Mobiele menu

Positieve Gezondheid in de wijk Slangenbeek

Projectomschrijving

In de afgelopen jaren zagen wij als huisartsen en fysiotherapeuten in de wijk Slangenbeek in Hengelo onze dagelijkse werkdruk in beide praktijken steeds meer toenemen. Daarnaast constateerden wij dat voor veel van onze patienten het huidige medisch model vaak tekort schiet en dat andere antwoorden nodig zijn dan strikt medisch.

Wij besloten de handen ineen te slaan en te gaan werken volgens het model van Positieve Gezondheid. Bij dit model wordt uitgegaan van vermogens in plaats van beperkingen. Er wordt gefocust op kracht in plaats van klacht. Daarnaast wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het sociale domein van de gemeente. Om zo ook daadwerkelijk andere oplossingen te kunnen bieden.

Voor het intensiveren van dit project hebben wij de expertise aangetrokken van een consulent die ons begeleidt in het effectiever implementeren, meten en evalueren. Om zo uiteindelijk betere en meer waardevolle zorg te kunnen leveren aan onze patienten.

Verslagen


Eindverslag

In de afgelopen jaren zagen wij als huisartsen en fysiotherapeuten in de wijk Slangenbeek in Hengelo onze reguliere zorg steeds meer onder druk komen te staan. De dagelijkse werkdruk in beide praktijken werd steeds groter, het contact met patiënten steeds korter en het aantal verwijzingen voor diagnostiek en specialistische zorg nam toe. Voor ons als zorgverleners een onbevredigende ontwikkeling, het voelde meer als productie draaien dan werkelijk het gevoel hebben een bijdrage te leveren aan het welzijn van de patiënt. Ons werkplezier nam af, zorgkosten namen toe en patienten kregen in onze optiek niet altijd de juiste zorg op de juiste plek.

Daarnaast constateerden wij de afgelopen jaren dat het huidige zorgsysteem problemen door (deels nieuwe) sociaal maatschappelijke vraagstukken voor een steeds groter deel van onze patienten tekort schoot. Het zorgaandeel van chronisch ziekten, mentale problematiek, stress, burn out en onbegrepen lichamelijke klachten is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ook constateerden wij een afname in zelfredzaamheid en eigen regie bij een groot deel van onze patienten. Voor deze groepen patienten merkten wij dat het huidig medisch model vaak te weinig handvatten bood en dat heel vaak juist een niet-medische oplossing geboden was.
In 2017 besloten huisartsen en fysiotherapeuten in Slangenbeek de handen ineen te slaan met als doel het tij te keren en ons zorgaanbod in de wijk wezenlijk anders te gaan vormgeven. Wij kozen hierbij voor de visie van Positieve Gezondheid.

Bij Positieve Gezondheid wordt uitgegaan van vermogens in plaats van beperkingen. Er wordt gefocust op kracht in plaats van de klacht. . Door gebruik te maken van het ‘Spinnenweb’ van Positieve Gezondheid als gespreksinstrument wordt door de hulpverlener in een consult wezenlijk andere vragen gesteld en in veel gevallen daardoor ook andere oplossingen geboden dan de medische.

Daarnaast wordt bij Positieve Gezondheid ingezet op een sterke koppeling tussen zorg en welzijn. Uit eerdere ervaringen in den lande is gebleken dat een nauwere samenwerking tussen eerste lijn en het sociale domein van de gemeente ervoor kan zorgen dat sneller niet-medische en daardoor vaak passender oplossingen kunnen worden gecreëerd voor de patient. Ook draagt het bij aan kortere lijnen tussen eerste lijn en gemeente en vindt gemakkelijker overleg en terugkoppeling plaats over patienten/cliënten waardoor effectieve samenwerking op vele fronten wordt verbeterd.
In 2018 startten wij (huisartsen en fysiotherapeuten) samen met de gemeente Hengelo de pilot “Welzijn op Recept”. Dit als wezenlijk onderdeel van het andere zorgaanbod en geheel in lijn met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. In deze pilot is een sociaal werker van de gemeente voor enkele dagdelen in de week aanwezig in de huisartspraktijk en kan zowel de huisarts als ook de fysiotherapeut een patient rechtstreeks verwijzen naar het sociaal domein (“warme overdracht”) wanneer het Spinnenweb daar aanleiding toe geeft. Daarbij was deze werkwijze geheel in lijn met de Preventie visie van de gemeente Hengelo, namelijk direct te ondersteunen waar de vraag gesteld wordt (in de spreekkamer).

Daarnaast spraken wij de gezamenlijke ambitie uit om voor de wijkspecifieke problematiek, zoals hierboven reeds benoemd (burn out, stress ed) effectievere zorgprogramma’s te ontwikkelen en tevens te monitoren zodat zicht kon worden verkregen op wat werkt en wat niet werkt.
Wij hebben inmiddels 3 intensieve jaren van oriënteren, scholen, organiseren, implementeren en evalueren achter de rug. En wij kunnen voorzichtig constateren dat de basis voor deze nieuwe werkwijze van zorginrichting staat in onze wijk. De komende jaren willen we de volgende stappen zetten:

1. Welzijn op Recept effectiever doorontwikkelen en evalueren.
2. Zorgprogramma’s op maat ontwikkelen voor onze wijkspecifieke problematiek zoals hierboven reeds vermeld. Essentieel onderdeel hierbij is monitoring en evaluatie. Een ander onderdeel is

Samenvatting van de aanvraag

In de afgelopen jaren zagen wij als huisartsen en fysiotherapeuten in de wijk Slangenbeek in Hengelo onze dagelijkse werkdruk in beide praktijken steeds meer toenemen. Daarnaast constateerden wij dat voor veel van onze patienten het huidige medisch model vaak tekort schiet en dat andere antwoorden nodig zijn dan strikt medisch.

Wij besloten de handen ineen te slaan en te gaan werken volgens het model van Positieve Gezondheid. Bij dit model wordt uitgegaan van vermogens in plaats van beperkingen. Er wordt gefocust op kracht in plaats van klacht. Daarnaast wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het sociale domein van de gemeente. Om zo ook daadwerkelijk andere oplossingen te kunnen bieden.

Voor het intensiveren van dit project hebben wij de expertise aangetrokken van een consulent die ons begeleidt in het effectiever implementeren, meten en evalueren. Om zo uiteindelijk betere en meer waardevolle zorg te kunnen leveren aan onze patienten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002680
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. Havinga
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Positieve Gezondheid Slangenbeek