Mobiele menu

'Preventieve Ouderschapsondersteuning: verbeteren toegang tot zorg aan vluchtelingengezinnen'

Vluchtelingkinderen en volwassenen lopen een hoog risico op (psychosociale) problemen. Het gevolg hiervan is dat vluchtelinggezinnen onder grote druk (kunnen) komen te staan. Voor zorg zijn kinderen afhankelijk van hun ouders. Hiervoor is het nodig dat vluchtelingouders begrip en kennis hebben van de mogelijke (psychosociale) problemen van hun kinderen en de noodzaak en mogelijkheden van ondersteuning.

Doel

In dit project ‘Preventieve Ouderschapsondersteuning’ wordt doorgegaan op basis van
eerdere ervaringen en materialen van een kleine pilot in Oost-Nederland. De Preventieve Ouderschapsbijeenkomsten geven vluchtelingouders de mogelijkheid om hun vragen te bespreken met elkaar en met zorgprofessionals. De bijeenkomsten hebben verschillende thema’s:
-    opvang en onderwijs
-    gezondheid van kinderen
-    opvoeden in 2 culturen
-    wat te doen als je je zorgen maakt

De betrokken maatschappelijk begeleiders (vrijwilligers van VluchtelingenWerk) worden beter
toegerust bij het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen. Daarnaast worden de ketenpartners in de zorg beter toegerust om samen te werken en cultuursensitief te werken.

Samenwerking

Daarbij wordt intensief samengewerkt met Pharos (expertisecentrum voor zorg aan vluchtelingen). Zij doen onder andere onderzoek onder vluchtelingen, vrijwilligers van VluchtelingenWerk en natuurlijk de (lokale) ketenpartners, naar de impact van deze interventie.

Uitnodiging online themassessie 3 februari 2022, 14.00-16.00

U bent van harte welkom om op donderdag 3 februari 2022 deel te nemen aan de online themasessie geïnitieerd vanuit het project Preventieve Ouderschapsondersteuning. Deze themasessie, die dient ter inspiratie en verdieping rondom het werken met vluchtelingenouders, komt tot stand in samenwerking met Stichting Pharos en met ondersteuning van het ZonMw, Oranjefonds en Stichting Bernard van Leer.

Producten

Titel: Folder Ouderschapsondersteuning
Auteur: Projeccteam
Titel: Powerpoint Ketenworkshop Ouderschapsondersteuning
Auteur: Projectteam Ouderschapsondersteuning
Titel: Powerpoint Curcus Ouderschapsondersteuning
Auteur: Projectteam Ouderschapsondersteuning
Titel: Uiteenzetting van het project Preventieve Ouderschapsondersteuning op de landelijke website van VluchtelingenWerk Nederland
Auteur: Communicatieafdeling VWN
Link: https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636602006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Stolte
Verantwoordelijke organisatie:
VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland