Mobiele menu

PreventieKracht Dicht bij Huis

Overgewicht
Doel is om overgewicht bij jongeren en volwassenen tegen te gaan. Het pakket bestaat uit diverse programma’s voor zwangere vrouwen, ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar, schoolkinderen, middelbare scholieren en mensen in achterstandswijken.

Diabetes
Preventie begint bij gezonde voeding en gezond bewegen bij risicogroepen. De initiatiefnemers bieden een preventief consult, een voedingscheck, 'Diabetes Direct Fit' en een cursus diabetes voor allochtone vrouwen.

Astma en COPD
Doel is om mensen te motiveren om niet te roken. Belangrijk is ook om mensen met COPD vroegtijdig op te sporen om te voorkomen dat COPD verergert. Het pakket bestaat uit Bewegen voor mensen met COPD, een voorlichtingsbijeenkomst gezond gewicht en een screening op ondervoeding.

Chronisch zieken
Doel is om overbelasting en depressie bij mantelzorgers van chronisch zieken te voorkomen. De initiatiefnemers bieden verschillende programma’s aan waarbij de nadruk ligt op Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), dementie en ziekenverzorging thuis.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
87600019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I.A.M. Gosselink
Verantwoordelijke organisatie:
Florence