Mobiele menu

Preventie gehoorschade bij kinderen en jongeren

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

De Nationale Hoorstichting richt zich op de preventie van voorkombare gehoorschade. Kinderen, jongeren en jong volwassenen lopen een risico op gehoorbeschadiging door veelvuldig te luisteren naar harde muziek via mp3-spelers en door regelmatig festivals en discotheken te bezoeken. De gevolgen van lawaaislechthorendheid zijn aanzienlijk en omdat lawaaislechthorendheid onomkeerbaar is, is preventie de enige mogelijkheid.
In de periode 2009-2011 heeft de Nationale Hoorstichting veel informatiemateriaal ontwikkeld (websites, lesmaterialen, festivalvoorlichting) waar voorheen niets was, en ingezet op dataverzameling om inzicht te verkrijgen in de omvang van de problematiek en gerichte interventies te kunnen ontwikkelen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de informatiematerialen hun doel bereiken en bij een grote groep kinderen en jongeren het bewustzijn over risico’s van harde muziek vergroten. Bij een groot deel van de doelgroep is echter nog veel onwetendheid en/of een gebrek aan bereidheid om het gedrag te veranderen. Voor de komende jaren zijn vervolgstappen nodig: meer en op subdoelgroepen gerichte voorlichting, het onderzoeken en aanpakken van de kloof tussen ‘weten’ en ‘doen’ en het met andere partijen ontwikkelen van een gezamenlijke integrale aanpak, zodat een multiplier-effect ontstaat. In 2012 zijn hiervoor al de eerste stappen gezet.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200120060
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.J.D.M.M. van Son
Verantwoordelijke organisatie:
Nationale Hoorstichting