Mobiele menu

Positionering en inrichting van het kwaliteitsregister POH-GGZ

Projectomschrijving

De functie Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) is de afgelopen jaren in bijna alle huisartspraktijken onderdeel geworden van het huisartsenteam. Verschillende beroepsgroepen vervullen de functie van POH-GGZ, waaronder sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden. Daardoor is er veel diversiteit in de wijze waarop de functie POH-GGZ wordt uitgevoerd.

Doel en werkwijze

In 2022 werkte het landelijk overleg POH-GGZ, onder leiding van een extern begeleider, aan het vaststellen van de hoofdlijnen van de governance van een onafhankelijk kwaliteitsregister voor de POH-GGZ. Door dit kwaliteitsregister willen we dat er meer eenheid komt in de uitvoering van de functie POH-GGZ in de huisartsenpraktijk, afgestemd op het taakgebied van de huisartsenzorg. Er moet duidelijkheid ontstaan over de zorg door POH’s-GGZ voor patiënten, POH’s-GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en andere betrokken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De POH-GGZ functie is de afgelopen jaren in bijna alle huisartspraktijken onderdeel geworden van het huisartsenteam. Verschillende beroepsgroepen vervullen de functie van POH-GGZ, waaronder sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden. Er is veel diversiteit in de wijze waarop de functie POH-GGZ wordt uitgevoerd, als gevolg van de verschillende achtergronden in (aanvullende) opleiding van degenen die deze functie vervullen, en verschillende werkzaamheden en behoeften in de huisartspraktijken. De deelnemende partijen willen meer eenheid in de uitvoering van de functie POH-GGZ in de huisartsenpraktijk bereiken afgestemd op het taakgebied van de huisartsenzorg. Er moet duidelijkheid ontstaan over de zorg die geboden wordt door POH’s-GGZ voor patiënten, POH’s-GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en andere stakeholders. Het landelijk overleg POH-GGZ wil in 2022 onder leiding van een extern begeleider werken aan de vaststellen van de hoofdlijnen van de governance van een onafhankelijk kwaliteitsregister.

Kenmerken

Projectnummer:
8590065029
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. al Ali
Verantwoordelijke organisatie:
P3NL
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.