Mobiele menu

Preventing excessive and underage alcohol use in nightlife settings. The effect of Barcode and intensified enforcement of alcohol sellers

Projectomschrijving

Overmatig alcoholgebruik onder jongeren komt het meeste voor in het uitgaansleven. Veel interventies richten zich uitsluitend op de persoonsgebonden factoren van de jongere en soms die van hun ouders. Op (overmatig) alcoholgebruik in het uitgaansleven hebben deze interventies echter weinig of geen effect. In deze setting blijkt formele sociale controle (zoals wetgeving en handhaving) effectiever dan de informele sociale controle (invloed van ouders en leraren). Voorwaarde is echter wel dat de formele sociale controle goed werkt. In Nederland is dat momenteel nog niet het geval. Sinds een aantal jaar bestaat er een trainingsprogramma voor barpersoneel gericht op het tegengaan van excessief drankgebruik en drankgebruik bij minderjarigen. Doel van dit project is de effectiviteit te testen van dit programma onder verschillende niveaus van handhaving van de wet- en regelgeving.

Verslagen


Eindverslag

Dit onderzoek had twee doelen:
(1) Het onderzoeken van de effectiviteit van Barcode (een schenktraining voor horecapersoneel) op een vermindering van het schenken van alcohol aan (a) minderjarigen en (b) bezoekers onder invloed.
(2) Het toegevoegde effect van intensieve controle door gemeenten op de naleving van de nieuwe Drank en Horecawet (DHW) door horeca.

Het onderzoek is vroegtijdig beëindigd en de effecten konden daardoor niet worden onderzocht.

Om het onderzoek uit te kunnen voeren was het nodig dat gemeenten de wettelijke bevoegdheid hadden om te kunnen controleren op de naleving van de nieuwe Drank- en Horecawet. De behandeling van de wet die voor deze bevoegdheid zou zorgen heeft, in zowel de Eerste als Tweede Kamer, zodanig lang geduurd dat het onderzoek vroegtijdig afgebroken diende te worden.

Samenvatting van de aanvraag

Overmatig alcoholgebruik onder jongeren komt het meeste voor in het uitgaansleven. Veel interventies richten zich uitsluitend op de persoonsgebonden factoren van de jongere en soms die van hun ouders. Op (overmatig) alcoholgebruik in het uitgaansleven hebben deze interventies echter weinig of geen effect. In deze setting blijkt formele sociale controle (zoals wetgeving en handhaving) effectiever dan de informele sociale controle (invloed van ouders en leraren). Voorwaarde is echter wel dat de formele sociale controle goed werkt. In Nederland is dat momenteel nog niet het geval. Sinds een aantal jaar bestaat er een trainingsprogramma voor barpersoneel gericht op het tegengaan van excessief drankgebruik en drankgebruik bij minderjarigen. Doel van dit project is de effectiviteit te testen van dit programma onder verschillende niveaus van handhaving van de wet- en regelgeving.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200120001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. F.X. Goossens
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut