Mobiele menu

Prachtige win-win door mensen uit de buurt aan het werk te helpen bij ouderen

Projectomschrijving

Prachtige win-win door mensen uit de buurt aan het werk te helpen bij ouderen

Achtergrond
Er is een groeiende behoefte aan menselijke ondersteuning in de ouderenzorgsector. In een tijdperk van digitalisering en bezuinigingen snakt de zorgsector naar dienstverlening met een kloppend hart. A&A Thuishulp laat zien dat innovatie in de zorgsector mogelijk is met hulp van mensen uit dezelfde wijk en wil een belangrijke rol spelen in het tegengaan van eenzaamheid. De ambitie is om dit in meerdere gemeenten neer te zetten.

Gevraagde inzet
A&A Thuishulp helpen bij het concreet in werking zetten van deze unieke aanpak in Dordrecht, in samenwerking met andere maatschappelijke initiatieven om de impact zo groot mogelijk te laten zijn. Onze vraag aan de coach is enerzijds om een plan op te zetten om de Dordtse markt succesvol te kunnen bedienen met dit concept, en anderzijds om de benodigde verbindingen te helpen realiseren en in concrete acties om te zetten.

Producten

Titel: Producten bij Implementatie strategie A&A Thuishulp Drechtsteden
Auteur: Jan-Willem Hoogeweegen, Ronald Provoost

Verslagen


Eindverslag

Conceptontwikkeling en inventarisatie marktmogelijkheden A&A Thuishulp Dordrecht

Er is een groeiende behoefte aan menselijke ondersteuning in de ouderenzorgsector. In een tijdperk van digitalisering, bezuinigingen en overwerkte zorgverleners, snakt de zorgsector naar innovatie met een kloppend hart. A&A Thuishulp laat zien dat sociale innovatie in de zorgsector mogelijk is met hulp van mensen uit dezelfde wijk.

A&A Thuishulp wil ondersteuning bieden aan senioren met hulpverlening door mensen vanuit de eigen buurt. Zo wordt de eenzaamheid tegengegaan, worden arbeidsplaatsen gecreëerd en kunnen senioren (22.500 in Dordrecht) blijven functioneren in hun eigen woonomgeving.

De kracht van A&A Thuishulp is dat ze dat niet alleen doet, maar in samenwerking met andere partijen die actief zijn in de Dordtse samenleving. Met een dubbele sociale doelstelling: mensen aan het werk helpen, en zo meer ouderen op een betere manier van hulp kunnen voorzien.

De doelstelling van de coaching was om A&A Thuishulp te helpen om hun unieke concept succesvol in Drechtsteden op te zetten waarbij de basisdienstverlening met maatschappelijk karakter (bieden van thuishulp door arbeidskrachten uit de buurt) rendabel kan worden aangeboden. Hierbij diende gekeken te worden naar de behoeften in de Dordtse markt en de maatschappelijke verbindingen die gemaakt kunnen worden.

De doelstellingen wat betreft het in kaart brengen qua mogelijkheden, de mogelijke aanpak en de wijze waarop klanten benaderd kunnen worden, zijn behaald en ook getest in andere bedieningsgebieden van A&A Thuishulp. De uiteindelijke opstart in Dordrecht hangt nog af van de concrete mogelijkheden die de gemeente biedt, wat de strategie nog kan beïnvloeden.

Samenvatting van de aanvraag

A&A Thuishulp laat zien dat innovatie in de zorgsector mogelijk is met hulp van mensen uit dezelfde wijk. Bijna elk mens wil zo lang mogelijk, plezierig in zijn eigen woning blijven wonen en het liefst in de buurt waar hij al lang woont en in de buurt van familie en vrienden. Het blijkt dan dat mensen minder snel achteruit gaan en ook minder snel medische zorg nodig hebben. Dit is alleen mogelijk wanneer er goede ondersteuning thuis mogelijk is voor de activiteiten die de mensen niet meer zelf kunnen. Wanneer degenen die deze ondersteuning bieden ook nog eens uit dezelfde wijk komen en dezelfde interesses hebben dan geeft dat extra binding waardoor het nog prettiger is om in de eigen woning oud te kunnen worden. We willen een belangrijke rol spelen in het tegengaan van eenzaamheid. A&A Thuishulp wil ondersteuning bieden aan senioren met hulpverlening door mensen vanuit de eigen buurt. Zo wordt de eenzaamheid tegengegaan, worden arbeidsplaatsen gecreëerd en kunnen senioren (22.500 in Dordrecht) blijven functioneren in hun eigen woonomgeving. De kracht van A&A Thuishulp is dat we dat niet alleen doen, maar in samenwerking met andere partijen die actief zijn in de Dordtse samenleving. Wij hebben een dubbele sociale doelstelling: we helpen mensen aan het werk en kunnen zo meer ouderen op een betere manier van hulp voorzien. A&A Thuishulp is een nieuwe organisatie die sinds kort gecontracteerd is voor de WMO in Voorne en in Hoeksche Waard. We willen nu de stap gaan maken dat we contracten kunnen gaan sluiten met de gemeente Drechtsteden voor de WMO en met zorgkantoren voor de WLZ. In Dordrecht willen we deze unieke innovatieve aanpak aan de slag in samenwerking met andere maatschappelijke partijen om onze impact te vergroten. De gemeente en deze partijen tonen hier interesse in. A&A Thuishulp biedt op maat gesneden diensten aan thuiswonende senioren en hulpbehoevenden die bijdragen aan het kunnen blijven genieten van de grote en kleine dingen in het leven. Diensten zoals samen koken en eten, administratie, huishouden en tuinieren. Daarbij staat de eigen regie centraal. De dienstverlener komt veelal uit dezelfde buurt of wijk, waardoor er ook een persoonlijke verbinding tot stand komt. Als A&A Thuishulp creëren we een prachtige win-win door mensen uit de buurt aan het werk te helpen bij ouderen, zodat de ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, we mensen (weer) aan het werk helpen en er op deze manier meer mensen aan de slag gaan in zorg en welzijn. Dit leidt tot meer mensen die het werk kunnen doen, een arbeidsbesparing op geschoolde mensen, kosten besparing en hiermee verbeteren we ook de kwaliteit van zorg en het leven van patiënten. De hulpvraag Dit is een unieke aanpak waar partijen in Dordrecht wel open voor staan, maar om te zorgen dat ze er echt met ons mee aan de slag te gaan, is een goede opzet van het plan nodig en moeten de nodige verbindingen concreet gemaakt worden. De concrete hulpvraag aan de coach is A&A Thuishulp helpen bij het concreet in werking zetten van deze unieke aanpak in Dordrecht, in samenwerking met andere maatschappelijke initiatieven om de impact zo groot mogelijk te laten zijn. Onze vraag aan de coach is enerzijds om een plan op te zetten om de Dordtse markt succesvol te kunnen bedienen met dit concept, en anderzijds om de benodigde verbindingen te helpen realiseren en in concrete acties om te zetten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002688
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.W.A.M. Hoogeweegen
Verantwoordelijke organisatie:
Thuishulp Rotterdam