Mobiele menu

Primary care Research on Outcomes of COVID-19 (PRO-COVID-19)

In het eerste deel van dit project ontwikkelden en valideerden we op basis van gegevens van 5636 patiënten een model dat huisartsen kunnen gebruiken om te voorspellen welke patiënt met het coronavirus een verhoogd risico heeft op ziekenhuisopname. Dit is het eerste model dat klachten van patiënten combineert met hun voorgeschiedenis en geschikt is voor gebruik in de huisartsenpraktijk, het eerste aanspreekpunt voor patiënten wanneer ze klachten krijgen van hun infectie. Ook kan het gebruikt worden door beleidsmakers.

In het tweede deel van dit project deden we onderzoek naar de lange termijn symptomen bij patiënten met een lage luchtweginfectie met en zonder corona. We vonden dat een aanzienlijk deel van de patiënten na 12 maanden nog klachten heeft, maar dat dit niet verschilde tussen patiënten waarbij de lage luchtweginfectie wel of niet door het coronavirus werd veroorzaakt. Langdurige klachten na een luchtweginfectie lijken dus niet specifiek voor het coronavirus, maar vragen wel nadere aandacht in onderzoek en de spreekkamer.

Meer informatie over onderzoek naar corona en COVID-19 op www.zonmw.nl/coronaonderzoek

Verslagen


Eindverslag

In het eerste deel van dit project ontwikkelden en valideerden we op basis van gegevens van 5636 patiënten een model dat huisartsen kunnen gebruiken om te voorspellen welke patiënt met het coronavirus een verhoogd risico heeft op ziekenhuisopname. Dit is het eerste model dat klachten van patiënten combineert met hun voorgeschiedenis en geschikt is voor gebruik in de huisartsenpraktijk, het eerste aanspreekpunt voor patiënten wanneer ze klachten krijgen van hun infectie. Ook kan het gebruikt worden door beleidsmakers.

In het tweede deel van dit project deden we onderzoek naar de lange termijn symptomen bij patiënten met een lage luchtweginfectie met en zonder corona. We vonden dat een aanzienlijk deel van de patiënten na 12 maanden nog klachten heeft, maar dat dit niet verschilde tussen patiënten waarbij de lage luchtweginfectie wel of niet door het coronavirus werd veroorzaakt. Langdurige klachten na een luchtweginfectie lijken dus niet specifiek voor het coronavirus, maar vragen wel nadere aandacht in onderzoek en de spreekkamer.

Sinds de wereldwijde verspreiding van COVID-19 zijn er veel onderzoeksinitiatieven ontstaan; deze vinden vrijwel uitsluitend plaats in de tweedelijnszorginstellingen. In Nederland nemen de meeste patiënten echter in eerste instantie contact op met hun huisarts. Een goed georganiseerde eerstelijnszorg, waaronder gespecialiseerde Huisartsen Coronaposten, kan de doorverwijzing naar de spoedeisende hulp optimaliseren, de druk op de ziekenhuiscapaciteit verminderen en voldoende follow-up bieden voor COVID-19-patiënten. De acute beoordeling van COVID-19-patiënten in de huisartspraktijk is een uitdaging. Verder is de langetermijn-impact van COVID-19-patiënten, zowel somatisch als psychologisch, binnen de
eerstelijnszorg, onbekend.

Onderzoek
Dit onderzoek wil de effecten bestuderen van twee onderzoeksvragen, gerelateerd aan het bezoek van van COVID-19 verdachte patiënten aan de huisarts / Huisartsen Coronapost: Welke klinische klachten en symptomen uit de medische geschiedenis, het lichamelijk onderzoek en de diagnostische tests voorspellen COVID-19-gerelateerde ziekenhuisopnames binnen 2 weken? Wat zijn de langetermijngevolgen van ernstigere COVID-19-infecties (gecompliceerde luchtweginfecties) van patiënten die de
huisartspraktijk hebben bezocht? Hiervoor zullen klinische gegevens van ongeveer 8000 volwassen van COVID-19 verdachte patiënten in Brabant en Limburg worden geanalyseerd door deze te vergelijken met data van de ziekenhuizen, mogelijke voorspellers voor ziekenhuisopnames, opnames op de Intensive Care en mortaliteit. De resultaten kunnen huisartsen ondersteunen in de beoordeling en besluitvorming van COVID-19-patiënten op het risico van ziekenhuisopname.

Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zullen naar schatting 274 patiënten in de regio Utrecht met een
vermoeden van COVID-19 én met een gecompliceerde luchtweginfectie een jaar worden gevolgd. Er zal worden bepaald of ze daadwerkelijk COVID-19 hebben gehad en er wordt gekeken naar terugkerende luchtwegklachten en restklachten, dagelijkse bezigheden en kwaliteit van leven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430012010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.G.P.M. de Bont
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Maastricht