Mobiele menu

The predictive value of the gut microbiota composition in Clostridium difficile infection for customization of treatment

Projectomschrijving

De darmflora als voorspeller van terugkerende diarree door Clostridium difficile

Patiënten kunnen maanden last hebben van terugkerende diarree door infectie met de darmbacterie Clostridium difficile. Er zijn aanwijzingen dat de soorten bacteriën die in de darm aanwezig zijn mede bepalend zijn voor het al dan niet terugkeren van de infectie.

Uitkomsten

Uit de PREDICD studie blijkt dat de darmmicrobiota (gemeten in poepmonsters) beter voorspellen welke patiënten een terugkerende C. difficile diarree krijgen dan patiëntkenmerken, zoals leeftijd en medicatiegebruik.
De onderzoekers zagen dat bepaalde groepen bacteriën, namelijk Bacteroideten en Proteobacteriën, de meest belangrijke voorspellers waren voor een terugkerende C. difficile infectie. Daarnaast bleek  dat een specifieke bacterie die geassocieerd is met gezonde darmmicrobiota, namelijk Faecalibacterium prausnitzii, vaker aanwezig was bij patiënten die géén terugkerende diarree kregen. Echter, de voorspellende waarde van het predictiemodel voor een terugkerende C. difficile was nog niet nauwkeurig genoeg om in de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis toe te passen.

Andere interessante bevindingen waren dat de darmmicrobiota vóór de start van antibiotica voor de C. difficile infectie beïnvloed werden door vele factoren zoals leeftijd, geslacht, roken, ziekenhuisopname, sondevoeding, en antibioticagebruik (voor andere infecties dan C. difficile).
Ná de start van antibiotica voor de C. difficile infectie, werd de microbiotasamenstelling vooral beïnvloed door het type antibioticum dat voor de C. difficile infectie was gebruikt.
Dit laat zien dat vele factoren invloed hebben op de darmmicrobiota en verklaart mogelijk waarom het zo lastig is een terugkerende C. difficile infectie te voorspellen.

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Introduction Clostridium difficile infection (CDI) is the most common cause of antibiotic-associated diarrhea. Recurrent CDI (rCDI) leads to severe morbidity, mortality and high costs. The most important mechanism for rCDI is a disturbed gut microbiota. Fecal Microbiota Transplantation (FMT) is a highly effective, but more expensive, method to prevent rCDI. Objective To build a prediction model for recurrent CDI, based on the gut microbiota composition and diversity, in combination with clinical characteristics, on the day of diagnosis of the first episode of CDI, and on changes in microbiota after 4-6 days of treatment. The prediction model will help clinicians to stratify patients based on their recurrence risk to identify patients that benefit from treatment with FMT. Hypothesis A pilot analysis of the microbiota diversity and richness on the day of diagnosis in patients with CDI showed a decrease in diversity of Firmicutes in patients who developed rCDI (n=7), compared to CDI patients who did not develop rCDI (n=14). This suggests that the diversity of the gut microbiota on the day of diagnosis could help to identify patients at risk for rCDI. Study design A multicenter, prospective, observational study. Study population Inclusion: adult patients diagnosed with a primary episode of CDI. Exclusion: proven infectious colitis during the last month, patients diagnosed with inflammatory bowel disease or celiac disease. Intervention Eligible patients will be asked to collect two fecal samples: one on the day of CDI diagnosis, and one on day 4-6 after the start of CDI treatment. In total, 150 patients with primary CDI will be included. In addition, data on patient characteristics, disease severity, C. difficile ribotype, CDI treatment, and use of medication will be collected. The (change in) gut microbiota composition and diversity, and clinical characteristics of patients with primary CDI who developed rCDI will be compared with that of CDI patients who did not develop rCDI.

Kenmerken

Projectnummer:
848016009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. Y.H. van Beurden
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc