Mobiele menu

Praktijk Leert Elkaar Kennen (PLEK) voor zorgpad EPA

Er bestaan nog steeds forse achterstanden op het gebied van gezondheid, relaties, participatie en persoonlijk herstel bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Sinds 2016 werken huisartspraktijk, GGZ-instellingen, ervaringsdeskundigen en sociaal domein in regio Arnhem aan betere samenwerking rondom deze patiënten. In PLEK voor EPA werd de samenwerking gestroomlijnd middels twee proeftuinen waarin patiënten werden besproken in een multidisciplinair overleg. De patiënten zelf, vaak met hun naaste of begeleider, werden actief betrokken.

In de ene proeftuin stond het antipsychotica gebruik centraal waarbij voor- en nadelen werden afgewogen. Alle patiënten kregen een advies op maat.
In de andere proeftuin werden de wensen en mogelijkheden van herstel zorg in de wijk besproken om met het persoonlijk herstel de kwaliteit van leven te verbeteren.
De proeftuinen laten zien hoe somatische en psychosociale zorg voor deze mensen gezamenlijk verbeterd kan worden, als inspiratie voor anderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100021910004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K. Jakobs
Verantwoordelijke organisatie:
Onze Huisartsen