Mobiele menu

Prevention of colorectal cancer in familial CRC: A model-based comparison of benefits, burden and costs of risk-based surveillance strategies.

Momenteel worden mensen met een verhoogd familierisico op darmkanker geadviseerd om 5- jaarlijks een coloscopie, oftewel kijkonderzoek van de darm, te ondergaan. Dit heet surveillance. Deze studie heeft gekeken of het mogelijk is om de surveillance beter af te stemmen op het persoonlijke risico van mensen met een familierisico op darmkanker.

Doel

Momenteel worden mensen met een verhoogd familierisico op darmkanker geadviseerd om 5-jaarlijks een coloscopie, oftewel kijkonderzoek van de darm, te ondergaan. Dit heet surveillance. Er is toenemend bewijs dat de familiestamboom en de bevindingen tijdens coloscopie gebruikt kunnen worden voor het nauwkeuriger bepalen van het echte risico op darmkanker, zogenaamde risicostratificatie. Dit maakt een meer persoonlijk advies over de surveillance mogelijk.

Aanpak/werkwijze

Deze studie heeft de baten, lasten en kosten van surveillancestrategieën op basis van risicostratificatie voor mensen met verhoogd familierisico op darmkanker geëvalueerd. De baten van surveillance (afname in darmkankersterfte) zijn zorgvuldig afgewogen tegenover de lasten (aantal benodigde coloscopiëen en kosten).

(Verwachte) resultaten

De resultaten van deze studie laten zien dat een surveillancestrategie waarin mensen tussen de 40 en 80 jaar elke tien jaar een coloscopie ondergaan en tussen twee coloscopiën om de twee jaar een ontlastingstest doen, effectiever en goedkoper is dan de huidige surveillance. Bovendien is deze surveillance met zowel coloscopie als ontlastingstesten minder belastend voor patiënten omdat mensen gemiddeld genomen minder coloscopieën hoeven te ondergaan. Dit leidt ook tot minder druk op de gezondheidszorg. De keuze voor deze surveillance strategie was onafhankelijk van het persoonlijke risico op darmkanker

Vervolg

De onderzoeksgroep heeft vanuit de Maag Lever Darm Stichting financiering gehad voor een vervolgproject. In dit nieuwe project zal worden onderzocht hoe de surveillance voor mensen met Lynch syndroom geoptimaliseerd kan worden. Mensen met Lynch syndroom hebben een erfelijke mutatie waardoor ze een zeer hoog risico hebben op het ontwikkelen van darmkanker. Het in dit project ontwikkelde multi-criteria beslisalgoritme om de optimale strategie te bepalen, zal ook in het Lynch project gebruikt worden. Daarnaast kan het ook in andere projecten ingezet worden, waar naast kosteneffectiviteit ook andere factoren meewegen bij het bepalen van de optimale strategie.

Kenmerken

Projectnummer:
531002020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. V.M.H. Coupe
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc