Mobiele menu

PreventieKracht van Thuiszorg Pantein

Overgewicht
Door de inspanningen van de samenwerkingspartijen wordt bereikt dat het percentage volwassenen met overgewicht niet stijgt t.o.v. 2005 en het percentage jeugdigen met overgewicht daalt. Er zijn programma's voor Zwangere vrouwen, Ouders van kinderen 0-4 jaar, Schoolkinderen, Middelbare scholieren, mensen met een lage economische status en volwassenen.

Diabetes Mellitus
Preventie begint bij gezonde voeding, gezond bewegen en het opsporen van risicogroepen. Op dit thema bieden wij een Preventief consult, een voedingscheck, 'Diabetes Direct Fit' en een Cursus diabetes voor allochtone vrouwen aan.

Astma/ COPD
De algemene doelstelling is mensen te motiveren om niet te roken, mensen met COPD vroegtijdig opsporen en voorkomen dat de COPD verergert. Op dit thema bieden wij Bewegen voor mensen met COPD, een voorlichting gezond gewicht en een screening op ondervoeding aan.

Chronisch zieken
Om overbelasting en depressie bij mantelzorgers van chronisch zieken te voorkomen worden verschillende programma's uitgevoerd. De nadruk ligt op Niet Aangeboren Hersenletsel, Dementie en ziekenverzorging thuis.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
87600018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C.B.W. Linssen
Verantwoordelijke organisatie:
Thuiszorg Pantein