Mobiele menu

Positieve gezondheid kent geen grenzen in de wijk

Blauwe zorg is niet minder, maar ánders ingerichte zorg in de wijk met de echte vraag van bewoners als uitgangspunt tegen lagere kosten. De aanpak wordt getest in vier lage SES-wijken in Maastricht.

Doel

Onderzocht is de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg van de inwoners, het werkplezier van professionals en de zorgkosten.

Aanpak

De aanpak van gezondheidsachterstanden is complex en vraagt om een integrale aanpak. In 2016 is in 4 lage SES wijken in Maastricht de integrale community aanpak Blauwe Zorg in de Wijk gestart, gebaseerd op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. De aanpak richt zich op:

  • Burgers
  • Professionals
  • Ontschotten van financiering

Met vragenlijsten, interviews, observaties en burgerwetenschappers zijn de effecten en de implementatie van de aanpak geëvalueerd. Met CBS data zijn de zorgkosten (2017-2019) bepaald.

Samenwerkingspartners

Blauwe zorg in de wijk is gefinancierd door de Gemeente Maastricht, Zorgverzekeraar VGZ en de Provincie Limburg. Het dagelijks bestuur wordt aangevuld door Zorg in Ontwikkeling (ZIO), Envida en Levanto. De GGD Zuid Limburg, Xonar, Radar en Burgerkracht zijn partijen die ook nauw zijn betrokken bij de implementatie van de pilot als ambassadeurs. Een deel van deze zorgaanbieders en financiers in de regio Maastricht- Heuvelland hebben zich in 2013 verenigd in het bestuurlijk netwerk ‘Alliantie Santé’.

Resultaten

Er is geen significant effect op de kwaliteit van leven. De totale zorgkosten in de wijken stijgen niet minder hard, ondanks kleine verschuivingen in kosten tussen de zorgverzekeraar en de gemeente. Samenwerken loont om de zorg anders/beter in te richten. Positieve Gezondheid is geborgd en de aanpak wordt verspreid in de regio.

Afbeelding
blauwe zorg

Gezondheidsambassadeurs Positieve Gezondheid in de wijk

Beschrijving van een vernieuwende aanpak waarbij burgers zelf onderzoek doen naar gezondheid in hun wijk.
Bestand

Producten

Titel: Verslag Gezondheidsambassadeurs Positieve Gezondheid in de wijk
Auteur: Grootjans, S., Leurs-Stijnen, M.
Link: https://www.academischewerkplaatslimburg.nl/factsheets/
Titel: Procesbeschrijving Gezondheidsambassadeurs Positieve Gezondheid in de wijk
Auteur: Laura Willems, Ine Hesdahl-de Jong, Sanne Grootjans
Titel: Verslag Resultaten Gezondheidsambassadeurs (Positieve) Gezondheid in de Wijk
Auteur: Sanne Grootjans
Titel: Magazine Blauwe Zorg in de wijk
Auteur: Blauwe Zorg in de wijk
Link: https://www.blauwezorg.nl/publicaties
Titel: Factsheet Citizen Science GGD Zuid-Limburg
Titel: Krantenartikel ‘Dagblad de Limburger’ Positief denken, actief meedoen
Titel: Positve Health beyond boundaries in community care: design of a prospective study on the effects and implementation of an integrated community appraoch
Auteur: Sanneke J.M. Grootjans, M.M.N. Stijnen, M.E.A.L. Kroese, A.J.M. Vermeer, D. Ruwaard and M.W.J Jansen
Magazine: BMC Public Health
Titel: Citizen science in the community: Gaining insight in community and participant health in four deprived neighbourhoods in the Netherlands
Auteur: Sanneke J.M. Grootjans a, M.M.N. Stijnen a b, M.E.A.L. Kroese a, D. Ruwaard a, Ir M.W.J. Jansen
Magazine: Health & Place
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829222000594?utm_campaign=STMJ_AUTH_SERV_PUBLISHED&utm_medium=email&utm_acid=110634075&SIS_ID=&dgcid=STMJ_AUTH_SERV_PUBLISHED&CMX_ID=&utm_in=DM243789&utm_source=AC_
Titel: Collaborative governance at the start of an integrated community approach: a case study
Auteur: Sanneke J. M. Grootjans, M. M. N. Stijnen, M. E. A. L. Kroese, D. Ruwaard & M. W. J. Jansen
Magazine: BMC Public Health
Begin- en eindpagina:
Link: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-13354-y
Titel: Positive Health beyond boundaries in community care: design of a prospective study on the effects and implementation of an integrated community approach
Auteur: Grootjans S.J.M., Stijnen M.M.N., Kroese M.E.A.L., Vermeer A.J.M., Ruwaard D., Jansen M.W.J.
Magazine: BMC Public Health
Link: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6551-5
Titel: Projectwebsite
Link: https://www.blauwezorg.nl/

Kenmerken

Projectnummer:
531001306
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.M.N. Leurs-Stijnen
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.