Mobiele menu

Presepsin to safely reduce antibiotics in preterm infants (PRESAFE trial): a randomized controlled trial

Presepsin om antibioticagebruik bij premature neonaten veilig te verminderen (PRESAFE studie)
 

Op basis van de Nederlandse richtlijn krijgt meer dan 85% van de te vroeg geboren kinderen direct na de geboorte antibiotica toegediend vanwege het risico op een infectie met een bacterie. Echter, 1 op de 70 van deze kinderen heeft daadwerkelijk een infectie. Antibioticagebruik na de geboorte kan leiden tot complicaties op de korte termijn (darmontsteking, late sepsis, sterfte) en lange termijn (astma, allergie, obesitas).
Door het toevoegen van de nieuwe biomarker ‘presepsin’ aan de richtlijn lijkt het veilig te zijn om antibiotica blootstelling van te vroeg geboren kinderen met de helft te verminderen.

Studie

In de multicenter, gerandomiseerde studie wordt bij alle neonaten die worden geboren bij een zwangerschapsduur tussen 24-31+6 weken de presepsin-waarde gemeten binnen 4 uur na de geboorte. Kinderen met een hoog of laag risico op vroege sepsis worden uitgesloten van deelname aan de studie. Kinderen met een matig risico op vroege sepsis
(874 in totaal) kunnen wel deelnemen en worden willekeurig geloot tussen standaardzorg en zorg met gebruik van presepsin. In de presepsin-groep wordt alleen gestart met antibiotica als de waarde van presepsin laag genoeg is.

Verwachte uitkomsten

Verwacht wordt hiermee aan te tonen dat er veel minder antibiotica kan worden gegeven, zonder daarbij kinderen te missen die wel daadwerkelijk een infectie hebben.

Kenmerken

Projectnummer:
10140022210043
Looptijd: 10%
Looptijd: 10 %
2024
2028
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D.H. Visser
Verantwoordelijke organisatie:
Emma Kinderziekenhuis