Mobiele menu

Preventieplan 2010-2012: PreventieKracht dicht bij huis. GGD Zuid Holland Zuid, Rivas Zorggroep, De Stromen Opmaat Groep.

In de subsidieaanvraag wordt ingezet op de thema’s: gezonde leefstijl/overgewicht, gezonde leefstijl/ depressiepreventie, ouderen en diabetes.
Bij de keuze van onderwerpen en doelgroepen is rekening gehouden met regionale cijfers en het feit dat het speerpunten in het landelijke beleid zijn.
Het is van essentieel belang om mensen van alle leeftijden te informeren over goede voeding, wat hieronder verstaan wordt en welke invloed een goede voeding en een gezonde leefstijl kan hebben op de gezondheid. Dit geldt voor zowel de  eigen gezondheid als voor de gezondheid van personen die men verzorgt. De interventies van de subsidieaanvraag zetten hierop in.
Voor het onderdeel depressiepreventie richten de activiteiten zich vooral op bewegen en de doelgroep ouderen en allochtonen.
Tot slot is gekozen voor de doelgroep ouderen, door de hogere gezondheidsrisico’s bij deze doelgroep. Door deze gezondheidsrisico’s op relatief jonge leeftijd te onderkennen en gericht actie te ondernemen kunnen ouderen langer leven zonder of mogelijk met minder gezondheidsbeperkingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
87600008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.H.C. Nijssen
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zuid Holland Zuid