Mobiele menu

Potential optimalisation of (Expediency) and Effectiveness of TNF-blockers

RA-patiënten (reumatoïde artritis) worden vaak succesvol behandeld met TNF-blokkers. In de POEET-studie is onderzocht of en welke RA-patiënten die al meer dan 1 jaar geheel rustig zijn onder invloed van de antireumatische medicatie eventueel zonder TNF-behandeling kunnen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en DREAM (Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring).

Resultaten

In de studie heeft de helft van de patiënten met RA in remissie die zijn gestopt met TNF-blokkers een opvlamming van RA doorgemaakt na 12 maanden, bij de patiënten die zijn doorgegaan met TNF-blokkers was dit ongeveer 20%. Van de patiënten met een opvlamming koos 70% voor het hervatten van behandeling met de TNF-blokker en van hen had 85% binnen 6 maanden weer een lage ziekteactiviteit.
Concluderend: Het is verantwoord en veilig om TNF-blokker bij RA-patiënten en langdurig lage ziekteactiviteit te stoppen, mits het weer vlot hervat wordt bij een opvlamming.
 

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS richtlijnendatabase.
 

In de media

Gepast gebruik TNF-blokkers bij reuma: Helft reumapatiënten kan stoppen met belastende behandeling (Mediator 15, jan 2016)

Producten

Titel: Stopping Tumor Necrosis Factor Inhibitor Treatment in Patients With Established Rheumatoid Arthritis in Remission or With Stable Low Disease Activity: A Pragmatic Multicenter, Open-Label Randomized Controlled Trial
Auteur: Moghadam, M. G., Vonkeman, H. E., Klooster, P. M. T., Tekstra, J., Van Schaardenburg, D., Starmans-Kool, M., Brouwer, E., Bos, R., Lems, W. F., Colin, E. M., Allaart, C. F., Meek, I., Landewé, R., Moens, H. J. B., Van Riel, P., Van De Laar, M. A. F. J., & Jansen, T.
Magazine: Arthritis and Rheumatology, 2013
Link: https://doi.org/10.1002/art.39626
Titel: Randomized trial of stopping TNF-Inhibitors in rheumatoid arthritis patients with stable low disease activity in the Netherlands
Auteur: Moghadam, M. G., Vonkeman, H. E., Ten Klooster, P. M., Van Riel, P. L., Van de Laar, M. A., & Jansen, T. L.
Magazine: Annals of the Rheumatic Diseases, 2014
Link: https://acrabstracts.org/abstract/randomized-trial-of-stopping-tnf-inhibitors-in-rheumatoid-arthritis-patients-with-stable-low-disease-activity-in-the-netherlands/
Titel: Optimizing the expediency of TNFi in rheumatoid arthritis: offering a TNFi holiday in patients having reached low-disease activity in the maintenance phase
Auteur: Van Ingen, I. L. A., Lamers-Karnebeek, F., & Jansen, T.
Magazine: Expert Opinion on Biological Therapy, 2014
Link: https://doi.org/10.1517/14712598.2014.955009
Titel: Impact of stopping tumor necrosis factor inhibitors on rheumatoid arthritis patients’ burden of disease.
Auteur: Moghadam, M. G., Klooster, P. M. T., Vonkeman, H. E., Kneepkens, E., Klaasen, R., Stolk, J., Tchetverikov, I., Vreugdenhil, S. A., Van Woerkom, J. M., Goekoop-Ruiterman, Y. P. M., Landewé, R., Van Riel, P., Van De Laar, M. A. F. J., & Jansen, T.
Magazine: Arthritis Care & Research, 2018
Link: https://doi.org/10.1002/acr.23315
Titel: An economic evaluation of stopping versus continuing tumor necrosis factor inhibitor treatment in rheumatoid arthritis patients with disease remission or low disease activity.
Auteur: Tran‐Duy, A., Moghadam, M. G., Voshaar, M. A. H. O., Vonkeman, H. E., Boonen, A., Clarke, P., McColl, G., Klooster, P. M. T., Zijlstra, T. R., Lems, W. F., Riyazi, N., Griep, E., Hazes, J. M. W., Landewé, R., Moens, H. J. B., Van Riel, P., Van De Laar, M. A. F. J., & Jansen, T.
Magazine: Arthritis & Rheumatology, 2018
Link: https://doi.org/10.1002/art.40546
Titel: Multi-biomarker disease activity score as a predictor of disease relapse in patients with rheumatoid arthritis stopping TNF inhibitor treatment.
Auteur: Moghadam, M. G., Lamers-Karnebeek, F., Vonkeman, H. E., Klooster, P. M. T., Tekstra, J., Schilder, A., Visser, H., Sasso, E. H., Chernoff, D., Lems, W. F., Van Schaardenburg, D. J., Landewé, R., Moens, H. J. B., Radstake, T. R. D. J., Van Riel, P., Van De Laar, M. A. F. J., & Jansen, T.
Magazine: PLOS ONE, 2018
Link: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192425
Titel: Clinical predictors of TNFi free disease control in patients with RA after stopping TNFi treatment: results from the Dutch multicenter POET study
Auteur: Ghiti Moghadam M, Lamers-Karnebeek F, Vonkeman H, Ten Klooster PM, Tekstra J, Van Schaeybroek B, Klaasen R, Van Onna M, Bernelot Moens H, Visser H, Schilder A, Kok M, Landewé R, Van Riel PLCM, Van de Laar MA, Jansen TL
Magazine: Nederlands tijdschrift voor Reumatologie

Verslagen


Eindverslag

Introductie: Reumatoïde Artritis (RA) wordt tegenwoordig actief behandeld tot remissie is bereikt en hiertoe worden vlot ziektemodificerende middelen (csDMARDs) ingezet (meestal o.a. methotrexaat ) en bij onvoldoende effect op 2 csDMARDs wordt er een middel veelal uit de groep van de TNF-blokkers (TNFi) ingezet. Als de RA eenmaal in remissie is wordt er veelal langdurig doorgegaan. Om uit te zoeken bij hoeveel patiënten met RA het nodig is door te gaan met de duurdere biologicals van de groep TNF-blokkers hebben Nederlandse reumatologen onderzocht wat er gebeurt als RA-patiënten met deze geneesmiddelen stoppen. Het onderzoek is POEET genoemd, en dat staat voor “Potential Optimalisation of Effectivity & Expediency of TNFi”. De RA-patiënten hebben toestemming gegeven voor loting van hetzij doorgaan met TNFi (1/3) of stoppen met de TNFi (2/3). Deze studie werd gedaan onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) en uitgevoerd door het DREAM-platform met financiering van ZonMW. In maart 2016 het hoofdartikel gepubliceerd in het gerenommerde tijdschrift Arthritis&Rheumatology. Resultaten: 531 RA-patiënten met een remissie van hun RA zijn gestopt met hun TNFi en 286 zijn doorgegaan. Na 12 maanden hadden in de stopgroep 272 van de 531 (51%) patiënten een opvlamming doorgemaakt, en in de continueergroep 52 van de 286 (18%), en vanzelfsprekend verschilt dit van elkaar: p<0,001. De “ hazard ratio” ofwel relatief risico voor een opvlamming van de RA is 3,50 (95% betrouwbaarheidsinterval 2,60-4,72). De gemiddelde ziekteactiviteitsscore DAS28 is in de stopgroep iets maar significant hoger dan in de continueergroep. Van de 272 patiënten met een opvlamming kozen 195 voor het hervatten van behandeling met de TNF-blokker en van hen had 85% binnen 6 maanden weer een lage ziekteactiviteit: DAS28< 3,2. Gemiddeld kon na 12 weken weer een remissie worden vastgesteld. Er waren meer ziekenhuisopnames in de stopgroep dan in de continueergroep: 6,4% versus 2,4%. Concluderend: Het is verantwoord en veilig om TNFi bij patiënten met Reumatoïde Artritis en langdurig lage ziekteactiviteit te stoppen. Het stoppen gaat gepaard met iets hogere ziekteactiviteit in de stopgroep, >3x meer opvlammingen van de RA-ziekteactiveit en meer ziekenhuisopnames. Het stoppen is toch verantwoord omdat bij de helft de remissie voortduurt, en omdat bij een opvlamming van de ziekte bij hervatten veelal weer snel verbetering wordt verkregen door hervatten van dezelfde TNFi.

Kenmerken

Projectnummer:
152041001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2015
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.L. Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc