Preventieve GGZ interventie voor AMV en ex-AMV

Projectomschrijving
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
636602008
Looptijd:
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. H.M. Geutjes