Mobiele menu

Preventing suicidality among Dutch Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) youth through a web-based intervention addressing suicidality in relation to sexual and gender identity issues

Lesbische, homo- en biseksuele (LHB) jeugd doen 3 tot 5 keer vaker een suïcidepoging dan heteroseksuele jongeren; transgender (T) personen hebben 5 tot 10 maal zo vaak suïcidale gedachten.  

Doel 

Er zal een web-based interventie ter voorkoming van suïcidaliteit onder LHBT-jongeren worden ontwikkeld in samenwerking met professionals en vrijwilligers in de gezondheidszorg, LHBT-jongeren en hun ouders, welke gebaseerd is op bestaande effectieve online en face-to-face modules.

Resultaat

Naar verwachting zullen LHBT-jongeren door de interventie beter kunnen omgaan met stress over hun seksuele- en gender identiteit, waardoor suïcide gedachten afnemen en de mentale gezondheid verbetert. Daarnaast zal het project opleveren:

  • Een web portal met informatie voor ouders van LHBT-jongeren
  • Vier wetenschappelijke artikelen en een proefschrift
  • Een rapport over de web-based interventie
  • Een protocol voor online behandeling
  • Twee artikelen voor zorgprofessionals
  • Een symposium 

Producten

Titel: Online mental health counselling for LGBTIQ+
Auteur: Jennifer de Lange
Titel: Suïcide preventie onder LHBT jongeren
Auteur: Diana van Bergen
Titel: Experiences and needs of transgender young adults with a history of suicidality regarding mental healthcare
Auteur: Jennifer de Lange
Titel: Experiences and needs of lesbian, gay, bisexual, and transgender young adults with a history of suicidality regarding mental healthcare
Auteur: De Lange, J., Van Bergen, D. D., Baams, L., Timmerman, M. C., & Bos, H. M. W.
Link: https://www.esssb17.org/
Titel: Online kennisatelier lhbtq+-jongeren
Auteur: Jennifer de Lange
Titel: Preventing suicidality among Dutch Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) youth through a web-based intervention
Auteur: Jennifer de Lange
Titel: Reducing suicidality among lesbian, gay, bisexual, and transgender youth with a web-based intervention: A work in progress
Auteur: Baams, L., Van Bergen, D. D., Bos, H. M. W., & Timmerman, M. C.
Link: https://www.esssb17.org/
Titel: Mental healthcare experiences and needs of sexual and gender minority young adults with a history of suicidal ideation
Auteur: Jennifer de Lange
Titel: Mental healthcare experiences and needs among lesbian, gay, bisexual, and transgender young adults with a history of suicidality
Auteur: Jennifer de Lange, Diana D. van Bergen, Laura Baams, Margaretha C. Timmerman, Henny M.W. Bos
Titel: Mental healthcare experiences and needs among lesbian, gay, bisexual, and transgender young adults with a history of suicidality
Auteur: Jennifer de Lange
Titel: Training gegeven door Lindsey van der Vaart voor behandelaars van PratenOnline
Titel: Experiences and Needs of Sexual and Gender Minority Young Adults with a History of Suicidal Ideation Regarding Formal and Informal Mental Healthcare
Auteur: Jennifer de Lange, Diana D. van Bergen, Laura Baams, Margaretha C. Timmerman & Henny M. W. Bos
Magazine: Sexuality Research and Social Policy
Begin- en eindpagina:
Link: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13178-021-00657-9.pdf
Titel: Ondersteun lhbt jongeren met suïcidale gedachten
Auteur: Felten, H., & Broekroelofs, R.
Magazine: Movisie te Utrecht
Begin- en eindpagina:
Titel: Hoe ondersteun je LHBT-jongeren met suïcidale gedachten?
Auteur: Broekroelofs, R.
Magazine: Zorg en Welzijn
Begin- en eindpagina:
Titel: Suïcidepreventie lhbt jongeren: wat kunnen we doen?
Auteur: Broekroelofs, R., & Felten, H.
Magazine: Movisie te Utrecht
Begin- en eindpagina:
Titel: Minority Stress and Suicidal Ideation and Suicide Attempts Among LGBT Adolescents and Young Adults: A Meta-Analysis
Auteur: Jennifer de Lange, Laura Baams, Diana D. van Bergen, Henny M.W. Bos, and Roel J. Bosker
Magazine: LGBT Health
Begin- en eindpagina:
Titel: Suicidality among sexual and gender minority youth: Minority stress and mental healthcare
Auteur: Jennifer de Lange
Titel: Samenwerken aan suïcidepreventie
Titel: Suïcidepreventie onder LHBT-jongeren
Titel: Mini-symposium Informal and formal care for LGBTQ+ youth
Titel: Stuurgroepmeeting
Titel: Handleiding online behandeling

Kenmerken

Projectnummer:
531004005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L. Baams
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen