Mobiele menu

Primary cardiovascular prevention in older persons: towards adequate risk prediction and effective multi-component interventions

Projectomschrijving

In deze studie wordt aandacht besteed aan 3 lacunes in onze kennis over primaire cardiovasculaire preventie bij ouderen: 

 1. Het schatten van risico’s op hartvaatziekten
 2. Kennis over effectieve preventieve strategieën
 3. Het oordeel van ouderen zelf

Werkwijze

Op basis van data uit de preDIVA-studie (Prevention of Dementia by Intensive Vascular care) wordt een geactualiseerd predictiemodel ontwikkeld voor ouderen van 70 tot 75 jaar, dat rekening houdt met het risico op sterfte door niet-vasculaire oorzaken. Daarnaast wordt de effectiviteit van een aantal multicomponente, preventieve strategieën onderzocht die momenteel in 3 Europese RCT’s worden toegepast. Hiertoe is het European Dementia Prevention Initiative opgericht, waarin genoemde onderzoeksdata gezamenlijk worden geanalyseerd. Tot slot vinden er focusgroepen en individuele interviews plaats naar de ervaringen en voorkeuren van ouderen met betrekking tot cardiovasculaire preventie.

Resultaten

 1. Het schatten van de risico’s op hartvaatziekten bij ouderen.
  De belangrijkste traditionele risicofactoren die voorspellend bleken voor hart- en vaatziekten (HVZ) waren leeftijd, geslacht en diabetes. Van de nieuw geteste voorspellers hadden polyfarmacie (het chronisch gebruik van 5 of meer medicijnen) en symptomen van apathie een duidelijk toegevoegde waarde.
 2. Kennis over effectieve preventieve strategieën om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen.
  De effectiviteit van de bestudeerde multi-componenten vasculaire interventie uit de preDIVA-studie bleek gering. Wel moet hierbij worden aangetekend dat een relatief gering contrast tussen de studie-armen een mogelijke beperking was, als gevolg van verbeteringen in de controlegroep (die vanwege het open karakter van de studie niet geblindeerd kon worden), zodat het niet is uit te sluiten dat intensieve vasculaire zorg toch nuttig kan zijn op hogere leeftijd.
 3. Inzicht in hoe ouderen zelf denken over primaire cardiovasculaire preventie.
  Ouderen bleken zich weinig betrokken te voelen bij deze behandeling, terwijl ze daarover wel onuitgesproken behoeften en voorkeuren hadden. In het algemeen stelden zij zich daarbij afwachtend op, in de hoop dat de huisarts het onderwerp actief te berde zou brengen en de behandeling zou aanpassen aan hun persoonlijke omstandigheden en behoeften. Daarbij bestond dikwijls de behoefte tot afbouw en meer transparantie over de verwachte effecten en bijwerkingen. Er lijkt dus een duidelijke taak voor de huisarts te liggen in het ter sprake brengen van de hypertensiebehandeling, om zo de gezamenlijke besluitvorming en persoonlijk afgestemde zorg te bevorderen.

Interview

Wees als huisarts open over wat je wel en niet weet’, adviseert aioto Emma van Bussel. 'Neem een besluit samen met de patiënt en geef openheid over onzekerheden, de voor- en nadelen van de behandeling.'

> lees meer over haar promotieonderzoek

Producten

Titel: Effects of Primary Cardiovascular Prevention on Vascular Risk in Older Adults
Auteur: van Bussel, Emma F., Hoevenaar-Blom, Marieke P., Busschers, Wim B., Richard, Edo, Peters, Ron J.G., van Gool, Willem A., Moll van Charante, Eric P.
Magazine: American Journal of Preventive Medicine
Titel: Primaire cardiovasculaire preventie voor ouderen
Auteur: van Bussel, Emma
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Hypertension management: experiences, wishes and concerns among older people—a qualitative study
Auteur: van Bussel, Emma, Reurich, Leony, Pols, Jeannette, Richard, Edo, Moll van Charante, Eric, Ligthart, Suzanne
Magazine: BMJ Open
Titel: A cardiovascular risk prediction model for older people: Development and validation in a primary care population
Auteur: Bussel, Emma F., Richard, Edo, Busschers, Wim B., Steyerberg, Ewout W., Gool, Willem A., Moll van Charante, Eric P., Hoevenaar-Blom, Marieke P.
Magazine: The Journal of Clinical Hypertension
Titel: Effectiveness of a 6-year multidomain vascular care intervention to prevent dementia (preDIVA): a cluster-randomised controlled trial
Auteur: van Charante, Eric P Moll, Richard, Edo, Eurelings, Lisa S, van Dalen, Jan-Willem, Ligthart, Suzanne A, van Bussel, Emma F, Hoevenaar-Blom, Marieke P, Vermeulen, Marinus, van Gool, Willem A
Magazine: Lancet
Titel: Perspectives of older people engaging in nurse-led cardiovascular prevention programmes:
Auteur: Suzanne A Ligthart, Karin DM van den Eerenbeemt, Jeanette Pols, Emma F van Bussel, Edo Richard and Eric P Moll van Charante
Magazine: British Journal of General Practice
Titel: Effect primaire cardiovasculaire preventie bij ouderen.
Auteur: van Bussel E, Hoevenaar-Blom MP, Busschers WB, Richard E, Peters RJG, Van Gool WA, Moll van Charante EP.
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Predictive value of traditional risk factors for cardiovascular disease in older people: A systematic review
Auteur: van Bussel, E.F., Hoevenaar-Blom, M.P., Poortvliet, R.K.E., Gussekloo, J., van Dalen, J.W., van Gool, W.A., Richard, E., Moll van Charante, E.P.
Magazine: Preventive Medicine
Titel: Dementia incidence trend over 1992-2014 in the Netherlands: Analysis of primary care data
Auteur: van Bussel, Emma F., Richard, Edo, Arts, Derk L., Nooyens, Astrid C. J., Coloma, Preciosa M., de Waal, Margot W. M., van den Akker, Marjan, Biermans, Marion C. J., Nielen, Markus M. J., van Boven, Kees, Smeets, Hugo, Matthews, Fiona E., Brayne, Carol, Busschers, Wim B., van Gool, Willem A., Moll van Charante, Eric P.
Magazine: PLoS Medicine
Titel: Nurse-led cardiovascular prevention: perspectives of elderly people
Auteur: a qualitative study
Link: http://www.rcgp.org.uk
Titel: Do well-known risk factors for cardiovascular disease in middle age have predictive value in older adults? A systematic review
Auteur: EF van Bussel, MP Hoevenaar-Blom, RKE Poortvliet, J Gussekloo, WA van Gool, E Richard, EP Moll van Charante
Titel: Effect of multi-domain intervention on cardiovascular risk in older people
Auteur: Emma van Bussel et al
Link: http://spo.escardio.org
Titel: Older people’s perspectives on the management of hypertension in primary care – unexpressed concerns
Auteur: Emma F. van Bussel, L.H.G. (Leony) Reurich, A.J. (Jeannette) Pols, Edo Richard, Eric. P. Moll van Charante, Suzanne A. Ligthart
Link: https://www.rcgpac.org.uk/programme-overview/programme-2018-day-2/
Titel: The dementia incidence-trend
Auteur: Emma van Bussel et al
Link: https://www.egprn.org/file/94af8f9f-98e4-48bf-8d4e-fc13f00dd6e0/
Titel: De incidentietrend van dementie
Auteur: Emma van Bussel
Link: http://www.nhgwetenschapsdag.nl/wp-content/uploads/2016/05/Programma.pdf
Titel: Effect van primaire cardiovasculaire preventie op SCORE voor ouderen
Auteur: Emma van Bussel et al
Link: https://www.henw.org/archief
Titel: Prevention of cardiovascular disease and dementia in old age
Auteur: Emma van Bussel

Verslagen


Eindverslag

We onderzochten drie belangrijke lacunes in onze kennis over primaire cardiovasculaire preventie bij ouderen: het schatten van de risico’s op hart- en vaatziekten (1), kennis over effectieve preventieve strategieën (2), en inzicht in hoe ouderen zelf denken over primaire cardiovasculaire preventie (3).
We vonden dat van de risicofactoren waarmee op middelbare leeftijd een schatting wordt gemaakt van het gecombineerde risico op ziekte en sterfte alleen geslacht, leeftijd en diabetes nog bijdragen aan deze voorspelling. Ook de effectiviteit van een multicomponente vasculaire interventie is op oudere leeftijd mogelijk geringer op dan op jongere leeftijd. Tot slot voelden ouderen zich onvoldoende betrokken bij de behandeling van hoge bloeddruk. Zij hadden dikwijls behoefte aan meer transparantie over de verwachte effecten en bijwerkingen. Een meer proactieve houding van de huisarts lijkt dus belangrijk voor het bevorderen van een gezamenlijke besluitvorming en persoonlijk afgestemde zorg.

In deze studie zal aandacht worden besteed aan drie belangrijke lacunes in onze kennis over primaire cardiovasculaire preventie bij ouderen: het schatten van de risico’s op hartvaatziekten, kennis over effectieve preventieve strategieën, en inzicht in hoe ouderen zelf denken over (aspecten van) primaire cardiovasculaire preventie en hoe deze in de toekomst kan worden verbeterd.

Samenvatting van de aanvraag

Research on cardiovascular disease prediction and primary prevention in subjects aged 70 and over is both scarce and complicated. Competing risks, fear of ‘medicalisation’ and the need to specifically tailor to the needs of older persons are important considerations. The Cardiovascular Risk Management (CVRM) guideline of the Dutch College of General Practitioners (NHG, 2012) explicitly acknowledges the evidence gaps with regard to older people. Current Dutch risk prediction scores should be developed with data from a recent cohort of older people (>70 years). Since the absolute CV morbidity and mortality risks are already very high, a further challenge is to determine which elderly should be targeted for primary prevention and what effective intervention strategies should be used. Finally, in order to develop successful strategies, patients’ experiences with and preferences for different scenarios for vascular prevention should be studied. Therefore, the overall aim of this study is to build a comprehensive framework for primary cardiovascular prevention in people aged 70 and older. It comprises the full scope of primary prevention, including adequate risk assessment (1), effective interventions to reduce cardiovascular risk (2), and patients’ evaluations and views on cardiovascular prevention. (3) Ad 1. A sex-specific CVD risk prediction model will be developed on a recent cohort of Dutch elderly aged 70 and older. New competing risks techniques will be incorporated in order not to overestimate cardiovascular mortality. For this analysis, data will be used of 3533 participants from the preDIVA study (Prevention of Dementia by Intensive Vascular Care), who were aged 70-78 at baseline. Ad 2. The effectiveness of multi-component interventions targeting cardiovascular risk factors will be studied. Whereas most clinical trials in older people have assessed effectiveness of interventions on single risk factors, in daily practice most older persons face multiple risk factors. The effect of multi-component interventions on change in risk factor profile (i.e. hypertension, hypercholesterolemia, physical exercise, diet, smoking, BMI) and incident CVD and mortality will be assessed. To this end, individual patient data meta-analysis will take place with data from three ongoing RCTs on multi-component cardiovascular prevention in older people in Europe (n=6413). Ad 3. Barriers and facilitators to lifestyle change and determinants of successful cardiovascular prevention in older persons will be analysed in a separate qualitative substudy with interviews among participants of the preDIVA study. In particular, we will focus on the components that participants perceived as most successful during the six years that they received the nurse-led preventive care. Given the increased attention for self-monitoring of cardiovascular risk factors and internet-based approaches to support patient empowerment, in this substudy we also aim to explore how these findings might strengthen the design of innovative developments in cardiovascular prevention. Taken together, this study will explore the who, what and how of cardiovascular prevention in older persons by (1) improving cardiovascular disease and mortality risk prediction for Dutch elderly (‘who’), (2) increasing knowledge on the effectiveness of multi-component interventions on lifestyle change and cardiovascular risk/events (‘what’), and (3) older people’s views on nurse-led vascular prevention and potential new strategies to support lifestyle change (‘how’)(see Figure 1).

Kenmerken

Projectnummer:
839110003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.P. Moll van Charante
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC
Afbeelding

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door aioto’s

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de dagelijkse praktijk. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.