Mobiele menu

PREgnancy outcomes during a PAndemic REsponse (PREPARE): een pandemie met een gouden randje?

Projectomschrijving

Onverwacht waren er plotseling minder vroeggeboortes aan het begin van de coronapandemie. Was dit een gouden randje aan deze donkere periode? Of waren er ook nadelen voor zwangeren en pasgeborenen? En wat kunnen we leren van deze effecten om een gezondere start mogelijk te maken voor toekomstige generaties?

Doel en werkwijze

PREPARE is een samenwerking tussen onderzoekers, zorgverleners, en (ouders van) patiënten. Samen gaan we op een slimme manier gebruik maken van landelijke registratie gegevens, om bovenstaande en andere vragen te beantwoorden. Daarnaast willen we leren van ervaringen van zwangeren en hun partners tijdens de coronacrisis. Hoe was de zorg veranderd? Hadden zij meer of juist minder stress? Veranderde hun werksituatie en wat voor impact had dat?

Resultaten

De onderzoeksresultaten bespreken we met zorgverleners, beleidsmakers en patiënten. Zodat we samen kunnen werken aan een gezondere toekomst.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Elk jaar raakt vroeggeboorte ruim 11 duizend Nederlandse kinderen, die daardoor een minder goede kans hebben op een gezond leven. Gezien de sociaaleconomische gradiënt in vroeggeboorte kan het beschouwd worden als de vroegste oorsprong van gezondheidsongelijkheid. Er is een gebrek aan effectieve preventieve maatregelen; zo wordt ingeschat dat maximale inzet van bekende preventiemethoden hooguit 5% van de vroeggeboortes kan voorkomen. In 2020 werd de wereld plots opgeschud door de COVID-19 pandemie. Onverwacht werd er na de invoer van strikte maatregelen om de pandemie in te dammen, melding gemaakt van een onverwachte belangrijke afname in het aantal vroeggeboortes. Onze eerste analyse van ruim 1,5 miljoen geboortes in Nederland bevestigde dit: na de invoering van de eerste corona-maatregelen waren er tijdelijk 15 tot 23% minder vroeggeboortes. Deze intrigerende bevindingen suggereren dat de mate waarin vroeggeboorte te voorkomen is mogelijk veel groter is dan verondersteld en vormen daarmee een belangrijk startpunt voor verder onderzoek. Gebruikmakend van het landelijke geboorteregister (Perined), gekoppeld aan demografische gegevens (CBS) en zorgdeclaraties (Vektis), zullen wij een uitgebreide landelijke dataset creëren met ruim 1,5 miljoen geboortes over een periode van 10 jaar. Met behulp van difference in regression discontinuity analysis onderzoeken wij in welke mate en bij wie de coronamaatregelen impact hadden op vroeggeboorte en andere belangrijke geboorte-uitkomsten. Daarna bekijken we in welke mate veranderingen in zorgprocessen en zorggebruik onderliggend zijn aan deze veranderingen. Met data vanuit de COPE studie evalueren we de ervaringen van 1800 zwangeren gedurende de eerste COVID-19 golf. Met verschillende stakeholders identificeren we de belangrijkste lessen uit dit project en de implicaties voor ‘Samen beslissen’ rondom voorkomen van vroeggeboorte. Op die manier kan dit onderzoek bijdragen aan een betere en eerlijkere start voor toekomstige generaties.

Kenmerken

Projectnummer:
05160482210001
Looptijd: 63%
Looptijd: 63 %
2022
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.V. Been MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar gevolgen voor non-COVID-19-patiënten

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we onderzoek naar kennishiaten rondom de gevolgen van COVID-19 voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.