Mobiele menu

IS A PREOPERATIVE MULTIDISCIPLINARY TEAM MEETING (COST)EFFECTIVE IN OPTIMIZING NON-CARDIOSURGICAL PATIENT MANAGEMENT: THE PREPARATION STUDY

Projectomschrijving

Voor kwetsbare patiënten, bijvoorbeeld mensen met hart- of longziekten, kan een operatie extra risicovol zijn. In de landelijke richtlijn “zorg rondom de operatie” staat dat een operatie alleen door kan gaan als de patiënt, de chirurg en de anesthesioloog het risico van de operatie acceptabel vinden. Als er twijfels over het risico bestaan, word er Multidisciplinair Overleg (MDO) gepland. Bij een MDO zijn bij de patiënt, betrokken artsen en verpleegkundigen aanwezig om het operatie risico bespreken. Als men denkt dat het risico op complicaties rondom de operatie (te) hoog is, kan overwogen worden om eerst de gezondheid van de patiënt te verbeteren of om niet te opereren. De MDOs vinden nog niet in alle ziekenhuizen plaats.
We gaan onderzoeken wat het effect is van een MDO voorafgaand aan een operatie. Leidt dit tot minder complicaties, andere behandelingen en betere kwaliteit van leven voor de patiënt? Het verschil in kosten wordt ook in kaart gebracht.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Is a structured preoperative Multidisciplinary Team (cost)effective in optimizing perioperative management for high-risk patients planned for noncardiac surgery: The PREPARATION study. • OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S) This study will assess the efficacy of a preoperative structured multidisciplinary team (sMDT) to optimize perioperative management for high risk noncardiac surgical patients. • HYPOTHESIS: A preoperative sMDT for high risk noncardiac surgical patients results in alterations in management and as a consequence to less serious adverse events (SAEs), is more cost-effective, and improves quality of life and functional outcome, compared to a non-preoperative sMDT (control). • PATIENT (P): High-risk patients planned for noncardiac surgery. INCLUSION CRITERIA: = 18 years of age, and ASA =3, and Critical Frailty Scale =4, and elective or semi-elective noncardiac surgery scheduled, and as stated by the Dutch perioperative guideline: Doubt regarding the harm-benefit ratio of the surgical procedure; or doubt if the correct measures were taken to limit the perioperative risk as much as possible; or doubt if the patient agrees with the surgery or the anesthesiologic treatment and the expected risks. • INTERVENTION (I): sMDT = Structured Preoperative Multidisciplinary Team, which consists of three or more medical specialists or (specialized) nurses, interacting dynamically, interdependently, and adaptively towards a common, valued goal for the presented preoperative high-risk patient. • COMPERATOR (C): no sMDT • OUTCOME (O): Serious adverse events (SAEs) according to the Clavien Dindo classification =3. Secundary outcomes: Physical function, Quality of life, Societal Costs, patients' preference and regret, sMDT performance, length of hospital stay, and survival. • SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS: 14 centres, 1120 patients. Differences will be analysed using general linear mixed models, adjusted for type and size of hospital and calendar time period.Data will be analysed according to the intention-to-treat principle. • COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS: The economic evaluation will be performed from the societal perspective. Both a cost-utility and cost-effectiveness analysis will be performed in which SAEs is used as a measure of effectiveness, with a time horizon of 12 months. A budget impact analysis will be performed according to the ISPOR guidelines. • TIME SCHEDULE: Preparation will take 6 months, during the baseline cluster the implementation of the sMDT starts sequentially. The follow-up will continue for 12 months after informed consent. NL • DOEL (EN) / ONDERZOEKSVRAAG (EN) Doeltreffendheid van een preoperatief gestructureerd multidisciplinair team (sMDT) om de perioperatieve behandeling te optimaliseren voor niet-cardiale chirurgie bij patiënten met een hoog risico. • HYPOTHESE: Een preoperatief sMDT bij patiënten met een hoog risico, resulteert in veranderingen in de behandeling, met als gevolg minder complicaties, is kosteneffectiever, en verbetert de kwaliteit van leven en functionele uitkomst in vergelijking met een niet-preoperatieve sMDT. • PATIËNT (P): hoog-risico patiënten die voor niet-cardiale chirurgie zijn gepland. INCLUSIE CRITERIA:=18 jaar, en ASA =3, en Clinical Frailty Scale =4, electieve of semi-electieve niet-cardiale chirurgie, en zoals gesteld door de Nederlandse richtlijn: Twijfel over de risico-baten van de ingreep; of twijfel of de juiste maatregelen zijn genomen om het perioperatieve risico zoveel mogelijk te beperken; of twijfel of de patiënt het eens is met de ingreep of de anesthesiologische behandeling en de verwachte risico's. • INTERVENTIE (I): sMDT = Gestructureerd Preoperatief Multidisciplinair Team, dat bestaat uit drie of meer medisch specialisten en/of additioneel (gespecialiseerde) verpleegkundigen, die onderling adaptief interageren naar een gemeenschappelijk doel voor de preoperatieve hoog-risico patiënt. • COMPERATOR (C): geen sMDT • UITKOMST (O): Complicaties volgens de Clavien Dindo-classificatie = 3. Secundaire uitkomsten zijn o.a. lichamelijk functioneren, kwaliteit van leven • BEREKENING VAN DE STEEKPROEF / GEGEVENSANALYSE: Veertien centra, 1120 patiënten. De gegevens worden geanalyseerd volgens het intention-to-treat-principe. • KOSTEN-EFFECTIVITEITSANALYSE / BEGROTINGSEFFACTANALYSE: De economische evaluatie wordt uitgevoerd vanuit maatschappelijk perspectief. Er zal zowel een kosten-utiliteits- als een kosteneffectiviteitsanalyse worden uitgevoerd waarbij SAE's wordt gebruikt als maatstaf voor de effectiviteit, met een tijdshorizon van 12 maanden. Er wordt een budgetimpact analyse uitgevoerd volgens de ISPOR-richtlijnen. • TIJDSCHEMA: Voorbereiding van het onderzoek duurt 6 maanden, tijdens het baseline cluster start de implementatie van de sMDT Vierentwintig maanden opname zullen 1120 patiënten in beide clusters omvatten (14 centra, elk ongeveer 80 patiënten). De follow-up duurt 12 maanden na informed consent.

Kenmerken

Projectnummer:
10330032010003
Looptijd: 47%
Looptijd: 47 %
2022
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Vernooij
Verantwoordelijke organisatie:
Rijnstate