Mobiele menu

PRediction Of Cognitive Recovery After Stroke(PROCRAS study): a role for new MRI modalities in daily clinical practice?

Dit project heeft als doel de cognitieve uitkomst na een beroerte beter te voorspellen. Cognitieve stoornissen komen na een beroerte erg veel voor (tot 70%), al worden ze in de acute fase vaak niet als zodanig herkend. Bovendien zijn deze cognitieve stoornissen bij een groot deel van de patienten van blijvende aard. Wanneer de cognitieve uitkomst beter kan worden voorspeld, kan meer gericht revalidatie worden ingezet. Om een betere voorspelling te bewerkstelligen zijn drie doelstellingen geformuleerd:
  • Vaststellen aanvullende waarde van MRI scans naast bestaande klinische parameters. Dit betreft m.n. de waarde van connectiviteitsmaten, gemeten met Diffusion Tensor Imaging (DTI).
  • Haalbaarheidsonderzoek naar de implementatie van een gestandaardiseerd protocol voor cognitieve evaluatie in de dagelijkse klinische praktijk.
  • Uitzoeken of er een verband is tussen interventies in het eerste jaar na de beroerte en de cognitieve uitkomst.

Producten

Titel: Stukje KNF weekbrief
Auteur: Hugo Aben
Titel: Stukje neurograaf
Auteur: Hugo Aben
Titel: StrokeNIEUWS UMCutrecht
Auteur: Yael Reijmer
Titel: Individualized prediction of cognitive recovery after stroke: clinical standard of the future?
Auteur: Aben HP, de Kort PLM, Visser-Meily JM, Spikman JM, Biessels GJ
Titel: Netwerkanalyse van MRI-DTI bij MRI-negatief herseninfarct
Auteur: Aben HP, Reijmer YD, Jansen BPW, Biessels GJ, de Kort PLM
Titel: PROCRAS onderzoek - revalidatiecentrum
Auteur: Hugo Aben
Titel: Referaat cognitieve stoornissen na stroke
Auteur: Hugo Aben osv Paul de Kort
Titel: PROCRAS voortgang
Auteur: Hugo Aben
Titel: The degree to which ischemic stroke affects network hubs predicts cognitive recovery
Auteur: Aben HP; Biessels GJ; Weaver NA; Spikman JM; Visser-Meily JMA; de Kort PLM; Reijmer YD for the PROCRAS study group
Titel: The degree to which ischemic stroke affects network hubs predicts cognitive recovery
Auteur: Aben HP; Biessels GJ; Weaver NA; Spikman JM; Visser-Meily JMA; de Kort PLM; Reijmer YD for the PROCRAS study group
Titel: Emotieherkenning na herseninfarct
Auteur: HP Aben, YD Reijmer, JMA Visser-Meily, JM Spikman, GJ Biessels, PLM de Kort
Titel: Klinische les verpleegkundigen t.a.v. PROCRAS onderzoek
Auteur: Hugo Aben Debbie Janssen
Titel: PROCRAS onderzoek, achtergrond en opzet studie.
Auteur: Hugo Aben
Titel: PROCRAS - wetenschapsmiddag
Auteur: Hugo Aben
Titel: Presentatie PROCRAS en achtergrond
Auteur: Hugo Aben
Titel: Impaired emotion perception after ischemic stroke
Auteur: Aben HP, Spikman JM, Biessels, GJ, de Kort PLM, on behalf of the PROCRAS study group
Titel: De mate waarin hubs in het hersennetwerk zijn beschadigd door een herseninfarct voorspelt cognitief herstel
Auteur: Aben HP; Biessels GJ; Weaver NA; Spikman JM; Visser-Meily JMA; de Kort PLM; Reijmer YD voor the PROCRAS study group
Titel: emotieherkenning na herseninfarct.
Auteur: HP Aben, YD Reijmer, JMA Visser-Meily, JM Spikman, GJ Biessels, PLM de Kort
Titel: Voortgang PROCRAS onderzoek
Auteur: Hugo Aben
Titel: MRI onderwijs
Auteur: Hugo Aben
Titel: PROCRAS - wetenschapsbijeenkomst
Auteur: Hugo Aben
Titel: Impact herseninfarct op netwerk
Auteur: Aben HP
Titel: Voortgang PROCRAS onderzoek
Auteur: Hugo Aben
Titel: referaat MRI negatief herseninfarct
Auteur: Hugo Aben
Titel: Voorspellen netwerken cognitief herstel na een herseninfarct?
Auteur: Aben
Titel: Impaired emotion recognition after stroke: a case report
Auteur: Hugo Aben, Yael Reijmer, Anne Visser-Meily, Joke Spikman, Geert Jan Biessels, Paul de Kort
Titel: Een gestoorde emotieherkenning komt vaak voor na een herseninfarct
Auteur: Aben HP, Visser-Meily JMA, Biessels GJ, de Kort PLM, Spikman JM
Titel: A Role for New Brain Magnetic Resonance Imaging Modalities in Daily Clinical Practice: Protocol of the Prediction of Cognitive Recovery After Stroke (PROCRAS) Study
Auteur: Aben, Hugo P, Reijmer, Yael D, Visser-Meily, Johanna MA, Spikman, Jacoba M, de Bresser, Jeroen, Biessels, Geert Jan, de Kort, Paul LM
Magazine: Journal of Medical Internet Research, Research Protocols
Link: http://www.researchprotocols.org/2018/5/e127/
Titel: Extent to Which Network Hubs Are Affected by Ischemic Stroke Predicts Cognitive Recovery
Auteur: Aben, Hugo P., Biessels, Geert Jan, Weaver, Nick A., Spikman, Jacoba M., Visser-Meily, Johanna M.A., de Kort, Paul L.M., Reijmer, Yael D., Jansen, Ben P.W.
Magazine: Stroke
Link: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.119.025637
Titel: Impaired Emotion Recognition after Left Hemispheric Stroke: A Case Report and Brief Review of the Literature
Auteur: Aben, Hugo P., Reijmer, Yael D., Visser-Meily, Johanna M. A., Spikman, Jacoba M., Biessels, Geert Jan, de Kort, Paul L. M., Study Group, PROCRAS
Magazine: Case Reports in Neurology
Link: https://www.hindawi.com/journals/crinm/2017/1045039/
Titel: The Meta VCI Map consortium for meta-analyses on strategic lesion locations for vascular cognitive impairment using lesion-symptom mapping: Design and multicenter pilot study
Auteur: Weaver, Nick A., Zhao, Lei, Biesbroek, J. Matthijs, Kuijf, Hugo J., Aben, Hugo P., Bae, Hee-Joon, Caballero, Miguel Á.A., Chappell, Francesca M., Chen, Christopher P.L.H., Dichgans, Martin, Duering, Marco, Georgakis, Marios K., van der Giessen, Ruben S., Gyanwali, Bibek, Hamilton, Olivia K.L., Hilal, Saima, vom Hofe, Elise M., de Kort, Paul L.M., Koudstaal, Peter J., Lam, Bonnie Y.K., Lim, Jae-Sung, Makin, Stephen D.J., Mok, Vincent C.T., Shi, Lin, Valdés Hernández, Maria C., Venketasubramani
Magazine: Alzheimer's & Dementia
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6465616/
Titel: Prijs voor beste presentatie tijdens ETZ wetenschapsdag voor presentatie 'impact herseninfarct op netwerk'
Titel: Diffusion Tensor Imaging (DTI)
Titel: PROCRAS
Auteur: Aben HP, de Kort PLM
Link: https://www.etz.nl/TopZorg/PROCRAS-Voorspelling-van-herstel-na-beroerte
Titel: Moeite met sociale vaardigheden na een beroerte
Auteur: Britta Nijsse, Hugo Aben
Link: http://www.hersenletsel.nl
Titel: Webtekst PROCRAS onderzoek
Auteur: Hugo Aben
Link: http://www.elisabethtopzorg.nl/index.php/neuro/projecten/

Verslagen


Eindverslag

Cognitieve stoornissen, ofwel stoornissen in denken en geheugen, komen na een beroerte erg veel voor (tot 75%). Hoewel ongeveer de helft van de patiënten herstelt, blijft de andere helft een stoornis houden of gaat die zelfs achteruit. Wanneer cognitief herstel beter kan worden voorspeld in een vroeg stadium, kan meer gericht revalidatie worden ingezet. Cognitieve functies worden geregeld vanuit netwerken van meerdere gebieden in de hersenen. Wij onderzochten of informatie over deze netwerken een betere voorspelling van cognitief herstel mogelijk maken dan bestaande methoden. Bovendien was er extra aandacht voor sociale cognitie en meer specifiek emotieherkenning na het herseninfarct. Ook onderzochten we of het haalbaar is om een dergelijk uitgebreid onderzoek, bestaande uit MRI onderzoek van de hersenen en neuropsychologisch onderzoek, te doen bij patiënten met een herseninfarct in de dagelijkse klinische praktijk.

In het PROCRAS onderzoek werden uiteindelijk 264 deelnemers geïncludeerd in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Van hen ondergingen 242 deelnemers een MRI en neuropsychologisch onderzoek na 3-6 weken. Een groot deel van hen onderging deze onderzoeken binnen de termijn van 3-6 weken - velen ondergingen de onderzoeken op dezelfde dag-, waarmee wij concluderen dat een uitgebreidere work-up haalbaar is. Na 1 jaar ondergingen 227 deelnemers opnieuw een neuropsychologisch onderzoek om vast te stellen of er cognitief herstel was.

In dit onderzoek wordt uitgezocht of cognitieve uitkomst na een beroerte beter kan worden voorspeld. Cognitieve stoornissen komen veel voor, maar worden desondanks vaak niet herkend in de acute fase. Bij een deel van de patiënten treedt herstel op, er is echter ook een groot deel dat cognitieve stoornissen blijft houden of zelfs achteruit gaat. Wanneer cognitieve uitkomst beter kan worden voorspeld, kan hierop worden ingespeeld met bijvoorbeeld revalidatie. Om deze voorspelling te verbeteren, wordt uitgezocht of MRI scans aangevuld met Diffusion Tensor Imaging (DTI) hiern een rol hebben. Middels netwerkanalyse kan hiermee iets worden gezegd over de efficiëntie van de hersenen. Daarnaast wordt uitgezocht of het haalbaar is om deze evaluatie van patiënten met een herseninfarct in de dagelijkse praktijk uit te voeren. Er wordt bovendien bekeken of er een verband is tussen de interventies die in het eerste jaar na de beroerte plaatshebben en de cognitieve uitkomst na een jaar.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
842003011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.L.M. de Kort
Verantwoordelijke organisatie:
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis