Mobiele menu

Pregnancy Outcomes: Effects of Metformin (POEM) study: a long term randomized controlled trial

Zwangeren hebben 10% kans op zwangerschapsdiabetes (ZD) met (late) risico’s voor moeder en kind, zoals zwangerschapsvergiftiging, schade bij de bevalling, obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en kanker.
In observatiestudies geeft metformine (tabletten) bij ZD gunstigere uitkomsten dan insuline (injecties) voor moeder en kind.

Onderzoek

De POEM-studie is een interventiestudie om te bewijzen dat metformine het spuiten van insuline kan voorkomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 500 zwangeren (250 met metformine, 250 zonder). De interventiegroep krijgt metformine vanaf de diagnose ZD tot 1 jaar na de bevalling. Metformine komt via de placenta en de moedermelk bij het kind.
De POEM-studie vindt plaats in Nederlandse ziekenhuizen in de regio’s Friesland, Groningen en Drenthe en wordt gecoördineerd vanuit het Bethesda Diabetes Research Center en het UMC Groningen.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Kenmerken

Projectnummer:
848017010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Kooy
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen