Mobiele menu

Positive Health as common denominator and driver for a joint integrated health approach as to enable multi-ethnic citizens in Amsterdam Zuidoost with low socioeconomic status to participate and take charge of their own health

Projectomschrijving

Een integrale wijkaanpak op basis van positieve gezondheid zorgde dat bewoners van Venserpolder in beweging kwamen en een verbinding tussen professionals en bewoners tot stand kwam.

Doel

In de wijk Venserpolder in Amsterdam Zuidoost startte het Louis Bolk Instituut drie jaar geleden een integrale wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid. Het doel van het project 'Positieve Gezondheid de wijk in! - Venserpolder Groeit & Leeft' was het versterken van regie over de eigen gezondheid.

Aanpak

De behoeften, wensen en uitdagingen van bewoners zijn in kaart gebracht. Bewoners kwamen zelf met ideeën voor pilot activiteiten. Bewoners hebben samen met professionals 8 pilot-activiteiten gestart, waaronder een koffie uur in het Gezondheidscentrum, groen workshops voor volwassenen en kinderen, verbetering winkelaanbod, digitale sociale kaart, en rolstoeltoegankelijkheid.

Samenwerkingspartners

In dit project werkten samen: GGD Amsterdam, Louis Bolk Instituut, Institute for Positive Health, Cliëntenbelang Amsterdam, Stichting MaDi (Maatschappelijke Dienstverlening), Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Wijkzorg Alliantie en Gezondheidscentrum Venserpolder.

Resultaten

Door het project heeft de wijk een flinke boost gekregen, weten mensen elkaar beter te vinden, zijn drempels weggehaald, is er meer verbinding tussen formele en informele zorg. Positieve Gezondheid is succesvol ingezet. Het resultaat is een handelingsperspectief met stappenplan, succesfactoren en tips voor gemeenten en professionals.

Afbeelding
positieve gezondheid

Handleiding

Lees over de integrale wijkaanpak op basis van positieve gezondheid en leefomgeving.
Bestand
Afbeelding
venserpolder

Documentaire

Bekijk op de website van Human de documentaire 'de vrouwen van Venserpolder'.

Producten

Titel: Needs and strengths of citizens in Amsterdam regarding improving their health and living environment
Auteur: Miek Jong
Titel: Koffieuur in kader welzijn op recept
Auteur: Souham Najjar en Linda Heide Samson
Titel: Samen naar een cultuur sensitieve zorg - door de (h)erkenning van cultuurverschillen & cultuurconflicten in de praktijk
Auteur: Ky-lie Tan
Titel: Samen of zoek naar cultuur sensitieve zorg met Positieve Gezondheid
Auteur: Ky-Lie Tan
Titel: Venserpolder Groeit & Leeft!
Auteur: Judith Meijer
Titel: KOPPL ondersteuning door samenwerking & verbinding
Auteur: KOPPL
Titel: Inspiring integrative positive health in a Dutch neighbourhood
Auteur: Herman van Wietmarschen, Sjef Staps
Titel: Presentatie plannen pilots
Auteur: Projectteam
Titel: Inspiring integrative positive health in a Dutch neighborhood
Auteur: Herman van Wietmarschen
Titel: Project-overzicht
Auteur: Sjef Staps
Titel: Samen naar een cultuur sensitieve zorg
Auteur: Ky-lie Tan
Titel: Positieve gezondheid de wijk in!
Auteur: Herman van Wietmarschen
Titel: Resultaten onderzoek fase 1
Auteur: Herman van Wietmarschen
Titel: Onderzoek integrale gezondheid in de wijk
Auteur: Herman van Wietmarschen
Titel: BioPsychoSocialSpiritual health modelling to gain new insights for personalized health
Auteur: Ky-Lie Tan, Elena V. Syurina, Herman van Wietmarschen, Heleen M. Wortelboer
Titel: Positieve gezondheid & Leefomgeving - naar integrale verbeteringen voor mens en omgeving
Auteur: Sjef Staps, Herman van Wietmarschen
Titel: Een kwalitatief onderzoek naar de effecten van een integrale gezondheids-aanpak gericht op Positieve Gezondheid in de wijk Venserpolder.
Auteur: Amber Wubs
Titel: Samen bouwen aan een nieuwe lente voor Venserpolder
Auteur: Venserpolder Groeit & Leeft
Titel: Gezondheid in de Venserpolder: heb oog voor de financiële hulpverlening
Auteur: iPH
Titel: Logo Venserpolder Groeit & Leeft!
Auteur: Bewoners van Venserpolder
Titel: Stem voor Venserpolder
Auteur: Projectteam
Titel: Proces evaluatie Venserpolder Groeit en Leeft!
Auteur: Louise Witteman
Titel: Evaluatie van het Koffie uur
Auteur: Louise Witteman
Titel: Establishing a Positive Health culture in Amsterdam Venserpolder
Auteur: Lisette Mijnen
Titel: Uitnodiging stakeholder meeting 8 mei
Auteur: Projectteam
Titel: Uitnodiging stakeholder meeting 21 november
Auteur: Projectteam
Titel: Samen op zoek naar cultuur sensitieve zorg met Positieve Gezondheid
Auteur: Ky-Lie Tan
Titel: Beknopte eindrapportage Groen-Pilots van Venserpolder Groeit en Leeft
Auteur: Sjef Staps
Titel: Verslag stakeholder meeting 8 mei
Auteur: Projectteam
Titel: Venserpolder Groeit & Leeft!
Auteur: Puck Hofman
Titel: Resultaten Omgevingsscan
Auteur: Sjef Staps, Puck Hofman
Titel: Culturele verschillen op de gezondheidsperceptie
Auteur: Ky-lie Tan
Titel: Gebiedsplan 2019 Bijlmer Centrum
Auteur: Gemeente Amsterdam
Titel: Economische kansen verkenning Venserpolder
Auteur: Aouaki Concepts
Titel: Handleiding Integrale Wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid en Leefomgeving
Link: https://www.zonmw.nl/sites/zonmw/files/2023-10/Positieve-Gezondheid-de-wijk-in-web.pdf
Titel: Wat goed is weet je zelf het beste
Auteur: Patrick Meershoek
Magazine: Het Parool
Titel: The Use of the Bolk Model for Positive Health and Living Environment in the Development of an Integrated Health Promotion Approach: A Case Study in a Socioeconomically Deprived Neighborhood in The Netherlands
Auteur: Herman A. van Wietmarschen, Sjef Staps, Judith Meijer, J. Francisca Flinterman and Miek C. Jong
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.3390/ijerph19042478
Titel: ZonMw Mediator artikel
Titel: Positieve Gezondheid de wijk in!
Auteur: Louis Bolk Instituut
Titel: Gezondheidsmodel Venserpolder
Auteur: Ky-lie Tan
Titel: Sociale kaart Venserpolder
Auteur: Louis Bolk Instituut
Titel: Venserpolder Groeit & Leeft!
Auteur: Projectteam
Link: http://www.venserpoldergroeitenleeft.nl
Titel: Louis Bolk Instituut - het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid
Link: https://www.louisbolk.nl/
Titel: Documentaire ‘De vrouwen van Venserpolder - Op maandag 1 april 2019 heeft NPO2 een documentaire uitgezonden, waarin de deelnemers van dit project hun verhaal vertellen
Magazine: NPO2
Link: https://www.human.nl/vrouwen-van-venserpolder.html

Verslagen


Eindverslag

Positieve Gezondheid de wijk in! – Venserpolder Groeit & Leeft In de wijk Venserpolder in Amsterdam Zuidoost startte het Louis Bolk Instituut in 2016 een integrale wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid. Het doel was het versterken van regie over de eigen gezondheid door bewoners meteen bij het project te betrekken. De behoeften, wensen en uitdagingen van bewoners zijn in kaart gebracht. Bewoners kwamen zelf met ideeën voor pilot activiteiten. Bewoners hebben samen met professionals 8 pilot-activiteiten gestart, waaronder een koffie uur in het Gezondheidscentrum, groen workshops voor volwassenen en kinderen, verbetering winkelaanbod, digitale sociale kaart, en rolstoeltoegankelijkheid. Wijkbewoners hebben zelf de naam en het logo van het project ontwikkeld. Door de integrale aanpak heeft de wijk een flinke boost gekregen, weten mensen elkaar beter te vinden en is er meer verbinding tussen formele en informele zorg. Meer informatie: www.louisbolk.nl en www.venserpoldergroeitenleeft.nlPositieve Gezondheid is succesvol ingezet en heeft geleid tot structurele veranderingen. Er zijn drempels in de wijk weggehaald. Informele en formele zorg komen samen in een koffie uurtje in het Gezondheidscentrum. De digitale sociale kaart staat in de lokale openbare bibliotheek. Het project integraal opgenomen in het gebiedsplan Bijlmer Centrum 2019 en twee actieve bewoners hebben zitting genomen in het stadsdeelbestuur. Op basis van de resultaten is een handelingsperspectief met stappenplan, succesfactoren en tips ontwikkeld voor gemeenten en professionals die aan de slag willen gaan met een gezonde wijkaanpak.

Samenvatting van de aanvraag

The district Amsterdam Zuidoost is characterized by a high ethnic diversity and a high percentage of relative young citizens with low-SES. Growing up and living in socioeconomically deprived neighbourhoods has been shown to have a negative impact on health. It is of great importance to reduce this health inequities. Various strategies have been implemented to reduce health problems and to develop more self-reliance and self-management. Up till now, health promotion strategies have not been able to improve the general health status of citizens in Zuidoost yet, maybe explained by the fact that initiatives are often unfocused, unsubstantial, and of short-term character. Strategies on how to develop health literacy of citizens with low-SES and how to improve their health and lives, thus remains and enormous challenge for all parties involved in Zuidoost. Formal healthcare and welfare are well represented and organized in Zuidoost. However there is much diversity, individuality and fragmentation with respective to supportive and informal care for citizens with low-SES. Besides, there is little to no collaboration between formal and informal care. Although various parties see the need to collaborate, until now an “overall driver” that connects them is lacking to make a step forward. The present project will connect and build on this actual situation, previous experiences and needs assessments. Recommendations from the project Kansrijk Zuidoost pointed at the importance of demand-oriented working in line with needs of citizens, and the joint development of tools to improve the citizens’ "own strength". Furthermore, the need for more experimental research is emphasized, which is more individually driven and, above all is able to connect citizens. Nowadays the concept of Positive Health is more and more used and appreciated, as it addresses people as more than their illness and focuses on strengths rather than weaknesses. In the present project, knowledge will be obtained on how the concept of Positive Health can connect existing interventions/initiatives in Zuidoost as to make them more effective for health promotion specifically in citizens with low-SES and multi-ethnic backgrounds. The present project will also include the living environment as one of the elements to support citizens with low-SES to improve their Positive Health. For the development of a joint integrated health approach recommendations are used from the successful Network Positive Health in the Noordelijke Maasvallei. So the overall aim of the present project is to study the concept of Positive Health as a connector, common denominator, inspiration and driver for a joint integrated health approach in community care, as to enable multi-ethnic citizens in Amsterdam Zuidoost with low-SES to participate and take charge of their own health. Therefore we 1. Further identify and structure the needs and strengths of citizens with low-SES and different multi-ethnic backgrounds with respect to the six domains of Positive Health, their living environment and ethnic-specific social networks through narrative interviewing (25 citizens). 2. Develop the joint integrated health approach (build on existing initiatives) that aligns with the needs and strengths of each ethnic group through workshops and meetings. 3. Evaluate the joint integrated approach in three pilots in Zuidoost via observations, intervision meetings and interviews and 4. To explore via questionnaires and interviews whether the Positive Health, healthy behaviour and health literacy of citizens with low-SES is improvement and if nudging of the living environment is supporting in that. Citizens will be actively involved in every stage of development of the project. Results and findings of the project will be communicated and documented in such a way that they become available to all relevant stakeholders and are anchored in their policies, working instruments and daily actions. Dutch summary: Positieve gezondheid als een verbindende factor voor een integrale gezondheidsaanpak in Amsterdam Zuidoost die de burger met lage sociaal economische status ondersteunt de regie over de eigen gezondheid te kunnen nemen. Amsterdam Zuidoost is een stadsdeel met een multi-etnische bevolking, lage SES en veel gezondheids- en gedragsproblemen. Tot nu toe laten gezondheidsinterventies nog onvoldoende effect zien, mogelijk door onvoldoende samenwerking en focus. Wij willen onderzoeken of het concept Positieve gezondheid als verbindende factor tussen alle relevante professionals en burgers kan zorgen voor actie. Centraal staat daarbij dat we goed aansluiten op behoeften en krachten van burgers, zowel in relatie tot hun Positieve gezondheid als tot de directe leefomgeving. Het belangrijkste doel van het project is om hun veerkracht, eigen regie, zelfredzaamheid en gezondheid aantoonbaar te versterken om zo de gezondheidsachterstanden in Zuidoost terug te dringen.

Kenmerken

Projectnummer:
531001305
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.A. van Wietmarschen
Verantwoordelijke organisatie:
Louis Bolk Instituut