Mobiele menu

Positive Health and Social Resilience in Postwar Disadvantaged Neighborhoods: An Ethnographic Participatory Study

Projectomschrijving

In kwetsbare buurten is de sociale dynamiek van grote invloed op veerkracht en gezondheid van de bewoners. Hoe kunnen bewoners daar zelf samen met gemeente en professionals de regie in nemen?

Doel

In kwetsbare buurten worstelen bewoners met gezondheid, veerkracht en participatie. Er wordt veel gesproken over mensen in achterstandssituaties en te weinig met hen. Dat wilden wij voorkomen.

Aanpak

Ons onderzoek speelde zich af in drie buurten in Maastricht NoordWest. Op een burgertop met 100 gelote deelnemers (2015) hadden bewoners ‘’ontmoeting’’ geprioriteerd. We hebben platform opgericht om samen met buurtbewoners initiatieven te ontwikkelen, uit te voeren en te onderzoeken (www.universiteitmetdebuurt.nl). Initiatieven zoals bijvoorbeeld een maandelijkse Filosofie Café, een werkgroep SociaalGroen, een actiegroep ‘de verdwaalde ambulance’.

Samenwerkingspartners

Het onderzoeksteam bestond uit Universiteit Maastricht, Trajekt (bv Vreedzame Wijk Malberg), Gemeente Maastricht en Buurtnetwerken, CNME, en de Stichting SamenGroener NoordWest Maastricht (bewoners).

Resultaten

Intensieve participerende observatie en interviews leverden vier kerninzichten op:

  1. Erkenning van de kennis van buurtbewoners is cruciaal voor verbetering.
  2. Een langdurige, informele band tussen onderzoekers en buurten is een voorwaarde om die kennis van buurtbewoners te ontsluiten.
  3. De kwaliteit van de publieke ruimte is een hefboom voor veerkracht.
  4. Initiatieven van bewoners en participatie-beleid van instituties schuren.

Producten

Titel: Tackling problems of reach
Auteur: Sanne Raap
Titel: Voorkomen of opbouwen. Botsende talen en logica’s in het sociale domein
Auteur: Klasien Horstman
Titel: Notitie Universiteit met de Buurt
Auteur: Sanne Raap, Mare knibbe, Klasien Horstman
Titel: Eerste hulp bij samenwerking in de participatiesamenleving
Auteur: Sanne Raap (UM/FHML) & Esther de Weger (RIVM)
Titel: Filosofie van Publieke gezondheid
Auteur: Klasien Horstman
Titel: Engaging and empowering people
Auteur: Esther de Weger, Sanne Raap, Ernie Drissen & Riny Geurts
Titel: Where are the publics of public health?
Auteur: Klasien Horstman
Titel: Waar zijn de publieken van de publieke gezondheidszorg?
Auteur: Klasien Horstman
Titel: Philosophy Café As social innovation
Auteur: Sanne Raap
Titel: Shifting logics of inclusion and exclusion
Auteur: Mare Knibbe
Titel: Positieve gezondheid. Wat is het en wat kan je ermee?
Auteur: Sanne Raap
Titel: University with the Neighborhood
Auteur: Sanne Raap
Titel: The impact of Covid-19 in vulnerable neighborhoods. Observations from Aachen, Maastricht, Groningen, Ghent.
Auteur: Prof Dr Klasien Horstman (Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences) Dr Mare Knibbe (Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences) Prof Dr Griet Roets (Ghent University, Department of Social Work and Social Pedagogy) Natasha Rohde, (Aachen Municipality, Department of Preparatory Land Use planning) Dr Sander van Lanen (Groningen University, Faculty of Spatial Sciences) Dr Ceren Sezer (RWTH Aachen University, Faculty of Architecture)
Titel: Citizen participation as practices of Care and Maintenance
Auteur: Sanne Raap
Titel: Where are the Publics of Public Health? Reframing the problem of "Reach". An interview with klasien Horstman
Auteur: Aletta Jacobs school of Public health
Link: https://klasienhorstman.nl/over-mij/where-are-the-publics-of-public-health-reframing-problems-of-reach/
Titel: Universiteit met de Buurt
Auteur: Sanne Raap, Mare Knibbe, Klasien Horstman
Link: https://www.universiteitmetdebuurt.nl/
Titel: Samen Groener Maastricht Noordwest
Magazine: Facebookpagina
Link: https://www.facebook.com/108284614126477/photos/d41d8cd9/108286004126338/
Titel: The making of new care spaces. How micropublic places mediate inclusion and exclusion in a Dutch city
Auteur: Knibbe M., Horstman K.
Magazine: Health & Place
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829218311067
Titel: Performing health promotion.
Auteur: Klasien Horstman
Magazine: Critical Public Health
Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09581596.2019.1654600
Titel: ‘Known to be unhealthy’: Exploring how social epidemiological research constructs the category of low socioeconomic status
Auteur: Ilse Dijkstra, Klasien Horstman
Magazine: Social Science and Medicine
Titel: Constructing democratic participation in welfare transitions: An analysis of narrative interactions
Auteur: Knibbe M., Horstman K.
Magazine: Health expectations
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hex.12970
Titel: Publieke ruimte als sociale riolering
Auteur: Klasien Horstman en Mare Knibbe
Link: https://sociaalbestekpremium.nl/sociaal-bestek-2023-editie-1-auteurseditie-djs9/publieke-ruimte-als-sociale-riolering/
Titel: Publieke ruimte die gezondheidsverschillen vermindert
Auteur: Klasien Horstman, Mare Knibbe
Magazine: Sociale Vraagstukken
Link: https://www.socialevraagstukken.nl/publieke-ruimte-die-gezondheidsverschillen-vermindert/
Titel: Making health public: a philosophy café in a disadvantaged neighbourhood
Auteur: Sanne Raap, Mare Knibbe, Klasien Horstman
Magazine: Health Promotion International
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1093/heapro/daab206
Titel: Clean Spaces, Community Building, and Urban Stage: the Coproduction of Health and Parks in Low-Income Neighborhoods
Auteur: Sanne Raap, Mare Knibbe & Klasien Horstman
Magazine: Journal of Urban Health
Begin- en eindpagina:
Link: https://link.springer.com/journal/11524
Titel: Overcoming the tragedy of urban commons. Collective practices for a healthy city ecology in disadvantaged neighborhoods
Auteur: Mare Knibbe, Klasien Horstman
Magazine: Volume 75, May 2022, 102777
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2022.102777
Titel: Caring neighbourhoods: maintaining collective care under neoliberal care reforms Zorgende buurten: Collectief blijven zorgen in tijden van neoliberale hervorming
Auteur: Sanne Raap, Mare Knibbe & Klasien Horstman
Magazine: European Journal of Social Work
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1997928
Titel: Een stukje asociaal groen weer leuk maken
Magazine: De Limburger
Link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190324_00097982
Titel: Opening vliegenpark met Groene Ster Lentefestival
Magazine: De Limburger
Link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190318_00097009
Titel: Van asociaal naar sociaal groen
Auteur: Klasien Horstman & Mare Knibbe
Link: https://www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl/buurtbladen
Titel: Oprichting Stichting SamenGroener NoordWest Maastricht
Magazine: KvK inschrijvingsnummer: 77668367
Link: https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=77668367
Titel: Zonder Publieke ruimten ontstaat er geen sociale verbinding
Magazine: PreventieNieuwsbrief ZonMw
Link: https://www.zonmw.nl/nl/artikel/zonder-publieke-ruimten-ontstaat-er-geen-sociale-verbinding
Titel: Úw initiatief past niet in ons kader. En wat doen we nu?'
Auteur: Klasien Horstman, Geert Schmitz, Ben van Essen, Wim Gort
Titel: Zomer in het Viegenpark
Auteur: RTV Maastricht
Link: https://www.rtvmaastricht.nl/tv/vitrien/146902239
Titel: Aftermovie Lentefestival 2019
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-_UHFwp3PfA
Titel: Lentefestival 2-19, inclusief Groene Ster Lied
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3_49Axsp4rs&t=48s
Titel: Interview met Klasien Horstman 11 september 2018 (v.a. minuut 22.30)
Magazine: TV Maastricht
Titel: Gezonde stad. Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte.
Auteur: Klasien Horstman & Mare Knibbe
Magazine: Utrecht, de Graaff
Link: https://klasienhorstman.nl/boeken/gezonde-stad/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dutch Summary Doel van dit project is inzicht verwerven in de dynamiek van burgerparticipatie, integraal beleid, sociale veerkracht en positieve gezondheid in sociaaleconomisch kwetsbare wijken met gezondheidsachterstanden. Het begrip positieve gezondheid verwijst naar de vermogens van mensen zich aan te passen aan chronische ziekte en wisselingen daarin, en zelf de regie te voeren. In dit onderzoek wordt positieve gezondheid gekoppeld aan sociale veerkracht omdat de sociale omgeving een grot rol speelt in zowel de ontwikkeling en het verlies van deze vermogens. Om inzicht te krijgen in de impact van burgerparticipatie en integraal beleid op positieve gezondheid en sociale veerkracht, doen we participatief etnografisch onderzoek in 3 lage inkomensbuurten in Maastricht Noord-West. Op die manier kunnen we zicht krijgen op alledaagse betekenissen en praktijken van positieve gezondheid in LSES buurten. Het onderzoek wordt participatief vormgegeven met burgers, professionals en beleidsmakers. Qua organisatie (buurtplatform in projectgroep, feedback meetings)en methodologie (veldwerk, veel informeel contact) is verzekerd dat het onderzoek niet over de buurt gaat maar van de buurt is. English summary This project aims to theorize, to empirically investigate and to stimulate the dynamics of citizen participation, intersectoral policies, and positive health and social resilience in 3 socio-economically disadvantaged neighborhoods in Maastricht Northwest. The concept positive health refers to the abilities of people to adapt to chronic, fluctuating conditions and to suffering. This concept captures the dynamics of life and health and articulates the agency of people. We will combine the concept positive health with the concept social resilience to assure that we grasp the social embedding and social production of these abilities. It is well known that health promotion as well as citizen participation are not easily achieved in disadvantaged neighborhoods. We will study how, in the three neighborhoods in Maastricht Northwest, a combination of two specific strategies affects social resilience and positive health: 1. citizen participation (running initiatives and new initiatives, for instance initiatives that followed a neighborhood Citizen Summit, that was organized in November 2015) 2. intersectoral policies and intersectoral professional networks (for instance the Social Team to address requests for care and the Community Savety Team) To study how these strategies affect positive health and social resilience we will conduct an in-depth ethnographic participatory research. This means that the research focuses on everyday real life practices of citizen participation, intersectoral policies, and promotion of positive health and social resilience, and the symbolic-narrative meanings of health, neighborhood life, participation and professional work. We do not consider the neighborhood as only a geographical zone, but also as cultural zone, with a narrative biography that mediates current health promotion activities as well as processes of citizen participation. Many studies in LSES communities suffer from problems with reach. Our experiences and relevant literature demonstrate that an ethnographic-participatory methodology is able to overcome problems of 'reach'. Data collection methods consist of field work and participant observation in relevant places and settings (e.g. social care team, safe-neighborhood-project, cooking-club, walking groups, neighborhood platforms cq networks, mosque), informal conversations and ca 30 interviews with inhabitants, professionals, civil servants and policymakers. Besides that we will use photo-voice as a method to elicit the perspectives of citizens, professionals and policy makers on obstacles and resources for positive health and social resilienceL this method is well suited for LSES neighborhoods. Furthermore we will make systematic use of available quantitative data like surveys of the municipality and of the local Public Health Organization, data about primary care services, the social care team etc. The analyzis of the data will be guided by the reserach question and the discourses about the central theoretical concepts, and will provide insights in the question wheher and how strategies of citizen participation and intersectoral work and Health-in-All-Policies help to improve positive health and social resilience in disadvantaged neighbiorhoods. The participatory ethnographic design enables to include different perspectives and narratives. We will discuss the process and the findings regularly, in different ways, with the project team and with people in the neighborhood, and we will organize dialogue about these findings to help articulate and clarify frictions and to find common ground. This way, the research process can inform the local evaluations of how intersectoral policies and citizen participation contribute to positive health and social resilience

Kenmerken

Projectnummer:
531001309
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K. Horstman
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University