Mobiele menu

POSTHCARD

POSTHCARD: traint hoe te zorgen voor mensen met dementie

De ondersteuning van mensen met Alzheimer is nog niet zo eenvoudig, zeker voor de mantelzorgers. Zowel mantelzorgers als professionele zorgverleners hebben behoefte aan meer kennis en kunde die zij bij de dagelijkse zorg kunnen inzetten. En zij zoeken naar manieren om in die zorg beter te kunnen samenwerken, bijvoorbeeld via een digitaal platform.

Hoe het werkt

POSTHCARD wordt een ‘gamified platform’ voor zowel zorgprofessionals als mantelzorgers en andere vrijwilligers in de thuiszorg voor mensen met Alzheimer. Op het platform vinden zij educatief materiaal en een communicatieforum. Met een serious game op computer of tablet kunnen zij bovendien op een leuke manier oefenen met concrete situaties, zoals de dagelijkse omgang met de persoon met Alzheimer in verschillende fasen van de ziekte, samen huishoudelijke activiteiten doen of wandelen in de buurt. De simulaties in de game vormen een educatieve tool om zelf efficiënte zorgstrategieën te ontwikkelen.

Wat het oplevert

Zelf zorgstrategieën ontwikkelen vermindert de last van de zorg voor iemand met dementie. Dat bevordert het welzijn van de familie en andere naasten. Ook professionals hebben baat, mede omdat zij hun zorg beter kunnen afstemmen met de mantelzorgers. Het spelen van de serious game is op zichzelf een plezierige activiteit, die de nieuwsgierigheid prikkelt en de empathie voor de oudere kan vergroten.

Voor wie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers in de ondersteuning van mensen met Alzheimer. En voor de betrokken professionele zorgverleners, zoals wijkverpleegkundigen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735170004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.H. Nap
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans