Mobiele menu

PRISMA focus op zelfzorg

Projectomschrijving

PRISMA focus op zelfzorg start coaching traject

PRISMA start april 2021 coaching traject voor implementatie- en opschaling. PRISMA is een compact zelfmanagement educatieprogramma in groepsverband geborgd bij Diëtetiek en Voedingswetenschappen, Amsterdam UMC. PRISMA heeft zich ontwikkeld van diabetes programma naar andere leefstijl gerelateerde ziekten (of verhoogd risico). Opschaling vraagt tijd, aandacht, inzicht in voorwaarden en het maken van keuzes.

In dit coachingstraject wordt gewerkt aan een strategie voor toekomstige organisatorische borging en behoud van PRISMA voor zorgaanbieders en patiënten. Het project levert kennis op dat toegepast kan worden bij implementatie- en opschaling van PRISMA.

Werkwijze: Inzicht in huidige situatie PRISMA (mei 2021), verbeterpunten voor implementatie en opschaling van PRISMA (juni 2021), inzicht in benodigdheden en randvoorwaarden voor voortbestaan (juni 2021), en strategie voor toekomstige organisatorische borging van PRISMA (juli 2021).

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PRISMA (PRo-actieve Interdisciplinaire Self-MAnagement) is een compact zelfmanagement educatieprogramma (2 x 2,5-3,5 uur) in groepsverband (8-12 deelnemers) gegeven door twee zorgverleners getraind in de PRISMA methodiek. PRISMA richt zich op volwassen mensen met een leefstijl gerelateerde ziekte of verhoogd risico daarop, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en leververvetting. De methodiek van PRISMA is geschikt voor alle doelgroepen waarbij leefstijlaanpassing wenselijk is. PRISMA is gericht op het creëren van voorwaarden voor leefstijl aanpassingen. Het gaat over het vergroten van zelfmanagementvaardigheden en de eigen regie, zodat mensen erna weloverwogen eigen keuzes kunnen maken in leefstijl en omgang met (verhoogd risico op) ziekte. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers een persoonlijk actieplan gemaakt met concrete en haalbare doelen om hun leefstijl gedrag de aankomende drie maanden te gaan veranderen. De volgende PRISMA cursushandleidingen zijn beschikbaar: PRISMA diabetes (type 2), PRISMA preventie Diabetes (overgewicht en familiaire belasting), PRISMA Hart- en Vaatziekten (secundaire preventie, inhoud informatiemodule Hartrevalidatie), PRISMA preventie Hart- en Vaatziekten (primaire preventie). In ontwikkeling zijn: PRISMA Leververvetting (NASH/NAFLD), PRISMA Gender Gezonde leefstijl (overgewicht tijdens gendertransitie) en PRISMA Overgang en Leefstijl. PRISMA is gebaseerd op het Engelse DESMOND programma en 2005 vertaald naar de Nederlandse setting door een multidisciplinaire samenwerking (Diabetes Centrum, Interne Geneeskunde, Medische psychologie, Diëtetiek en Voedingswetenschappen) binnen Amsterdam UMC. DESMOND is onderbouwd met een viertal gedragswetenschappelijke theorieën: Self-Regulation Theory, Self Determination Theory, Social Learning Theory en Dual Process Theory. Daarnaast maakt PRISMA gebruik van het Health Action Process Approach model (HAPA model), een sociaal-cognitief gedragsverandering model met drie key-determinanten: risicoperceptie, uitkomstverwachtingen en self-efficacy, die alle drie de intentie beïnvloeden. Om intentie om te zetten naar gewenst gedrag, is planning een belangrijke strategie. PRISMA bevindt zich in TRL-9 (actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space, Europese Commissie 2018-2020). Het PRISMA programma is af, het is uitontwikkeld en heeft zijn nut en implementeerbaarheid in de dagelijkse praktijk al bewezen (middels onderzoek naar implementatie, proces en effect). Momenteel wordt PRISMA in ongeveer 30 zorginstellingen in Nederland en op Aruba gegeven. Het RIVM heeft de programma’s PRISMA (preventie) Diabetes en PRISMA (preventie) Hart- en Vaatziekten erkend als ‘Goed onderbouwd’ (Loketgezondleven.nl). In 2016 is PRISMA 'geadopteerd' door de afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen, omdat er op dat moment geen echte eigenaar was en met het idee dat het zonde was als zo’n mooi programma met potentie in de ‘la zou belanden’. De huidige samenwerking tussen PRISMA en de afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen bestaat uit het faciliteren van arbeidsuren en investeren in materialen. PRISMA behoort echter niet tot de corebusiness van de afdeling en PRISMA is dan ook niet (structureel) opgenomen in de strategie (doelstellingen en plan) en jaarlijkse begroting/managementcontracten van de afdeling. De afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen heeft dus wel de kosten van PRISMA, maar baten zitten elders. Aangezien de inkomsten van PRISMA tegenvallen, legt de afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen elk jaar financieel behoorlijk bij. De verwachting is niet dat dit op korte termijn zal bijtrekken en daarmee is het voortbestaan van PRISMA (bij de afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen) onzeker. Wij zoeken coaching bij: - Hoe maken we van PRISMA een financieel gezond programma zodat PRISMA kan voortbestaan voor zorgaanbieders en patiënten? - Wat is daarvoor nodig (voorwaarden)? - Welke keuzen moeten worden gemaakt om dit te bereiken? De betrokken partijen zijn: - Zorgorganisaties: ophalen input en ervaringen. - Financiers: verkennen mogelijkheden en knelpunten in financiering. - Patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, koepelorganisaties: verkennen van promotie van PRISMA bij hun doelgroep. Doel coaching traject: - Inzicht in hoe we van PRISMA een financieel gezond programma kunnen maken. - Inzicht in de benodigdheden en randvoorwaarden om PRISMA voort te kunnen zetten. - Verkennen van mogelijkheden voor organisatorische borging van PRISMA, zowel binnen als buiten de afdeling Diëtetiek en Voedingswetenschappen. Mijlpalen: 1. Inzicht in huidige situatie PRISMA (mei 2021) 2. Verbeterpunten voor implementatie en opschaling van PRISMA (juni 2021) 3. Inzicht in benodigdheden en randvoorwaarden voor voortbestaan (juni 2021) 4. Strategie voor toekomstige organisatorische borging van PRISMA (juli 2022)

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002689
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. de Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc