bij ieder ROC zijn meerdere opleidingen onderzocht (totaal 22). Aan de hand van het curriculair spinnenweb van Van den Akker (2003) is bij de opleidingen is een documentenanalyse uitgevoerd om te kijken hoe Positieve Gezondheid in het onderwijs staat beschreven. Er zijn 38 docenten en 142 studenten via interviews en focusgroepen bevraagd op de verschijningsvormen van het onderwijs, de werkwijze en de doorwerking van het onderwijs op de eigen gezondheid en gezondheid van mensen waarmee ze werken.

Er zijn 40 basisopdrachten ontwikkeld die zijn gericht op hoe studenten Positieve Gezondheid (PG) op zichzelf kunnen toepassen. In het ontwikkelde keuzedeel leren studenten PG toe te passen in hun toekomstige beroep. Er is samen met iPH een Train-the-Teacher Positieve Gezondheid ontwikkeld. 

Samenwerkingspartners

Aan dit project werkten zes ROC’s mee: ROC Midden Nederland (penvoerder), Alfa-college, Graafschap College, Koning Willem 1 College, Landstede MBO en ROC van Twente. Er was ondersteuning vanuit iPH en werkveld.

Resultaten

Er zijn veertig basisopdrachten Positieve Gezondheid ontwikkeld. Deze kunnen worden ingezet voor lessen loopbaan, burgerschap en een introductie bij een beroepsthema over (positieve) gezondheid. Ze zijn gericht op hoe de student het gedachtegoed op zichzelf kan toepassen. 

Er is samen met iPH een Train-the-Teacher Positieve Gezondheid ontwikkeld. Deze bestaat uit een handboek, spoorboekje en presentaties. Het doel is om docenten of instructeurs op te leiden die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid uitdragen aan studenten en collega’s. 

De focus op PG leidt tot een andere benadering van docenten en verhoogt bewustwording bij studenten over hun eigen gezondheid en die van anderen.

Producten van ZonMw

Lees het Interview met Saskia Idink in onze artikelenreeks Inbedding van preventie in onderwijs.

Producten

Titel: Train-the-Teacher Positieve Gezondheid
Titel: Basisopdrachten Positieve Gezondheid
Titel: Keuzedeel Positieve Gezondheid in de praktijk
Titel: Onderzoeksrapport Positieve Gezondheid in het mbo
Auteur: Britt van Bladel, Marieke Fix en Silvia Brouwer
Link: https://www.rocmn.nl/sites/rocmn/files/uploads/PG%20in%20het%20mbo%20webversie%20rapport%20ZonMw.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
05550012140001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. S.A.H. Idink
Verantwoordelijke organisatie:
ROC Midden Nederland