Mobiele menu

Prevalence of latent tuberculosis infection in immigrants in the Netherlands: screening using new tools

Tuberculose (TB) komt in Nederland vooral voor bij immigranten. De ziekte is vaak latent: de infectie is opgelopen in het land van herkomst en maakt de drager pas veel later ziek. Immigranten uit risicolanden worden bij binnenkomst en ook daarna gescreend op tuberculose. De bestaande testen blijken echter niet (kosten)effectief te zijn. Een nieuwe bloedtest biedt mogelijk betere resultaten. In dit onderzoek wordt met behulp van de nieuwe bloedtest nagegaan hoeveel immigranten een tuberculose-infectie hebben bij binnenkomst. Met deze gegevens berekenen de onderzoekers de kans dat geïnfecteerde mensen ziek worden op een later moment. Als tijdens de binnenkomstscreening vastgesteld kan worden wie een grote kans heeft om ziek te worden, biedt dat mogelijkheden voor de preventie van TB in Nederland. De resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de richtlijnen voor de tuberculosescreening bij immigranten.

Producten

Titel: Predictive Value of the Tuberculin Skin Test among Newly Arriving Immigrants.
Auteur: Mulder C, Mulleners B, Borgdorff MW, van Leth F.
Magazine: PLoS ONE
Titel: Role of the QuantiFERON(R)-TB Gold In-Tube assay in screening new immigrants for tuberculosis infection.
Auteur: Mulder C, van Deutekom H, Huisman EM, Toumanian S, Koster BF, Meijer-Veldman W, van Loenhout-Rooyackers JH, Appel M, Arend SM, Borgdorff MW, van Leth F.
Magazine: European Respiratory Journal
Titel: Bruikbaarheid IGRA-test bij binnenkomende immigranten
Auteur: Mulder C, van Leth F.
Magazine: Tegen de Tuberculose
Titel: Role of Quantiferon-TB Gold In-Tube in screening new immigrants for tuberculosis infection
Auteur: Christiaan Mulder, Henk van Deutekom , Erik M. Huisman , Sophie Toumanian , Ben F.P.J. Koster , Wieneke Meijer-Veldman , Joke H. van Loenhout-Rooyackers , Milo Appel , Sandra M. Arend10, Martien W. Borgdorff, Frank van Leth
Titel: Tuberculosis control among immigrants
Auteur: Christiaan Mulder

Verslagen


Eindverslag

Tuberculose in Nederland wordt vooral gezien bij immigranten die de ziekte ontwikkelen na, vaak vele jaren eerder, geinfecteerd te zijn geraakt in het land van herkomst. De huidige screening op tuberculose bij binnenkomst richt zich niet op het meten van infectie door het ontbreken van een betrouwbare test. Het onderzoek heeft de effectiviteit van een nieuwe test onderzocht. Het onderzoek heeft laten zien dat de IGRA test bij de binnenkomstscreening een onderscheid kan maken tussen immigranten met een hoog of een laag risico op actieve tuberculose binnen 2 jaar tijd. Een pilotstudie liet zien dat screening op infectie in de praktijk haalbaar is hoewel de deelnemers pleiten voor een verdere inkadering van de te screenen immigranten tot de groep met de hoogste kans tot progressie naar ziekte. Het project heeft cruciale informatie opgeleverd op basis waarvan in 2014 een besluit zal worden genomen of het huidige beleid van de binnenkomstscreening voor immigranten wordt herzien.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
125010011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. drs. S. van den Hof
Verantwoordelijke organisatie:
KNCV Tuberculosis Foundation