Mobiele menu

Preventie van chronische Post-Traumatische Stressstoornis: een onderzoek naar de relatieve effectiviteit van kortdurende psychologische interventies ter preventie van chronische post-traumatische stressstoornis na verkeersongelukken

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Verkeersongelukken veroorzaken vaak ernstige en langdurige psychische problemen bij de slachtoffers en hun naasten. Deze psychische problemen leiden tot veel persoonlijk leed en dragen bij aan de hoge kosten van gezondheidszorg, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor overheid en bedrijfsleven. De meest voorkomende psychische stoornis na verkeersongelukken is post-traumatische stressstoornis (PTSS). PTSS kenmerkt zich door o.a. regelmatig terugkerende angstige dromen en herinneringen en vermijding van met het trauma geassociëerde situaties en activiteiten. In eerder onderzoek ontwikkelde ruim 39% van de verkeersslachtoffers PTSS. Nog eens 28% ontwikkelde een mildere vorm van deze stoornis. De helft van de slachtoffers met PTSS had na 6 maanden nog evenveel last van hun klachten. In de huidige studie wordt de effectiviteit onderzocht van twee varianten van kortdurende psychologische interventies ter preventie van chronische PTSS na verkeersongelukken: een cognitief-gedragstherapeutische en een schrijfopdrachten-interventie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
22000015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
1998
2003
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.M.G. Emmelkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam