Mobiele menu

PRediction Of Cognitive Recovery After Stroke(PROCRAS study): a role for new MRI modalities in daily clinical practice?

Projectomschrijving

Dit project heeft als doel de cognitieve uitkomst na een beroerte beter te voorspellen. Cognitieve stoornissen komen na een beroerte erg veel voor (tot 70%), al worden ze in de acute fase vaak niet als zodanig herkend. Bovendien zijn deze cognitieve stoornissen bij een groot deel van de patienten van blijvende aard. Wanneer de cognitieve uitkomst beter kan worden voorspeld, kan meer gericht revalidatie worden ingezet. Om een betere voorspelling te bewerkstelligen zijn drie doelstellingen geformuleerd:
  • Vaststellen aanvullende waarde van MRI scans naast bestaande klinische parameters. Dit betreft m.n. de waarde van connectiviteitsmaten, gemeten met Diffusion Tensor Imaging (DTI).
  • Haalbaarheidsonderzoek naar de implementatie van een gestandaardiseerd protocol voor cognitieve evaluatie in de dagelijkse klinische praktijk.
  • Uitzoeken of er een verband is tussen interventies in het eerste jaar na de beroerte en de cognitieve uitkomst.

Producten

Titel: Stukje KNF weekbrief
Auteur: Hugo Aben
Titel: Stukje neurograaf
Auteur: Hugo Aben
Titel: StrokeNIEUWS UMCutrecht
Auteur: Yael Reijmer
Titel: Individualized prediction of cognitive recovery after stroke: clinical standard of the future?
Auteur: Aben HP, de Kort PLM, Visser-Meily JM, Spikman JM, Biessels GJ
Titel: Netwerkanalyse van MRI-DTI bij MRI-negatief herseninfarct
Auteur: Aben HP, Reijmer YD, Jansen BPW, Biessels GJ, de Kort PLM
Titel: PROCRAS onderzoek - revalidatiecentrum
Auteur: Hugo Aben
Titel: Referaat cognitieve stoornissen na stroke
Auteur: Hugo Aben osv Paul de Kort
Titel: PROCRAS voortgang
Auteur: Hugo Aben
Titel: The degree to which ischemic stroke affects network hubs predicts cognitive recovery
Auteur: Aben HP; Biessels GJ; Weaver NA; Spikman JM; Visser-Meily JMA; de Kort PLM; Reijmer YD for the PROCRAS study group
Titel: The degree to which ischemic stroke affects network hubs predicts cognitive recovery
Auteur: Aben HP; Biessels GJ; Weaver NA; Spikman JM; Visser-Meily JMA; de Kort PLM; Reijmer YD for the PROCRAS study group
Titel: Emotieherkenning na herseninfarct
Auteur: HP Aben, YD Reijmer, JMA Visser-Meily, JM Spikman, GJ Biessels, PLM de Kort
Titel: Klinische les verpleegkundigen t.a.v. PROCRAS onderzoek
Auteur: Hugo Aben Debbie Janssen
Titel: PROCRAS onderzoek, achtergrond en opzet studie.
Auteur: Hugo Aben
Titel: PROCRAS - wetenschapsmiddag
Auteur: Hugo Aben
Titel: Presentatie PROCRAS en achtergrond
Auteur: Hugo Aben
Titel: Impaired emotion perception after ischemic stroke
Auteur: Aben HP, Spikman JM, Biessels, GJ, de Kort PLM, on behalf of the PROCRAS study group
Titel: De mate waarin hubs in het hersennetwerk zijn beschadigd door een herseninfarct voorspelt cognitief herstel
Auteur: Aben HP; Biessels GJ; Weaver NA; Spikman JM; Visser-Meily JMA; de Kort PLM; Reijmer YD voor the PROCRAS study group
Titel: emotieherkenning na herseninfarct.
Auteur: HP Aben, YD Reijmer, JMA Visser-Meily, JM Spikman, GJ Biessels, PLM de Kort
Titel: Voortgang PROCRAS onderzoek
Auteur: Hugo Aben
Titel: MRI onderwijs
Auteur: Hugo Aben
Titel: PROCRAS - wetenschapsbijeenkomst
Auteur: Hugo Aben
Titel: Impact herseninfarct op netwerk
Auteur: Aben HP
Titel: Voortgang PROCRAS onderzoek
Auteur: Hugo Aben
Titel: referaat MRI negatief herseninfarct
Auteur: Hugo Aben
Titel: Voorspellen netwerken cognitief herstel na een herseninfarct?
Auteur: Aben
Titel: Impaired emotion recognition after stroke: a case report
Auteur: Hugo Aben, Yael Reijmer, Anne Visser-Meily, Joke Spikman, Geert Jan Biessels, Paul de Kort
Titel: Een gestoorde emotieherkenning komt vaak voor na een herseninfarct
Auteur: Aben HP, Visser-Meily JMA, Biessels GJ, de Kort PLM, Spikman JM
Titel: A Role for New Brain Magnetic Resonance Imaging Modalities in Daily Clinical Practice: Protocol of the Prediction of Cognitive Recovery After Stroke (PROCRAS) Study
Auteur: Aben, Hugo P, Reijmer, Yael D, Visser-Meily, Johanna MA, Spikman, Jacoba M, de Bresser, Jeroen, Biessels, Geert Jan, de Kort, Paul LM
Magazine: Journal of Medical Internet Research, Research Protocols
Link: http://www.researchprotocols.org/2018/5/e127/
Titel: Extent to Which Network Hubs Are Affected by Ischemic Stroke Predicts Cognitive Recovery
Auteur: Aben, Hugo P., Biessels, Geert Jan, Weaver, Nick A., Spikman, Jacoba M., Visser-Meily, Johanna M.A., de Kort, Paul L.M., Reijmer, Yael D., Jansen, Ben P.W.
Magazine: Stroke
Link: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.119.025637
Titel: Impaired Emotion Recognition after Left Hemispheric Stroke: A Case Report and Brief Review of the Literature
Auteur: Aben, Hugo P., Reijmer, Yael D., Visser-Meily, Johanna M. A., Spikman, Jacoba M., Biessels, Geert Jan, de Kort, Paul L. M., Study Group, PROCRAS
Magazine: Case Reports in Neurology
Link: https://www.hindawi.com/journals/crinm/2017/1045039/
Titel: The Meta VCI Map consortium for meta-analyses on strategic lesion locations for vascular cognitive impairment using lesion-symptom mapping: Design and multicenter pilot study
Auteur: Weaver, Nick A., Zhao, Lei, Biesbroek, J. Matthijs, Kuijf, Hugo J., Aben, Hugo P., Bae, Hee-Joon, Caballero, Miguel Á.A., Chappell, Francesca M., Chen, Christopher P.L.H., Dichgans, Martin, Duering, Marco, Georgakis, Marios K., van der Giessen, Ruben S., Gyanwali, Bibek, Hamilton, Olivia K.L., Hilal, Saima, vom Hofe, Elise M., de Kort, Paul L.M., Koudstaal, Peter J., Lam, Bonnie Y.K., Lim, Jae-Sung, Makin, Stephen D.J., Mok, Vincent C.T., Shi, Lin, Valdés Hernández, Maria C., Venketasubramani
Magazine: Alzheimer's & Dementia
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6465616/
Titel: Prijs voor beste presentatie tijdens ETZ wetenschapsdag voor presentatie 'impact herseninfarct op netwerk'
Titel: Diffusion Tensor Imaging (DTI)
Titel: PROCRAS
Auteur: Aben HP, de Kort PLM
Link: https://www.etz.nl/TopZorg/PROCRAS-Voorspelling-van-herstel-na-beroerte
Titel: Moeite met sociale vaardigheden na een beroerte
Auteur: Britta Nijsse, Hugo Aben
Link: http://www.hersenletsel.nl
Titel: Webtekst PROCRAS onderzoek
Auteur: Hugo Aben
Link: http://www.elisabethtopzorg.nl/index.php/neuro/projecten/

Verslagen


Eindverslag

Cognitieve stoornissen, ofwel stoornissen in denken en geheugen, komen na een beroerte erg veel voor (tot 75%). Hoewel ongeveer de helft van de patiënten herstelt, blijft de andere helft een stoornis houden of gaat die zelfs achteruit. Wanneer cognitief herstel beter kan worden voorspeld in een vroeg stadium, kan meer gericht revalidatie worden ingezet. Cognitieve functies worden geregeld vanuit netwerken van meerdere gebieden in de hersenen. Wij onderzochten of informatie over deze netwerken een betere voorspelling van cognitief herstel mogelijk maken dan bestaande methoden. Bovendien was er extra aandacht voor sociale cognitie en meer specifiek emotieherkenning na het herseninfarct. Ook onderzochten we of het haalbaar is om een dergelijk uitgebreid onderzoek, bestaande uit MRI onderzoek van de hersenen en neuropsychologisch onderzoek, te doen bij patiënten met een herseninfarct in de dagelijkse klinische praktijk.

In het PROCRAS onderzoek werden uiteindelijk 264 deelnemers geïncludeerd in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Van hen ondergingen 242 deelnemers een MRI en neuropsychologisch onderzoek na 3-6 weken. Een groot deel van hen onderging deze onderzoeken binnen de termijn van 3-6 weken - velen ondergingen de onderzoeken op dezelfde dag-, waarmee wij concluderen dat een uitgebreidere work-up haalbaar is. Na 1 jaar ondergingen 227 deelnemers opnieuw een neuropsychologisch onderzoek om vast te stellen of er cognitief herstel was.

In dit onderzoek wordt uitgezocht of cognitieve uitkomst na een beroerte beter kan worden voorspeld. Cognitieve stoornissen komen veel voor, maar worden desondanks vaak niet herkend in de acute fase. Bij een deel van de patiënten treedt herstel op, er is echter ook een groot deel dat cognitieve stoornissen blijft houden of zelfs achteruit gaat. Wanneer cognitieve uitkomst beter kan worden voorspeld, kan hierop worden ingespeeld met bijvoorbeeld revalidatie. Om deze voorspelling te verbeteren, wordt uitgezocht of MRI scans aangevuld met Diffusion Tensor Imaging (DTI) hiern een rol hebben. Middels netwerkanalyse kan hiermee iets worden gezegd over de efficiëntie van de hersenen. Daarnaast wordt uitgezocht of het haalbaar is om deze evaluatie van patiënten met een herseninfarct in de dagelijkse praktijk uit te voeren. Er wordt bovendien bekeken of er een verband is tussen de interventies die in het eerste jaar na de beroerte plaatshebben en de cognitieve uitkomst na een jaar.

Samenvatting van de aanvraag

RATIONALE: Every day, in the Netherlands, about 100 persons are struck by an ischemic stroke, with huge physical, psychological and financial impact on patients and society. Cognitive dysfunction affects up to 70% of patients. About half of them will manifest (partial) recovery, but the others are left with sequelae or even deteriorate. This is a key aspect of long-term outcome because of its negative impact on independent daily life functioning, social reintegration and quality of life. The spectrum of ischemic strokes impacting cognition is wide:it ranges from extensive cortical to small lacunar infarcts. Particularly in the elderly a stroke may add to the burden of pre-existing vascular and degenerative pathologies, thus increasing the chance of cognitive deficits (1) Cognitive deficits after stroke can easily be missed in the acute stage, especially in patients with minimal motor impairments and no language problems (‘the walking and talking patient’). Therefore, cognitive screening is performed in all patients at our stroke-unit. It improves guidance of patients and the planning of rehabilitation. However, the predictive value of this early screening for long-term cognitive outcome is limited. A better prediction of the cognitive status later on is needed to improve prognostic information for patients and a more tailored allocation of rehabilitation facilities. Large cohort studies have identified predictors of cognitive function in the long term after stroke, e.g. age, location and size of the infarct, premorbid status, cognitive function in the acute stage, but individualized prediction of cognitive outcome using these clinical parameters is imprecise. New imaging techniques have come forward that not only allow a precise localization of the lesion but also provide detailed individualized information about the structural cerebral networks involved in various cognitive functions. From a conceptual viewpoint it is likely that the extent to which a lesion disturbs the networks that are responsible for the main flow of information through the brain would be a key determinant of functional deficits and recovery,with an important potential to improve prediction on top of existing clinical parameters.Up till now these techniques have been explored in experimental designs but have not been evaluated in daily clinical practice. In the PRESENT PROJECT we will establish the feasibility and value of integration of these new imaging techniques in daily clinical practice in a dedicated stroke clinic in order to predict cognitive outcome one year post stroke. AIMS OF THE STUDY: 1: assess feasibility of a standardized work–up including cognitive evaluation and advanced brain MRI in daily clinical practice in a dedicated stroke clinic. 2: determine the additional predictive value of MRI measures of brain connectivity on top of existing clinical parameters for cognitive recovery or deterioration in the first year after stroke. APPROACH: All ischemic stroke patients admitted to the stroke unit of the St.Elisabeth Hospital Tilburg who are impaired on regular cognitive screening (MoCA:score < 26)),but did not manifest dementia prior to stroke, are eligible for inclusion in the study. After informed consent, these patients will undergo formal neuropsychological tests in the second week post stroke, according to a standardized 6o min protocol for vascular cognitive impairment(2). Patients will be graded as non–impaired or having a mild or major vascular cognitive disorder according to the VasCog criteria (3). Patients with a mild or major vascular cognitive disorder are the target group for our prognostic study. In these patients a 3Tesla MRI scan will be acquired in the second or third week after stroke. Infarct volume and location,as well as brain volumes will be assessed. Networks will be reconstructed with state of the art fiber tractography and processing techniques. At one year after stroke again patients will undergo the neuropsychological test battery. Besides, participation, functional status and Quality of Life will be assessed. Clinical variables, cognitive function in the acute stage and imaging parameters will be used to predict cognitive status at one year. If the above mentioned will prove to be feasible, we will implement the results at the stroke unit of the St.Elisabeth hospital and validity of the prediction algorithm will be tested in a new prospective cohort. EXPECTED RESULTS We expect that this approach will support a more accurate diagnosis, prognostication and management of patients with post-stroke cognitive deficits. It will establish the feasibility and value of high–end image analysis techniques in daily practice in an unselected population in a dedicated stroke center. It will lead to a more precise identification of patients who are at risk of long term problems due to the presence of cognitive deficits. This will help to offer a better organized, more tailored after care possible.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
842003011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.L.M. de Kort
Verantwoordelijke organisatie:
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis