Mobiele menu

Precision simulations to predict the individual optimal ankle foot orthosis

Projectomschrijving

Mensen met een spierziekte ervaren loopproblemen als gevolg van zwakte van de kuitspieren. Om het lopen te verbeteren krijgen deze mensen een enkel-voet orthese (EVO) voorgeschreven. Het effect van de EVO hangt sterk af van hoe gemakkelijk de EVO buigt. Dit noemen we de EVO-stijfheid. Om het lopen optimaal te verbeteren moet de EVO-stijfheid per patiënt worden geoptimaliseerd.
De individueel optimale EVO-stijfheid wordt op dit moment bepaald met tijdrovende en specialistische analyses. Om het individualiseren van de EVO-stijfheid te vereenvoudigen, gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheid dit te voorspellen.
De optimale EVO-stijfheid gaan we voorspellen met behulp van simulatiemodellen. Allereerst zullen we een EVO-simulatiemodel ontwikkelen. Met dit model gaan we onderzoeken welke factoren, zoals mate van zwakte en gewicht, de optimale EVO-stijfheid beïnvloeden. Hierna gaan we deze factoren meten bij patiënten en testen hoe goed het simulatiemodel de optimale EVO-stijfheid voorspelt.

Producten

Titel: Het orthese behandeltraject
Auteur: Niels Waterval
Titel: Towards novel solutions of ankle foot orthotics optimization in clinical Practice
Auteur: Niels Waterval, Merel Brehm, Bart Raijmakers
Titel: Precision Orthotics: Evidence and new technologies to individualise ankle foot orthosis stiffness
Auteur: Niels Waterval, Merel Brehm, Frans Nollet
Titel: Precision Orthotics; the future of orthotic care in neuromuscular rehabilitation
Auteur: Niels Waterval, Merel Behm, Frans Nollet
Titel: Predictive simulations reveal how personal and disease factors influence the optimal ankle-foot orthosis stiffness in people with plantarflexor weakness due to neuromuscular diseases.
Auteur: N. Waterval a, M.A. Brehm a, F. Nollet a, K. Veerkamp a, J. Harlaar b, T. Geijtenbeek b, M. van der Krogt a
Titel: The effect of subject characteristics and walking speed on optimal ankle foot orthosis stiffness– a predictive simulation study
Auteur: N. Waterval a, M.A. Brehm a, F. Nollet a, K. Veerkamp a, J. Harlaar b, T. Geijtenbeek b, M. van der Krogt a
Magazine: Gait and Posture
Titel: Predictive Simulation Dataset - Simulations of gait of people with plantarflexor weakness walking with ankle foot orthosis
Auteur: Niels Waterval

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Veel mensen met een spierziekte ervaren loopproblemen en beperkingen in het dagelijks leven als gevolg van zwakte van de kuitspieren, waaronder vallen, vermoeidheid en pijn. Om het lopen te verbeteren krijgen mensen met kuitspierzwakte vaak een enkel-voet orthese (EVO) voorgeschreven. Het effect van de EVO hangt af van de eigenschappen, zoals de EVO-stijfheid. Om tot een optimaal effect te komen is het essentieel dat de EVO-stijfheid wordt afgestemd op de individuele patiënt. In de huidige zorg kan de individueel optimale EVO-stijfheid alleen worden bepaald door middel van tijdrovende en specialistische looptesten en loopanalyses. Hierdoor kunnen geoptimaliseerde EVOs alleen in specialistische centra worden voorgeschreven. Om het individualiseren van de EVO-stijfheid te vergemakkelijken, heeft ons project als doel om voorspellende simulatiemodellen te ontwikkelen, waarmee de eigenschappen van EVO’s voor individuele patiënten met de computer voorspeld kunnen worden. De simulaties zullen de specialistische kennis en apparatuur voor het optimaliseren van de EVO-stijfheid verminderen en geoptimaliseerde EVOs beschikbaar maken voor meer patiënten. Om tot deze individuele simulatiemodellen te komen, zullen in het project een EVO-model en patient-specifieke modellen worden ontwikkeld. Voor validatie van de gesimuleerde effecten van EVO-stijfheid, zullen simulaties worden vergeleken met data van 37 patiënten lopend op EVOs met verschillende stijfheden gemeten in eerder onderzoek. Voor patiënt-specifieke modellen is het van belang dat factoren welke de werking van de EVO beïnvloeden, zoals mate van spierzwakte, gemakkelijk en onafhankelijk van andere factoren kunnen worden geïndividualiseerd. Na ontwikkeling van deze modellen zal de proof-of-concept van onze simulaties worden onderzocht door de voorspelde optimale stijfheid te vergelijken met de optimale stijfheid zoals bepaald aan de hand van de huidige klinische methode.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
104022003
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. NFJ Waterval
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC