Mobiele menu

Praktijkonderzoek Gezond Doen! deel 3

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Om de zelfredzaamheid van ouderen te behouden en preventie aan ouderen te versterken wordt in enkele Drentse gemeenten een 3-delig preventief ketenzorgprogramma uitgevoerd. In deelprogramma 1 krijgt de doelgroep algemene voorlichting en een leefstijladvies gebaseerd op de uitkomsten van een leefstijlcheck (methode CBS). In deel 2 worden preventieve interventies aangeboden om te ondersteunen bij leefstijlverandering voor gezonder ouder worden. Deel 3 is gericht op oudere burgers met een verhoogd gezondheidsrisico en zeer beperkte motivatie voor het veranderen van de leefstijl en geen bereidheid tot deelname aan leefstijl programma voor gezond ouder worden. Zij én hun steunsysteem worden middels ’keukentafelgesprekken’ intensief voorgelicht en samen met hen wordt gezocht naar oplossingen voor verandering. Dit laatste deel staat centraal in deze subsidieaanvraag. De subsidie wordt aangevraagd voor een haalbaarheidsstudie naar de interventie Keukentafelgesprekken om te komen tot de ontwikkeling van een overdraagbare preventiemethode. Er is hierbij aandacht voor bereik, uitvoering, effecten, implementatie en randvoorwaarden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
87800002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. te Velde
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Drenthe