Mobiele menu

Praktijkleren met gepersonaliseerde dagbesteding thuis

Studenten binnen het hoger onderwijs zijn momenteel onvoldoende geïnteresseerd in en bekend met  de ouderenzorg. Terwijl het aantal ouderen toeneemt en kennis en vaardigheden van de zorgprofessional aan het veranderen zijn. Door studenten binnen relevante studierichtingen (pre-geneeskunde, verpleegkunde en social work) als buddy’s van thuiswonende mensen met dementie in te zetten, verbeteren kennis en houding van studenten over ouderenzorg, en dementiezorg in het bijzonder.

Hoe werkt het

Studenten fungeren als buddy van thuiswonende mensen met dementie. Na scholing worden zij gekoppeld aan een persoon met beginnende dementie. Matching gebeurt op basis van mogelijkheden, talenten en interesses van de persoon met dementie en de vaardigheden/interesses van de student. Studenten brengen individueel tijd door met een persoon met dementie. De persoon met dementie en mantelzorger zijn daarbij in regie. De werkwijze wordt opgenomen in het curriculum van de opleiding. De beschikbare ontwikkelde onderwijsmaterialen zijn beschikbaar via de contactpersoon.

Wat levert het op

De kennis van de studenten die als buddy hebben gefungeerd in het project is aantoonbaar gestegen. Voor de houding van studenten kon geen significant verschil worden gemeten. Er is een aanwijzing dat deelname aan dit project door ouderen mogelijk een beschermend effect heeft op het behoud van kwaliteit van leven. Bij mantelzorgers waarvan de partners deelnamen aan het project steeg de vitaliteit.

Voor wie

Docenten en zorgprofessionals Een student die deelnam aan het project: 'Mijn beeld van ouderen en ouderzorg is heel erg veranderd, ik kan me nu veel beter inleven in ouderen.'

Contact

Mevrouw dr. G. (Gerda) Andringa, University College Roosevelt, Universiteit Utrecht
g.andringa@ucr.nl

Ook interessant voor u

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633300013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G. Andringa
Verantwoordelijke organisatie:
WVO Zorg