Mobiele menu

Pre-expositie profylaxe (PrEP) om een hiv-infectie te voorkómen: kennisbevordering en ondersteuning bij het gebruik

Projectomschrijving

Pre-expositieprofylaxe (PrEP) om een hiv-infectie te voorkómen: kennisbevordering en ondersteuning bij het gebruik

Het doel van dit project is het bevorderen van kennis over Pre-expositieprofylaxe (PrEP) om een hiv-infectie te voorkómen en het door ontwikkelen en beschikbaar stellen van een app over PrEP. Hierbij wordt kennis gebruikt die is opgedaan in het Amsterdam PrEP project.

Doelgroepen, beleidsmakers en beroepsbeoefenaren zullen we infomeren door middel van een PrEP symposium voor professionals, en een bijeenkomst voor PrEP gebruikers en doelgroep organisaties. Een app met informatie over PrEP, een agenda-interface om gebruik van PrEP in relatie met risico op hiv te noteren, en een visuele weergave van de therapietrouw, zullen we landelijk beschikbaar maken in Nederland, met als doel om te informeren en goed gebruik van PrEP te bevorderen.

Producten

Titel: Understanding pre-exposure prophylaxis (PrEP) regimen use: Switching and discontinuing daily and event-driven PrEP among men who have sex with men
Auteur: Coyer L, van den Elshout MAM, Achterbergh RCA, Matser A, Schim van der Loeff MF, Davidovich U, de Vries HJC, Prins M, Hoornenborg E, Boyd A; Amsterdam PrEP Project team in the HIV Transmission Elimination Amsterdam (H-TEAM) Initiative
Magazine: EClinicalMedicine
Titel: The social meanings of PrEP use - A mixed-method study of PrEP use disclosure in Antwerp and Amsterdam.
Auteur: Reyniers T, Zimmermann HML, Davidovich U, Vuylsteke B, Laga M, Hoornenborg E, Prins M, De Vries HJC, Nöstlinger C.
Magazine: Sociology of Health and Illness
Titel: Adherence to event-driven HIV PrEP among men who have sex with men in Amsterdam, the Netherlands: analysis based on online diary data, 3-monthly questionnaires and intracellular TFV-DP.
Auteur: Jongen VW, Hoornenborg E, van den Elshout MA, Boyd A, Zimmermann HM, Coyer L, Davidovich U, Anderson PL, de Vries HJ, Prins M, Schim van der Loeff MF; Amsterdam PrEP Project team in the HIV Transmission Elimination Amsterdam (H-TEAM) Initiative.
Magazine: Journal of the international aids society
Titel: Improving adherence to daily PrEP among MSM in Amsterdam by providing feedback via a mobile application.
Auteur: van den Elshout MAM, Hoornenborg E, Achterbergh RCA, Coyer L, Anderson PL, Davidovich U, De Vries HJC, Prins M, Schim van der Loeff MF; Amsterdam PrEP Project team in the HIV Transmission Elimination AMsterdam Initiative (H-TEAM).
Magazine: AIDS
Titel: The Impact of Pre-exposure Prophylaxis on Sexual Well-Being Among Men Who Have Sex with Men.
Auteur: Zimmermann HML, Postma LR, Achterbergh RCA, Reyniers T, Schim van der Loeff MF, Prins M, de Vries HJC, Hoornenborg E, Davidovich U; Amsterdam PrEP Project Team in the HIV Transmission Elimination Amsterdam Initiative (H-TEAM).
Magazine: Archives of Sexual Behavior
Titel: Hiv Pre-expositie profylaxe (PrEP)
Auteur: Arjen Stam, Elske Hoornenborg
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie
Link: https://www.nvmm.nl/ntmm/ntmm-archief/ntmm-maart-2021/
Titel: HCV transmission among MSM in Amsterdam: external introductions may complicate micro-elimination efforts.
Auteur: Koopsen J, Parker E, Han AX, van de Laar T, Russell C, Hoornenborg E, Prins M, van der Valk M, Schinkel J
Magazine: Clinical Infectious Diseases
Titel: Transient changes in pre-exposure prophylaxis use and daily sexual behaviour after the implementation of COVID-19 restrictions among men who have sex with men
Auteur: Vita W Jongen, MSc, Hanne M L Zimmermann, MSc, Anders Boyd, PhD, Elske Hoornenborg, PhD MD, Mark A M van den Elshout, MD, Udi Davidovich, PhD, Yvonne T H P van Duijnhoven, PhD1, Prof. Henry J C de Vries, PhD MD1,4, Prof. Maria Prins, PhD1,5, Prof. Maarten F Schim van der Loeff, PhD MD, Liza Coyer, MSc, on behalf of the Amsterdam PrEP Project team in the HIV Transmission Elimination Amsterdam Initiative.
Titel: Predictors of PrEP adherence among men who have sex with men in Amsterdam, the Netherlands
Auteur: Mark A.M. VAN DEN ELSHOUT, Elske HOORNENBORG, Liza COYER, Udi DAVIDOVICH, Henry J.C. DE VRIES, Maria PRINS, Maarten F. SCHIM VAN DER LOEFF, on behalf of the Amsterdam PrEP Project team in the HIV Transmission Elimination AMsterdam Initiative (H-TEAM)
Link: https://www.iapac.org/files/2020/12/Mark-van-den-Elshout.pdf
Titel: website yoursex.nl
Auteur: GGD Amsterdam
Link: https://nl.yoursex.nl/
Titel: YourPrEP app
Auteur: GGD Amsterdam, 9to5
Link: https://apps.apple.com/nl/app/yourprep-app/id1552195628

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit project was het bevorderen van kennis over Pre-expositieprofylaxe (PrEP) om een hiv-infectie te voorkómen en het door ontwikkelen en landelijk beschikbaar stellen van een app ter ondersteuning van het gebruik van PrEP. Hierbij is kennis gebruikt die is opgedaan in het Amsterdam PrEP project.

Samenvatting van de aanvraag

Vanuit het Amsterdam PrEP project (AMPrEP) zijn er twee inzichten en een product, die we willen verspreiden. Inzichten: 1. Pre-expositie profylaxe (PrEP) is een acceptabele, effectieve, veilige en kosteneffectieve interventie. 2. Extra inspanningen zijn nodig om nieuwe doelgroepen te informeren over PrEP, bv jonge homomannen, homomannen met een migratieachtergrond, en transgender personen. Om deze inzichten te verspreiden hebben we kernboodschappen opgesteld, en gaan we informatie bijeenkomsten organiseren voor, en in samenwerking met doelgroepen en professionals. De kernboodschappen zijn: - PrEP is een acceptabele, effectieve, veilige en kosteneffectieve interventie om hiv-infecties te voorkómen onder groepen met een verhoogd risico op een hiv-infectie. - PrEP voorkomt verspreiding van hiv en kan bijdragen aan het stoppen van de hiv-epidemie. - Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat soa niet toenemen tijdens het gebruik van PrEP. - PrEP gebruikers moeten elke drie maanden getest worden op hiv, nierfunctie, soa en hepatitis C. Product: 3. Het landelijk beschikbaar maken van een app waarin informatie over PrEP wordt verstrekt en dagelijkse gegevens kunnen worden ingevoerd over het gebruik van PrEP en seksueel gedrag van dag tot dag. Ondersteuning bij het correct gebruik van PrEP is belangrijk, want therapietrouw is de belangrijkste marker voor effectiviteit. In een wetenschappelijk onderzoek is therapietrouw vaak beter dan in de dagelijkse praktijk. In aanvulling op informatieverstrekking, zien we ondersteuning door middel van een app, zoals ook gebruikt in AMPrEP, als een veelbelovende extra interventie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
5220020031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Hoornenborg
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam