Mobiele menu

Preventieve aanpak betreffende psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht

Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van problematisch middelengebruik en psychische problemen. Bovenmatig of problematisch gebruik van middelen kan voortkomen uit, leiden tot, of invloed hebben op psychische klachten, zeker bij een groep waarbij meerdere risicofactoren aanwezig zijn.

Onder statushouders zelf, maar ook onder intermediairs werkzaam met statushouders is onvoldoende kennis over de effecten en risico’s van middelengebruik en de samenhang met psychische klachten. Tevens is er weinig informatiemateriaal en preventieve interventies (ter voorkoming van psychische klachten en middelengebruik) beschikbaar voor GGZ- en verslavingspreventie gericht op statushouders. Daaraan gerelateerd komen statushouders onvoldoende goed in zorg terecht wanneer nodig.

Doel

Jellinek Preventie en Sinaï Centrum hebben daarom een preventieve aanpak geschreven waarbij, in samenwerking met de gemeente Utrecht, ingezet wordt op het in een vroeg stadium signaleren en bespreekbaar maken van psychische klachten en middelenmisbruik. De aanpak is opgesplitst in drie onderdelen:
1. het overbrengen van meer kennis
2. het verbeteren van vaardigheden
3. het opstellen van een beleid

Werkwijzen

Bovenstaande doelen worden behaald door:
•    het ontwikkelen van psycho-educatie materiaal (voorlichtingsmateriaal) voor statushouders
•    het geven van deskundigheidsbevordering aan iedereen die werkt met statushouders
•    het geven van advies bij het opstellen van een beleid
•    het uitvoeren van evaluatie en effectonderzoek


Op deze manier wordt er getracht om de psychische klachten en het overmatig middelengebruik onder
statushouders terug te dringen om zo een verbeterde psychische gezondheid en verhoogde kwaliteit van leven van de einddoelgroep te bereiken.

Meer informatie

Producten

Titel: Toepasbaarheid en effecten van een e-learning over middelengebruik en psychische klachten onder statushouders voor begeleiders
Auteur: Shucria Nezami, Lian Wispelweij, Lonneke van Leeuwen
Magazine: Nog niet gepubliceerd
Titel: Beleidsadvisering van Jellinek Preventie aan de gemeente ten behoeve van het verbeteren van de toeleiding van statushouders naar geestelijke gezondheidszorg
Auteur: Shucria Nezami, Lonneke van Leeuwen
Magazine: Nog niet gepubliceerd
Titel: Tevredenheid over en effecten van een animatie en een spel over psychische gezondheid en middelengebruik onder vluchtelingen
Auteur: Lonneke van Leeuwen, Shucria Nezami, Lian Wispelweij
Magazine: Nog niet gepubliceerd
Titel: Online animatievideo over psychische klachten en middelengebruik (Arabisch)
Auteur: E.G. van Putten F. de Jong D. Kaamouchi H. Stolk Storytelling Studio's Leeuwarden
Link: https://vimeo.com/693131795
Titel: Online animatievideo over psychische klachten en middelengebruik (Nederlands)
Auteur: E.G. van Putten F. de Jong D. Kaamouchi H. Stolk Storytelling Studio's Leeuwarden
Link: https://vimeo.com/693133109
Titel: Online animatievideo over psychische klachten en middelengebruik
Auteur: E.G. van Putten F. de Jong D. Kaamouchi H. Stolk Storytelling Studio's Leeuwarden
Link: https://vimeo.com/693133109 - https://vimeo.com/693133109 - https://vimeo.com/693132258 - https://vimeo.com/693132546
Titel: Online animatievideo over psychische klachten en middelengebruik (Dari)
Auteur: E.G. van Putten F. de Jong D. Kaamouchi H. Stolk Storytelling Studio's Leeuwarden
Link: https://vimeo.com/693132258
Titel: Online animatievideo over psychische klachten en middelengebruik (Tigrinya)
Auteur: E.G. van Putten F. de Jong D. Kaamouchi H. Stolk Storytelling Studio's Leeuwarden
Link: https://vimeo.com/693132546
Titel: DMP bij project Preventieve aanpak psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht
Titel: Brief: Bericht voor ZonMW over voorgestelde wijzigingen in het project “Preventieve aanpak betreffende psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht” door Jellinek Preventie, Sinai Centrum en het UMC-Utrecht dd. 15-02-2022
Titel: Procesevaluatie bij project ‘Preventieve aanpak betreffende psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht’ (636602004)
Titel: Een online interactief spel over psychische klachten en middelengebruik, beschikbaar in Arabisch/Tigrinya/Dari
Link: https://playv5.guidingtube.com/jellinek/spel/psychische-gezondheid-alcohol-drugs/website
Titel: E-learning ‘Vluchtelingen met psychische klachten en middelengebruik’
Link: https://ggzecademy.nl/kosteloos-leertraject-vluchtelingen-met-psychische-klachten-en-middelengebruik-beschikbaar/
Titel: E-learning 'Vluchtelingen met psychische klachten en middelengebruik’
Link: https://ggzecademy.nl/kosteloos-leertraject-vluchtelingen-met-psychische-klachten-en-middelengebruik-beschikbaar/
Titel: Een online interactief spel (beschikbaar in Arabisch/Tigrinya/Dari) over psychische klachten en middelengebruik. In het spel wordt aandacht besteed aan kennis over deze onderwerpen, eigen gedrag en sociale norm.
Link: https://playv5.guidingtube.com/jellinek/spel/psychische-gezondheid-alcohol-drugs/website

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636602004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. de Bruijn MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Arkin