Mobiele menu

PRevention of pAtients'''' agItation and enhancement of their SafEty (PRAISE): improving intensive care treatment using a multi-component pharmacological intervention

Op de intensive care (IC) wordt 20% van de patiënten fysiek gefixeerd. Fysiek fixatie leidt tot een langere opname duur op de IC en tot post-traumatische stress na een jaar. Internationale richtlijnen adviseren het gebruik lichte sedatie incombinatie met niet farmacologische interventies. Dexmedetomidine lijkt hiervoor een geschikt middel. Met deze studie onderzoeken we in zes verschillende ziekenhuizen gedurende 48 maanden of dexmedetomidine in combinatie met niet farmacologische interventies de opname duur op de IC en post-traumatische stress na een jaar verminderd. We kijken ook naar delier, het onbedoeld verwijderen infuuslijnen en beademingsbuizen, dagen met dexmedetomidine of fysieke fixatie, kwaliteit van leven en kosten effectiviteit. De interventie bestaat uit een training voor artsen en verpleegkundigen, het identificeren van patiënten met een risico op onrust, het maken van een patiëntgericht behandelplan en het toedienen van dexmedetomidine.

Kenmerken

Projectnummer:
10140302110007
Looptijd: 41%
Looptijd: 41 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. B. Tilburgs
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum