Mobiele menu

Primary care diagnostics or diagnostics in a memory clinic in older persons with memory complaints - A long-term cost-effectiveness trial with non-inferiority design

In Nederland wordt de diagnose dementie vaker op een geheugenpolikliniek gesteld dan bij de huisarts. Op een geheugenpoli wordt de diagnose vaak sneller gesteld, maar het uitgebreide onderzoek op een geheugenpoli wordt vaak als belastend ervaren. Het is dus de vraag of verwijzing wel in het belang van de patiënt is. Bovendien is onderzoek op de geheugenpoli duurder. Wij denken dat voor de meeste ouderen met geheugenklachten de diagnostiek net zo goed bij de huisarts kan worden gedaan. Landelijke dementie richtlijnen adviseren dit ook. Om dit aan te tonen vragen we 294 ouderen bij wie de huisarts denkt aan dementie, om mee te doen aan het onderzoek. We loten of de oudere wordt verwezen naar de geheugenpoli, of dat de huisarts het onderzoek doet. Gedurende 2.5 jaar kijken we naar voor ouderen belangrijke uitkomsten als: dagelijks functioneren; stemming en gedrag; mantelzorger belasting; acute ziekenhuis opnames; verhuizing naar een verpleeghuis, naar zorgkosten en of de diagnose klopt.

Kenmerken

Projectnummer:
10390012110040
Looptijd: 28%
Looptijd: 28 %
2022
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Perry MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum