Mobiele menu

Primary care Research on Outcomes of COVID-19 (PRO-COVID-19)

Projectomschrijving

In het eerste deel van dit project ontwikkelden en valideerden we op basis van gegevens van 5636 patiënten een model dat huisartsen kunnen gebruiken om te voorspellen welke patiënt met het coronavirus een verhoogd risico heeft op ziekenhuisopname. Dit is het eerste model dat klachten van patiënten combineert met hun voorgeschiedenis en geschikt is voor gebruik in de huisartsenpraktijk, het eerste aanspreekpunt voor patiënten wanneer ze klachten krijgen van hun infectie. Ook kan het gebruikt worden door beleidsmakers.

In het tweede deel van dit project deden we onderzoek naar de lange termijn symptomen bij patiënten met een lage luchtweginfectie met en zonder corona. We vonden dat een aanzienlijk deel van de patiënten na 12 maanden nog klachten heeft, maar dat dit niet verschilde tussen patiënten waarbij de lage luchtweginfectie wel of niet door het coronavirus werd veroorzaakt. Langdurige klachten na een luchtweginfectie lijken dus niet specifiek voor het coronavirus, maar vragen wel nadere aandacht in onderzoek en de spreekkamer.

Meer informatie over onderzoek naar corona en COVID-19 op www.zonmw.nl/coronaonderzoek

Verslagen


Eindverslag

In het eerste deel van dit project ontwikkelden en valideerden we op basis van gegevens van 5636 patiënten een model dat huisartsen kunnen gebruiken om te voorspellen welke patiënt met het coronavirus een verhoogd risico heeft op ziekenhuisopname. Dit is het eerste model dat klachten van patiënten combineert met hun voorgeschiedenis en geschikt is voor gebruik in de huisartsenpraktijk, het eerste aanspreekpunt voor patiënten wanneer ze klachten krijgen van hun infectie. Ook kan het gebruikt worden door beleidsmakers.

In het tweede deel van dit project deden we onderzoek naar de lange termijn symptomen bij patiënten met een lage luchtweginfectie met en zonder corona. We vonden dat een aanzienlijk deel van de patiënten na 12 maanden nog klachten heeft, maar dat dit niet verschilde tussen patiënten waarbij de lage luchtweginfectie wel of niet door het coronavirus werd veroorzaakt. Langdurige klachten na een luchtweginfectie lijken dus niet specifiek voor het coronavirus, maar vragen wel nadere aandacht in onderzoek en de spreekkamer.

Sinds de wereldwijde verspreiding van COVID-19 zijn er veel onderzoeksinitiatieven ontstaan; deze vinden vrijwel uitsluitend plaats in de tweedelijnszorginstellingen. In Nederland nemen de meeste patiënten echter in eerste instantie contact op met hun huisarts. Een goed georganiseerde eerstelijnszorg, waaronder gespecialiseerde Huisartsen Coronaposten, kan de doorverwijzing naar de spoedeisende hulp optimaliseren, de druk op de ziekenhuiscapaciteit verminderen en voldoende follow-up bieden voor COVID-19-patiënten. De acute beoordeling van COVID-19-patiënten in de huisartspraktijk is een uitdaging. Verder is de langetermijn-impact van COVID-19-patiënten, zowel somatisch als psychologisch, binnen de
eerstelijnszorg, onbekend.

Onderzoek
Dit onderzoek wil de effecten bestuderen van twee onderzoeksvragen, gerelateerd aan het bezoek van van COVID-19 verdachte patiënten aan de huisarts / Huisartsen Coronapost: Welke klinische klachten en symptomen uit de medische geschiedenis, het lichamelijk onderzoek en de diagnostische tests voorspellen COVID-19-gerelateerde ziekenhuisopnames binnen 2 weken? Wat zijn de langetermijngevolgen van ernstigere COVID-19-infecties (gecompliceerde luchtweginfecties) van patiënten die de
huisartspraktijk hebben bezocht? Hiervoor zullen klinische gegevens van ongeveer 8000 volwassen van COVID-19 verdachte patiënten in Brabant en Limburg worden geanalyseerd door deze te vergelijken met data van de ziekenhuizen, mogelijke voorspellers voor ziekenhuisopnames, opnames op de Intensive Care en mortaliteit. De resultaten kunnen huisartsen ondersteunen in de beoordeling en besluitvorming van COVID-19-patiënten op het risico van ziekenhuisopname.

Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zullen naar schatting 274 patiënten in de regio Utrecht met een
vermoeden van COVID-19 én met een gecompliceerde luchtweginfectie een jaar worden gevolgd. Er zal worden bepaald of ze daadwerkelijk COVID-19 hebben gehad en er wordt gekeken naar terugkerende luchtwegklachten en restklachten, dagelijkse bezigheden en kwaliteit van leven.

Samenvatting van de aanvraag

Since the worldwide spread of SARS-Cov-2 many research initiatives have emerged, yet almost exclusively in secondary care settings. However, in the Netherlands and other countries with similar primary health care organisations, most patients initially contact their general practitioner (GP). Strong primary care, including designated GP COVID-19 Centres (Huisartsen Coronaposten) may optimise referral to emergency departments, alleviate pressure on hospital capacity and provide sufficient follow-up for COVID-19 patients. The acute assessment of COVID-19 patients in general practice is challenging. Furthermore the long-term impact, both somatically and psychologically, of COVID-19 patients managed in primary care is unknown. There is an urgent need for reliable predictors for poor outcome, both short-term and long-term, in adult primary care patients suspected of COVID-19. Hence we propose to study the effects, in line with the ZonMW invitation to answer the prioritized and urgent research question (see 1) and combine this with another urgent research question (see 2) for the field of general practice: 1. Which clinical signs and symptoms from medical history and physical examination and diagnostic tests at the GP COVID-19 centres predict COVID-19 related hospital admission within 2 weeks? 2. What are the long-term consequences of more severe COVID-19 infections (complicated respiratory tract infections), in patients seen in general practice, physically as well as psychologically? To address aim 1 we will extract clinical data on an estimated 8000 adult patients - assessed at 8 large regional designated GP COVID-19 centres in Brabant and Limburg - suspected of having COVID-19 and combine data with adjacent hospital data to determine possible clinical predictors for hospital admission, admission to Intensive Care and mortality. Outcomes must support physicians in the primary care assessment and decision making of COVID-19 patients risk for hospital admission. To address aim 2 we will recruit a sample of an estimated 274 patients who had a complicated respiratory tract infection in the Utrecht region and follow them up for one year after the index consultation for suspected COVID-19. We will perform serology in all patients to determine whether they actually had an infection with SARS-CoV-2 and contact them every three months to register recurrent respiratory symptoms and residual complaints, daily activities and quality of life. In addition, we will extract data from their medical files after 12 months. Impact on physical and mental health, will be analysed for the total study population, as well as differences between COVID-19 and non-COVID-19 patients. Also we aim to identify risk factors for a poor outcome on the long term, in all patients with a complicated respiratory tract infection treated by their GP and separately for COVID-19 and non-COVID-19 patients in order to improve follow-up and adequate support for these patients.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430012010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.G.P.M. de Bont
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Maastricht