Mobiele menu

Prevention of ICU delirium and delirium-related outcome with haloperidol; a multicentre randomized controlled trial

Samenvatting na afronding

Acute verwardheid, delirium genoemd, treedt vaak op bij intensive care (IC) patiënten en heeft
ernstige korte- en langetermijn gevolgen. Er is nog geen geneesmiddel dat aantoonbaar
effectief is in het voorkomen van een IC-delirium. Wel waren er aanwijzingen dat het delirium
behandelingsmiddel, haloperidol, mogelijk effectief zou kunnen zijn.
In een groot onderzoek, uitgevoerd door het Radboudumc in 20 Nederlandse IC’s, is onderzocht of preventief geven van een lage dosering haloperidol effectief was. In totaal hebben 1800 patiënten meegedaan.

Resultaten

Het onderzoek laat onomstotelijk zien dat het preventief toedienen van een lage dosering
haloperidol aan IC-patiënten met een verhoogd risico op delirium geen enkel gunstig effect
heeft. Eveneens is vastgesteld dat een dergelijke dosering nauwelijks bijwerkingen heeft bij
deze patiënten, maar niet zinvol is om toe te dienen voor delirium preventie, dan wel de
gevolgen van een delirium te verminderen.
 

Samenvatting bij start

Acute verwardheid, delirium genoemd, treedt op bij ±30-50% van de intensive care (IC) patiënten en gaat gepaard met ernstige gevolgen, zoals een verhoogde kans op overlijden. Het voorkomen van delirium is daarom belangrijk.

Wereldwijd is haloperidol het middel van eerste keus voor de behandeling van delirium. Er zijn aanwijzingen dat het preventief toedienen van een lage dosering haloperidol aan patiënten met een hoog deliriumrisico gunstige effecten heeft. Deze preventieve behandeling is bovendien goedkoop en eenvoudig in te voeren.

In dit project gaan we in een grote studie in meerdere Nederlandse centra onderzoeken wat de effecten zijn van een preventieve behandeling met een lage dosering haloperidol op korte- en langetermijngevolgen en op overleving bij patiënten met een hoog deliriumrisico. Als we kunnen aantonen dat deze preventieve behandeling veilig is en gunstige effecten heeft, dan leidt dit tot herziening van (inter-)nationale deliriumrichtlijnen.

Meer informatie

Mediator 29 (juni 2018): Preventief haloperidol op IC: niet doen

Producten

Titel: Effect of Haloperidol on Survival Among Critically Ill Adults With a High Risk of Delirium
Auteur: Mark van den Boogaard, PhD; Arjen J. C. Slooter,MD, PhD; Roger J. M. Brüggemann, PharmD, PhD; Lisette Schoonhoven, PhD; Albertus Beishuizen, MD, PhD; J.Wytze Vermeijden, MD, PhD; Danie Pretorius, MD; Jan de Koning, MD; Koen S. Simons, MD; Paul J.W. Dennesen, MD, PhD; Peter H. J. Van der Voort, MD, PhD; Saskia Houterman, PhD; J. G. van der Hoeven, MD, PhD; Peter Pickkers, MD, PhD; and the REDUCE Study Investigators
Magazine: JAMA
Titel: Delirium is een groot probleem op de ic, maar vooral voor de patiënt
Auteur: M. van den Boogaard
Magazine: Psyfar
Titel: Prophylactic Haloperidol Effects on Long-term Quality of Life in Critically Ill Patients at High Risk for Delirium
Auteur: Rood, Paul J. T., Zegers, Marieke, Slooter, Arjen J. C., Beishuizen, Albert, Simons, Koen S., van der Voort, Peter H. J., van der Woude, Meta C. E., Spronk, Peter E., van der Hoeven, Johannes G., Pickkers, Peter, van den Boogaard, Mark
Magazine: Anesthesiology
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31246603
Titel: Preventief haloperidol bij ic-patienten met hoog risico op delirium
Auteur: M. van den Boogaard
Magazine: Psyfar

Verslagen


Eindverslag

Acute verwardheid, delirium genoemd, treedt vaak op bij intensive care (IC) patiënten en heeft ernstige korte- en langetermijn gevolgen. Er is nog geen geneesmiddel dat aantoonbaar effectief is in het voorkomen van een IC-delirium. Wel waren er aanwijzingen dat het delirium behandelingsmiddel, haloperidol, mogelijk effectief zou kunnen zijn. In een groot onderzoek, uitgevoerd door het Radboudumc, in 20 Nederlandse IC’s is onderzocht of preventief geven van een lage dosering haloperidol, effectief was. In totaal hebben 1800 patiënten meegedaan. Het onderzoek laat onomstotelijk zien dat het preventief toedienen van een lage dosering haloperidol aan IC-patiënten met een verhoogd risico op delirium geen enkel gunstig effect heeft. Eveneens is vastgesteld dat een dergelijke dosering nauwelijks bijwerkingen heeft bij deze patiënten, maar niet zinvol is om toe te dienen voor delirium preventie, dan wel de gevolgen van een delirium te verminderen.

Acute verwardheid, delirium genoemd, treedt op bij ±30-50% van de intensive care (IC) patiënten en gaat gepaard met negatieve effecten op het herstel van de patient. Preventie is daarom belangrijk en er zijn aanwijzingen dat het delirium behandelingsmedicijn, haloperidol, ook preventief kan werken. Het onderzoek is erop gericht om dit aan te tonen bij in totaal ongeveer 2000 patienten die een verhoogd risico op delirium hebben. De studie is geinitieerd door de IC van het Radboudumc te Nijmegen. De studie is begin 2014 gestart, aanvankelijk in 8 centra, later uitgebreid naar 20 centra. Als eerste wordt gekeken naar het effect op overleving en naar effecten op delirium en het aantal dagen zonder delirium. Daarnaast worden ook de lange termijn effecten onderzocht. Wordt een effect aangetoond dan heeft dit direct effect op het delirium beleid op de intensive care afdelingen in Nederland, maar waarschijnlijk ook wereldwijd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836031004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. van den Boogaard
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc