Mobiele menu

PRO Emmen Skills4Life

Alle leerlingen hebben kennis gemaakt met verschillende sporten en kregen wekelijks gymles van een externe sportinstructeur (om het plezier in bewegen/ de conditie extra te boosten). Dit heeft tot het volgende mooie resultaat geleid: gemeten vanuit de Shuttle Run test (conditietest) is bij 40% van alle leerlingen de score verbeterd. Naast de beginmeting van Skilss4Life is een heel uitgebreide lichamelijke meting gedaan, waarbij gekeken zure/ base evenwicht. Uit deze meting blijkt dat de acute verzuring (is de verzuring die je lichaam acuut aanmaakt op het moment dat je bijvoorbeeld teveel koffie, cola enzovoort tot je neemt waardoor dit direct zal stijgen in de testresultaten. Dit gaat over een periode van de laatste 3 maanden) van de leerlingen gemiddeld gezien gedaald is. De intensieve periode van het programma duurde, voor alle leerlingen, 6 maanden, wij maken hier dus uit op dat deze aanpak effect heeft. De drempel om een hulpvraag bij samenwerkingspartners neer te leggen is verlaagd.

Verslagen


Eindverslag

Alle leerlingen hebben kennis gemaakt met verschillende sporten en kregen wekelijks gymles van een externe
sportinstructeur (om het plezier in bewegen/ de conditie extra te boosten). Dit heeft tot het volgende mooie resultaat
geleid: gemeten vanuit de Shuttle Run test (conditietest) is bij 40% van alle leerlingen de score verbeterd. Naast de
beginmeting van Skilss4Life is een heel uitgebreide lichamelijke meting gedaan, waarbij gekeken zure/ base
evenwicht. Uit deze meting blijkt dat de acute verzuring (is de verzuring die je lichaam acuut aanmaakt op het
moment dat je bijvoorbeeld teveel koffie, cola enzovoort tot je neemt waardoor dit direct zal stijgen in de
testresultaten. Dit gaat over een periode van de laatste 3 maanden) van de leerlingen gemiddeld gezien gedaald
is. De intensieve periode van het programma duurde, voor alle leerlingen, 6 maanden, wij maken hier dus uit op dat
deze aanpak effect heeft. De drempel om een hulpvraag bij samenwerkingspartners neer te leggen is verlaagd.

Zorg, sport en onderwijs op Sportpark Meerdijk in Emmen hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk de
problematieken (overgewicht, sport- en ouderparticipatie) aan te pakken.
In de projectperiode van november 2016 tot november 2018 wordt interventie Skills4Life twee keer ingezet bij de leerlingen van
de Praktijkschool (370 leerlingen). Uit onderzoek blijkt dat ruim 100 leerlingen van de school overgewicht of obesitas hebben
en ruim 250 leerlingen inactief zijn.
Alle leerlingen van de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 worden aan het begin van het schooljaar gescreend op BMI,
motorische achterstand en/ of zwak uithoudingsvermogen. Wanneer uit de gegevens blijkt dat een leerling een te hoog BMI
heeft wordt hij of zij doorverwezen naar de 2de fase. In deze fase zal er ook invloed worden uitgeoefend op de
systeemomgeving van de deelnemer. Door ouders intensief te betrekken door informatie en voorlichting te geven over
bewegen, voeding en gedrag en de (voorbeeld)rol van de ouder. Ouders volgen daarnaast ook een fitnesstraject o.b.v. een
fysiotherapeut.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005508
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Pasveer
Verantwoordelijke organisatie:
Lampe Therapie