Mobiele menu

Posttraumatische stress bij volwassenen met een visuele beperking: prevalentie en risicoprofiel

Mensen met een visuele beperking zijn kwetsbaar voor een verscheidenheid aan risico’s of gevaren, zoals ongevallen of aantasting van de autonomie, die kunnen leiden tot posttraumatische stress. Bovendien kunnen zij moeite hebben met het omgaan met stressvolle gebeurtenissen en het verwerken van traumatische ervaringen. Uit literatuuronderzoek en kwalitatieve studies komen voorzichtige aanwijzingen dat posttraumatische stress vaker voorkomt bij mensen met een visuele beperking en dat bepaalde risicofactoren hierin een rol spelen. Er is echter onvoldoende bewijs om hier sluitende uitspraken over te doen. In dit onderzoek willen we middels een grote cohortstudie (n=1474) de prevalentie van posttraumatische stress in vergelijking met goedziende leeftijdsgenoten bepalen, de relatie tussen de visuele beperking en posttraumatische stress onderzoeken en een risicoprofiel vaststellen. Resultaten kunnen de (h)erkenning van posttraumatische stress en passende ondersteuning bevorderen.

Kenmerken

Projectnummer:
06370412210002
Looptijd: 75%
Looptijd: 75 %
2023
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.P.A. van der Aa PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Bartiméus