Mobiele menu

Prioriteringsstudie JGZ richtlijnen; Samen naar gedragen JGZ richtlijnmodules.

Een eerste stap voor actualisering van JGZ Richtlijnen

Om jeugdigen de beste zorg te kunnen geven is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de actuele stand van zaken van de wetenschappelijke en praktijkkennis. Daarom is het onderhoud van bestaande richtlijnen cruciaal. Met behulp van modulaire vormgeving kan een richtlijn gedeeltelijk herzien of aangevuld worden wanneer evidence hier aanleiding toe geeft. Dat is veel efficiënter dan een gehele richtlijn herzien. Ook is samenhang en overlap tussen richtlijnen makkelijker aan te geven. Maar welke richtlijnen hebben als eerste prioriteit om herzien en omgezet te worden naar modulaire vormgeving? Welke kennis in de richtlijnen ontbreekt nog? En welke indeling zouden de huidige JGZ Richtlijnen in modules moeten krijgen om informatie beter vindbaar te maken voor gebruikers? Om deze vragen te beantwoorden is een prioriteringsstudie uitgevoerd.

Wat heeft de studie opgeleverd?

De studie heeft een totaaloverzicht van JGZ Richtlijnen opgeleverd in modules. Het overzicht laat zien hoe modules gegroepeerd kunnen worden en hoe de toekomstige indeling van richtlijnen eruit kan zien. Ook is er gekeken welke generieke modules ontwikkeld kunnen worden. Generieke modules bestrijken onderwerpen die belangrijk zijn voor meerdere richtlijnen, bijvoorbeeld een generieke module gespreksvoering. Daarnaast is er een prioritering aangebracht van richtlijnen/ modules die aan herziening toe zijn en van te ontwikkelen richtlijnen/ modules.

Hoe is de studie tot stand gekomen?

Als eerste zijn de 35 JGZ Richtlijnen geanalyseerd waarbij modules zijn geïdentificeerd aan de hand van uitgangsvragen of bestaande hoofdstukken/thema’s. Daarna zijn criteria opgesteld om de actualiteit van een richtlijn te bepalen. Bestaande informatiebronnen die bij konden dragen bij de prioritering zoals knelpunten vanuit o.a. het richtlijnenspel, implementatiefunctionarissen en adviesrapportages zijn geïnventariseerd. Tevens zijn JGZ professionals geraadpleegd in de vorm van een behoeftepeiling, maar ook de richtlijnontwikkelaars, beroepsverenigingen en ouders en jeugdigen zijn bevraagd naar nieuw bewijs en of er behoefte is aan een update van de JGZ Richtlijnen. Vervolgens is er een voorlopige ranking aangebracht en is er voor een aantal onderwerpen een quickscan uitgevoerd. De uitkomsten van de studie zijn teruggekoppeld aan een adviesgroep met vertegenwoordigers vanuit de JGZ, beroepsverenigingen en ouders en jeugdigen waarna deze is vastgesteld.

Hoe wordt de prioriteringsstudie gebruikt?

Gedurende het richtlijnenprogramma zullen richtlijnen worden omgezet en waar nodig worden herzien. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zullen richtlijnen zoveel mogelijk gebundeld worden op thema. Daardoor loopt het proces soms niet synchroon met het opgeleverde prioriteringsadvies. Door clustering op thema kunnen bijvoorbeeld kennisexperts of JGZ-professionals met affiniteit op een desbetreffend thema efficiënter ingezet worden, waardoor het herzieningsproces soepeler kan verlopen.

Benieuwd naar de rapportage van de prioriteringsstudie? Download het rapport via de link download en links.

Kenmerken

Projectnummer:
745005001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. Vlasblom
Verantwoordelijke organisatie:
TNO