Mobiele menu

PREgnancy outcomes during a PAndemic REsponse (PREPARE): een pandemie met een gouden randje?

Onverwacht waren er plotseling minder vroeggeboortes aan het begin van de coronapandemie. Was dit een gouden randje aan deze donkere periode? Of waren er ook nadelen voor zwangeren en pasgeborenen? En wat kunnen we leren van deze effecten om een gezondere start mogelijk te maken voor toekomstige generaties?

Doel en werkwijze

PREPARE is een samenwerking tussen onderzoekers, zorgverleners, en (ouders van) patiënten. Samen gaan we op een slimme manier gebruik maken van landelijke registratie gegevens, om bovenstaande en andere vragen te beantwoorden. Daarnaast willen we leren van ervaringen van zwangeren en hun partners tijdens de coronacrisis. Hoe was de zorg veranderd? Hadden zij meer of juist minder stress? Veranderde hun werksituatie en wat voor impact had dat?

Resultaten

De onderzoeksresultaten bespreken we met zorgverleners, beleidsmakers en patiënten. Zodat we samen kunnen werken aan een gezondere toekomst.

Kenmerken

Projectnummer:
05160482210001
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.V. Been MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding
Uitkomstgerichte zorg: patiënt, naaste en zorgprofessional in gesprek en zorgprofessionals in gesprek (MDO)

Onderzoek naar gevolgen voor non-COVID-19-patiënten

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we onderzoek naar kennishiaten rondom de gevolgen van COVID-19 voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.