Mobiele menu

Proactieve Zorgplanning regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard: juiste zorg op de juiste plek in de laatste levensjaren

Projectomschrijving

Locatie van Overlijden en palliatief zorgaanbod in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. In de regio’s ‘s-Hertogenbosch en Bommelerwaard is er in 69% van alle sterftes sprake van niet acuut overlijden. Van deze groep sterft 40,1% thuis, 21,6% in het ziekenhuis, 27% in verpleeghuis en 11% verzorgingshuis of elders. De uitsplitsing tussen hospice en bijna thuishuizen kon nog niet worden gemaakt. De regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard implementeert proactieve zorgplanning, waarbij wensen en behoeften worden vastgelegd in een individueel zorgplan. De regio stelt zich ten doel dat zorg wordt verleend daar waar dat voor de patiënt het meest passend is en dat in 85% van de situaties de wenslocatie van overlijden kan worden waargemaakt.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (samen met o.a. Netwerk Palliatieve zorg) is gestart met proactieve zorgplanning, teneinde de zorg in de laatste levensjaren voor patiënten meer aan te laten sluiten bij diens wensen en behoeften. Een concrete doelstelling is het mogelijk maken om mensen te laten sterven op de plek die zij verkiezen. Ter ondersteuning van het traject is behoefte aan het inzichtelijk maken van wensen in de laatste levensjaren en de daadwerkelijke locatie van overlijden van patiënten bij niet acute sterfte. Het proactief zorgplan is onderdeel van het medisch dossier van een patiënt (in het JBZ) en draagt bij aan het gesprek tussen patiënt en zorgverlener over de planning van zorg en wensen in de laatste levensjaren. Een onderdeel van het Proactief Zorgplan is het bespreken van de gewenste locatie van overlijden. De samenwerkingspartners ontwikkelen een gezamenlijke regiovisie om zorg in de laatste levensjaren passend bij de wensen van patiënten en diens naasten in te richten. Een helder regiobeeld van de locatie van overlijden van patiënten evenals het aanbod van palliatieve zorg op regio- en wijkniveau ontbreekt. Wensen van patiënten vastgelegd in het Proactief Zorgplan over de laatste levensjaren kunnen daarnaast niet getoetst worden met de daadwerkelijke locatie van overlijden. Als gevolg hiervan ontbreekt benodigde stuurinformatie voor beleidskeuzes. Het regiobeeld heeft als doel: • Zorg in de laatste levensjaren beter afstemmen op de wensen van patiënten; • Verkrijgen van inzicht in de locatie van overlijden (niet acute sterfte) van patiënten op regio- en wijkniveau; • Verkrijgen van inzicht in zorgaanbod voor palliatieve zorg in de regio; • Verkrijgen van inzicht in de match en mismatch tussen de wens van patiënten behandeld in het JBZ en de daadwerkelijke locatie van overlijden; • Met behulp van de inzichten ontwikkelen van een regiovisie voor de zorg in de laatste levensjaren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910093
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S.A.M. van Dinther
Verantwoordelijke organisatie:
Jeroen Bosch Ziekenhuis