Mobiele menu

Preventie van psychische en gedragsproblemen bij 8-16 jarige kinderen van psychiatrische patiënten: een gerandomiseerde studie

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Kinderen van psychiatrische patiënten (KOPP) behoren tot de groepen met relatief het hoogste risico voor het ontwikkelen van psychiatrische en sociale problematiek (30 - 70%). In dit onderzoek wordt de effectiviteit vergeleken van drie preventieve interventies ten behoeve van KOPP-kinderen. Het eerste betreft een nieuw psychoeducatief programma van 6 - 10 sessies respectievelijk aan individuele gezinnen, ouders en kinderen (PSED-conditie), waarvan in de VS de werkzaamheid reeds is aangetoond (Beardslee et al., 1997, 1999). De tweede interventie zijn geprotocolleerde kind- en pubergroepen in combinatie met drie groepsgerichte voorlichtingssessies voor ouders (GROEP-conditie). Deze benadering wordt reeds veelvuldig in ons land wordt toegepast maar is nog niet systematisch op haar effectiviteit getoetst. Beide interventies worden gecombineerd met een reguliere behandeling van de psychiatrische patiënt (ouder). De effecten van deze interventies worden vergeleken met die van de minimale interventie die thans reeds de normale praktijk in de meeste GGZ-instellingen vormt: reguliere behandeling van de ouder, in combinatie met 1 of 2 voorlichtende gesprekken aan ouders en voorlichtingsbrochures voor ouders en kinderen (MIN-conditie). Bovendien worden mede ter voorbereiding van een latere kosteneffectiviteitstudie de directe kosten van de drie interventies met elkaar vergeleken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
22000096
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2001
2003
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universiteit Nijmegen