Mobiele menu

Praktijkoplossingen zingeving in GGZ: Handreiking voor professionals, tegemoetkoming aan patiënten

Veel ggz-cliënten vinden dat er meer ruimte moet zijn voor het bespreken van zingeving, spiritualiteit en religie (ZSR) tijdens de behandeling. Hulpverleners ervaren soms handelingsverlegenheid en zijn vaak niet op de hoogte van de ervaringen en wensen van cliënten. Het huidige project wil tegemoetkomen aan de zorgbehoeften van patiënten en hulpverleners toerusten. Projectleiders zullen bij de betrokken ggz instellingen presentaties verzorgen en hulpverleners trainen en begeleiden bij het geven van SPIRIT groepstherapie.

Doel

In dit project werken wij aan de implementatie van een interventie voor de integratie van ZSR (SPIRIT) in vier ggz instellingen in Nederland, met als doel deze interventie in de toekomst ook breder te verspreiden. Het project zal leiden tot toegenomen bekwaamheid van hulpverleners en verhoogde tevredenheid van patiënten ten aanzien van de integratie van ZSR in de behandeling. Daarbij zal het bijdragen aan psychisch, sociaal, maatschappelijk en existentieel welbevinden en herstel van mensen met psychische aandoeningen.

Aanpak

Het project bestaat uit 3 fases. In de eerste fase worden bij de vier betrokken ggz-instellingen presentaties verzorgd en teamleden gerekruteerd om SPIRIT groepstherapie te geven. Zij zullen getraind worden in het geven van SPIRIT groepstherapie. In de tweede fase zullen deze ggz-instellingen gedurende een jaar lang ten minste 26 sessies SPIRIT groepstherapie aanbieden. Alle deelnemers ontvangen een evaluatieformulier. In fase 3 zal een uitvoeriger evaluatie plaatsvinden, middels kwalitatief onderzoek, bestaande uit diepte-interviews en focusgroepen met cliënten en hulpverleners. 

Samenwerkingspartners

Het project is uniek omdat het een eerste keer is dat er systematische integratie van ZSR in de ggz-behandeling in Nederland plaats kan vinden in een samenwerkingsverband van 4 ggz-instellingen. Daarbij wordt dit project aangestuurd door een levensbeschouwelijk divers team, waarbij de interventie ook geschikt is voor mensen met verschillende levensvisies. Ook is de disciplinaire samenstelling gevarieerd: door middel van de betrokken adviesraad van 4 hoogleraren van verschillende universiteiten, geestelijk verzorgers uit 2 instellingen, cliënten en ervaringsdeskundigen uit verschillende instellingen, psychiaters, psychologen en verpleegkundigen; zijn veel verschillende partijen vertegenwoordigd. Daarbij combineren de projectleiders wetenschappelijke kennis met klinische ervaring. 

Verwachte resultaten

Na afloop van dit project zal een verder ontwikkeld protocol voor ZSR geïntegreerde groepstherapie in de ggz beschikbaar zijn, dat breed toepasbaar is in Nederlandse ggz instellingen. De implementatie van SPIRIT zal wetenschappelijk geëvalueerd worden in twee artikelen. Door middel van een congres, waar cliënten en professionals samenwerken, kunnen we een belangrijke doelgroep bereiken om SPIRIT verder te verspreiden. Aandacht voor ZSR zal verschil maken voor cliënten en naasten bij het omgaan met psychische ziekten, vanwege de ruimte voor een breder perspectief en aandacht voor waarden zoals verbondenheid, autonomie, betekenis en compassie, wat bijdraagt aan (existentieel) herstel.

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310035
Looptijd: 11%
Looptijd: 11 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.C. van Nieuw Amerongen
Verantwoordelijke organisatie:
Eleos Stichting gereformeerde ggz